ABCDEF
1
Nyalands Budget 2017
2
3
IntäkterUtgifter
4
5
Medlemsavgifter550,000
6
Hyra kvartersgård1,500
7
Bastuavg1,500
8
9
10
11
12
Kvarterslokalen
13
Vatten19,000
14
Underhåll och Inköp kvartersgården2,000
15
16
Gårdar underhåll och gemensamma aktiviviteter
17
Förtäring Äppelvägen1,500
18
Förtäring Russingränd1,500
19
Förtäring Korintgränd1,500
20
Förtäring Mandelgränd1,500
21
Förtäring Dadelgränd1,500
22
23
Underhåll Äppelvägen3,000
24
Underhåll Russingränd3,000
25
Underhåll Korintgränd3,000
26
Underhåll Mandelgränd3,000
27
Underhåll Dadelgränd3,000
28
29
Underhåll av gårdens gemensamhetsytor gemensampott
25,000
30
Renovering av gemensamhetslokal80,000
31
Underhåll Garagelängor (Portar samt underhållsarbete)
32
Underhåll Garagelängor (utöver gemensamhetspott)35,000
33
Amortering och ränta 85,000
34
35
36
37
38
Driftkostnader
39
El alla gårdar75,000
40
Vinter och Sommar (gräsklippningar underhåll Snöröjning etc)
110,000
41
Basutbud ComHem60,000
42
Försäkringar12,000
43
44
Övrigt
45
Styrelsens kostnader15,000
46
47
48
Summa Intäkter/ Utgifter553,000540,500
49
50
Resultat12,500
51