ทะเบียนคุมเลขใบประกาศ2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
ที่เลขที่
วันที่ออกใบสำคัญ
ชื่อ สกุล
กิจกรรม/โครงการ
วันที่/เดือน/ปี
จำนวนชั่วโมง
กศน.ตำบล
3
1 00112เมษายน 2562
นายจำลอง แสนจิตร
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
4
2 00212เมษายน 2562นายเลิศ โตนะโพ
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
5
3 00312เมษายน 2562
นายสมบูรณ์ เมทาง
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
6
4 00412เมษายน 2562นายใจ ประสม
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
7
5 00512เมษายน 2562
นายสุมินทร์ สิทธิ
((.*
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
8
6 00612เมษายน 2562นายวัฒ วังที
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
9
7 00712เมษายน 2562
นายแก้วมูล วังที
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
10
8 00812เมษายน 2562
นายศรีวรรณ สุมาลา
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
11
9 00912เมษายน 2562นางปี๋ ชัยคำ
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
12
10 01012เมษายน 2562นายถนอม ใจไหว
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
13
11 01112เมษายน 2562นายคำ ไชยวัง
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
14
12 01212เมษายน 2562
นายเมืองแก้ว ใจไหว
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
15
13 01312เมษายน 2562
นายบุญส่ง อวดคร่อง
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
16
14 01412เมษายน 2562
นายปิ่นแก้ว มีใจ
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
17
15 01512เมษายน 2562นายชน โกสุโท
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
18
16 01612เมษายน 2562นายเจริญ วังที
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
19
17 01712เมษายน 2562
นายศรีนวล มีเมล์
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
20
18 01812เมษายน 2562นายศรีทน ทิมัน
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
21
19 01912เมษายน 2562
นายประสงค์ แพร่ธรรมบุตร
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
22
20 02012เมษายน 2562
นายสุรินทร์ วางที
ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
1-12 เมษายน 2562
60 ชั่วโมง
วังทรายคำ
23
21 02131 พฤษภาคม 2562
นายหลี กระทาง
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
24
22 02231 พฤษภาคม 2562
นายบุุญ การเพียร
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
25
23 02331 พฤษภาคม 2562
นายถ้วน อวดห้าว
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
26
24 02431 พฤษภาคม 2562
นายดวงคำ ใจหมั้น
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
27
25 02531 พฤษภาคม 2562
นายดวง อวดมาก
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
28
26 02631 พฤษภาคม 2562
นายประดิษฐ์ แก้วประภา
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
29
27 02731 พฤษภาคม 2562
นายคำมา กล้าหาญ
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
30
28 02831 พฤษภาคม 2562
นายเสริฐ วางฐาน
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
31
29 02931 พฤษภาคม 2562
นายเจริิญ กระทาง
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
32
30 03031 พฤษภาคม 2562
นายณรงค์ ติดเคียง
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
33
31 03131 พฤษภาคม 2562นายสวน ทามัน
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
34
32 03231 พฤษภาคม 2562
นายเชิดชัย กระทาง
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
35
33 03331 พฤษภาคม 2562
นายเทรา ทามัน
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
36
34 03431 พฤษภาคม 2562
นายผัด เชิงคร่อง
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
37
35 03531 พฤษภาคม 2562
นายคำ อวดห้าว
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
38
36 03631 พฤษภาคม 2562
นายคำ อวดห้าว
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
39
37 03731 พฤษภาคม 2562
นายเสาร์แก้ว การเพียร
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
40
38 03831 พฤษภาคม 2562
นายสมชาติ มะทะโจทย์
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
41
39 03931 พฤษภาคม 2562
นายวัิรัตน์ แรงจริง
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
42
40 04031 พฤษภาคม 2562
นายทองดี ใจอยู่
ช่างปูกระเบื้อง
20-31พฤษภาคม 2562
60 ชั่วโมงร่องเคาะ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...