ทะเบียน Care Manger อำเภอขุขันธ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABC
1
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
จำนวน(คน)
2
รพ.ขุขันธ์1
3
รพ.สต.กฤษณา1
4
รพ.สต.กวางขาว1
5
รพ.สต.กันจาน1
6
รพ.สต.ขนุน1
7
รพ.สต.คลองกลาง2
8
รพ.สต.โคกเพชร1
9
รพ.สต.จะกง2
10
รพ.สต.ใจดี1
11
รพ.สต.ตรอย1
12
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
2
13
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง
1
14
รพ.สต.ทับทิมสยาม063
15
รพ.สต.นิคมซอยกลาง1
16
รพ.สต.โนน1
17
รพ.สต.บ่อทอง1
18
รพ.สต.ปราสาท1
19
รพ.สต.ปรือคัน2
20
รพ.สต.ปรือใหญ่1
21
รพ.สต.วิทย์2
22
รพ.สต.สมบูรณ์1
23
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น2
24
รพ.สต.หนองคล้า1
25
รพ.สต.หนองลุง1
26
รพ.สต.หัวเสือ1
27
รพ.สต.อาวอย2
28
ศสม.ห้วยเหนือ2
29
ผลรวม37
30
31
รพ.สต.โคกโพน
32
รพ.สตนาก๊อก
33
34
Loading...