ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NO.บัตรนร set 2สถานะสินค้าหมายเหตุ
2
Twitterรายการที่สั่งจำนวนการชำระเงินค้างชำระจัดส่ง
3
จ่ายเต็มมัดจำ
4
1@efteeheea74Bokuto1130ลทบสั่งของแล้วของแถมไฮคิว
5
2@daeinyour Akaashi1130ลทบสั่งของแล้วของแถมไฮคิว
6
3@aphitthaaKuroo1130ลทบสั่งของแล้วของแถมไฮคิว
7
4@psychowithmemLev190ค่าส่งสั่งของแล้ว
8
5@KbhyeolIwaizumi190ค่าส่งสั่งของแล้ว
9
10
11
NO.บัตรนร set 3สถานะสินค่าหมายเหตุ
12
Twitterรายการที่สั่งจำนวนการชำระเงินค้างชำระจัดส่ง
13
จ่ายเต็มมัดจำ
14
1@aon58197064Hinata19040ลทบสั่งของแล้วของแถมไฮคิว
15
2@jaemingxq666Tsukishima1130ลทบสั่งของแล้วของแถมจจส
16
3@iambuncharasUshijima1130ลทบสั่งของแล้วของแถมไฮคิว
17
4@KbhyeolYaku190ค่าส่งสั่งของแล้ว
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100