FGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
1
Dubbelklik op PARAGRAAFTITEL om een paragraaf in/uit te klappen. Dubbelklik op [+] om een extra invoerveld aan te maken.
2
Kosten
3
4
VOORBEREIDINGSKOSTEN
5
OmschrijvingAantalTariefBegroting
Gewijzigde begroting
Afrekening
6
[+]Vergoeding/honoraria organisatie
Research eerdere producties, contacten leggen, pre-productie, scripting, uitwerking marketing/distributieplan
€ 2.000,00
26
27
Totaal € 2.000,00 € - € -
28
29
[+]Vergoeding/honoraria productie
49
50
Totaal € - € - € -
51
52
[+]Vergoeding/honoraria uitvoerenden
72
73
Totaal € - € - € -
74
75
[+]Huur (zaal, podium, oefenruimte e.d.)
95
96
Totaal € - € - € -
97
98
[+]Materiële kosten (techniek, decor, kostuums, transport, reis en verblijf e.d.)
Reiskosten voor 2, verblijfskosten/levensonderhoud, nieuwe lenzen en camera
€ 3.000,00
118
119
Totaal € 3.000,00 € - € -
120
121
122
Totaal voorbereidingskosten
€ 5.000,00 € - € -
123
124
UITVOERINGSKOSTEN
125
OmschrijvingAantalTariefBegroting
Gewijzigde begroting
Afrekening
126
[+]Vergoeding/honoraria organisatie
146
147
Totaal € - € - € -
148
149
[+]Vergoeding/honoraria productie
Filmen, editen, colograding, muziekcompositie, advies editing/narratie, audio mastering, ondertitels
€ 10.000,00 € 14.000,00
169
170
Totaal € 14.000,00 € - € -
171
172
[+]Vergoeding/honoraria uitvoerenden
Onkostenvergoeding samenwerkingspartners
€ 1.000,00
192
193
Totaal € 1.000,00 € - € -
194
195
[+]Huur (zaal, podium, oefenruimte e.d.)
215
216
Totaal € - € - € -
217
218
[+]Materiële kosten (techniek, decor, kostuums, transport, reis en verblijf e.d.)verblijf, eten/drinken voor 2 man € 500,00
238
239
Totaal € 500,00 € - € -
240
241
Auteursrechten
242
Kosten impresariaat
243
244
Totaal uitvoeringskosten
€ 15.500,00 € - € -
245
246
PUBLICITEIT & MARKETING
247
OmschrijvingAantalTariefBegroting
Gewijzigde begroting
Afrekening
249
[+]Vergoedingen/honoraria
Uitvoering marketingplan, PR personeel
€ 3.000,00 € 3.000,00
255
[+]Publiciteitsacties (advertenties, posters, social media e.d.)
266
[+]Publiciteitsmaterialen (affiches, flyers, programma's e.d.)
, CD's drukken voor crowdfunding en branded USB sticks voor promoacties
€ 2.000,00
277
[+]Publieksonderzoek € 500,00
283
[+]Kosten opening, première, presentatie € 2.000,00
289
Overig, namelijk:
290
291
Totaal publiciteit & marketing
€ 7.500,00 € - € -
292
293
EDUCATIE / RANDPROGRAMMERING
294
OmschrijvingBegroting
Gewijzigde begroting
Afrekening
296
[+]Vergoedingen/honoraria
302
[+]Huur
313
[+]Materiële kosten
interactief lees/werkmateriaal ontwikkelen voor bij de film, website
€ 2.000,00
316
317
Totaal educatie / randprogrammering
€ 2.000,00 € - € -
318
319
OVERIGE KOSTEN (OPTIONEEL)
320
OmschrijvingBegroting
Gewijzigde begroting
Afrekening
321
Kantoorkosten
322
Administratie- en accountantskosten50 € 500,00
323
VerzekeringenApparatuurverzekering € 100,00
324
Vergunningen
325
Overig, namelijk:
326
Onvoorzien € 3.000,00
327
328
Totaal overige kosten
€ 3.600,00 € - € -
329
330
TOTALE KOSTEN
Totale kosten
€ 33.600,00 € - € -
331
332
333
BATEN
334
335
PUBLIEKSINKOMSTEN UIT NEDERLAND
336
OmschrijvingBegroting
Gewijzigde begroting
Afrekening
337
Uitkoopsommen
Diverse arthouse theaters/filmfestivals
€ 2.000,00
338
Recettes € 3.000,00
339
Partage
340
Garantie
341
[+]Overig (horeca, educatie, etc)
Universiteit Utrecht (Eerder al documentaire verkocht aan antropologiedepartement), andere scholen en universiteiten, royalties en verkoop composities in vorm van CD's en licenties
€ 5.000,00
346
347
PUBLIEKSINKOMSTEN UIT BUITENLAND
348
OmschrijvingBegroting
Gewijzigde begroting
Afrekening