ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ตารางวันหยุด 26 ก.ย. - 25 ต.ค. 2565
2
ชื่อจริง นามสกุล (ชื่อเล่น) รวมวันหยุด
3
262728293012345678910111213141516171819202122232425
4
พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.
5
6
พรวลัย สำราญ (ก๋องแก๋ง)11111117
7
ธิติสรรค์ ชูเชิด (บอล)111111118
8
พิสุทธ์ คำโส (บอม)111111118
9
รัตนภรณ์ คำเทศ (โบมีน)111111118
10
นัทธมน วงษ์ศรี (ติน) 111111118
11
นริศร หวานฤดี (นุ้ก)111111118
12
ธนชิต แจ่มจำรัส (ช็อป) 111111118
13
พิมพิมาย บุรัญชัย(พิม)111111118
14
มัณฑนา รักพงษ์ (แนน)111111118
15
นรติ ลั่นทมทอง (ติ๊ด)111111118
16
อาทิตยา ทองเขียว (หลิน)111111118
17
18
งานเสริม เวลา 19.00 - 00.00 น.
19
ชื่อจริง นามสกุล (ชื่อเล่น) 262728293012345678910111213141516171819202122232425OT รวม
20
พรวลัย สำราญ (ก๋องแก๋ง)11
21
รัตนภรณ์ คำเทศ (โบมีน)11111111111111111118
22
ธนชิต แจ่มจำรัส (ช็อป) 11111111111112
23
พิสุทธ์ คำโส (บอม)111111111111111116
24
ธิติสรรค์ ชูเชิด (บอล)111111111111111116
25
นริศร หวานฤดี (นุ้ก)1111111119
26
27
นริศร หวานฤดี (นุ้ก)
28
1-2 ออกกองรางวัลที่ 1 ที่จังหวัดโคราช
29
วันหยุด
30
27 ก.ย. 65 ช้อปไปออกกองเลขผีเฮี้ยน
พิสุทธิ์ คำโส (บอม)
พรวลัย สำราญ (แก๋ง)
วันหยุดนักขัต
31
14 ต.ค. 65 โบมีน ออกกกองถ่ายvlogพี่นอท,CEOข้างทางที่ นวลจันทร์
24 ทำ wrap รถเมล์
((
1-2 ออกกองรางวัลที่ 1 จ.โคราช (ค้าง)
ออกกอง
32
12 ออกกองเลขผีเฮี้ยน จ.สมุทรสาคร
OT
33
17-18 ออกกองรางวัลที่ 1 จ.จันทบุรี (ค้าง)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100