Vedtaksprotokoll Sagene IF.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MØTEVEDTAK
2
AU- møte 11.04.2018
3
Klubbhus - mandat og budsjett prosjektleder
Nestleder skal lede arbeidet med innredning og innflyttingen i klubbhuset, alle avdelinger skal involveres i arbeidet. Det innvilges et budsjett på 300.000 kr, innredning og innflytting i de rom/ deler av bygningen som vil generere inntekter skal prioriteres først.
4
Driftsavtale landhockeybane og klubbhusSagene IF vil gå i ny dialog med kommunen, med fokus på:
5
Avtalen er både for klubbhuset og landhockeybanen, vi ønsker separate avtaler.
6
Avtalen vil gi oss et inntektsgrunnlag som er for lavt til å dekke driftskostnadene til klubbhuset, og vi ønsker enten et økt driftsbidrag eller at kommunen dekker renholdet av hele/ deler av klubbhuset.
7
Vi mener det er en rekke feil og en del utdatert info i utkastet som må rettes opp/ oppdateres.
8
Behovsplan for idrett og friluftslivHøringsutkastet vedtas, med følgende tillegg:
9
Vi ønsker lokaler for mindre idretter i den gule bygningen på Heidenreich- tomta.
10
Vi ønsker flerbrukshall tilpasset mange idretter på Lilleborg- tomta, ikke gymsal.
11
Vi ser for oss at idrett prioriteres på Voldsløkka og kultur prioriteres på Lilleborg- tomta.
12
Det skal komme fram at vi både har og ønsker å ha en aktiv rolle i drift av anlegg i bydelen, men at vi opplever oppfølgingen fra BYM som mangelfull og samarbeidet som utfordrende.
13
Evaluering vintersesong driftDriftsavdelingen får skryt for stor arbeidsinnsats, samt svært god drift av kunstisbanen allerede første sesong. Dette har medvirket sterkt til at den nye banen har blitt en stor suksess både for bydelen befolkning og for vår bandyavdeling.
14
Følgende tiltak skal gjennomføres før neste vintersesong:
15
Driftsrutiner skal etableres og iverksettes.
16
HMS- arbeidet skal prioriteres høyere, spesielt ifm prepping av banen.
17
Driftsavdelingen skal avlastes ved at det inngås en tilkallingsavtale med Skjolden for Bjølsen kunstgress, og ved at kunstisbanen i helgene i størst mulig grad dekkes av frivillige.
18
Kompetansen på maskinkjøring og snøbrøyting skal økes i klubben (drift og frivillige), slik at flere blir i stand til å løse disse oppgavene på best mulig måte.
19
Organisering av styrearbeidetFølgende arbeidsfordeling for styret vedtas:
20
Arbeidsutvalget skal følge opp strategi (Hilde), ansatte (Einar), økonomi (Axel) og HMS (Inger).
21
Avdelingenes representanter skal følge opp sine avdelinger med særlig fokus på punktene i sjekklisten og ansatte trenere på kontrakt.
22
Det skal legges til rette for at styrets medlemmer skal få økt eierskap til styrearbeidet ved at:
23
Styremedlemmene (alle) skal involveres/ ansvarlig gjøres i arbeidet med og forberedelser av saker på sine områder.
24
Potten for styrehonorar skal brukes slik at styremedlemmene får anledning til å bruke noen timer på å fordype seg på sine områder/ saker.
25
Avdelingenes representanter skal følges opp tett og individuelt av styreleder mellom styremøtene.
26
Program styreseminarArbeidsutvalget hadde følgende innspill til programmet:
27
Det skal gjøres en forventningsavklaring mellom styret og avdelingene og til de ulike rollene.
28
Arbeidsutvalgene, med sine styrerepresentanter, skal få tid til å jobbe med sjekklisten.
29
Strategien skal presenteres og diskuteres, her er rekruttering det viktigste temaet.
30
Det er ønske om at vi presenterer info om Oslo Sommertid, om det er noe nytt.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Styret 2018- 2019
Ledergruppa 2018- 2019
Styret 2017- 2018
Ledergruppa 2017 - 2018
Styret 2016- 2017
Ledergruppa 2016- 2017
 
 
Main menu