Actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares (Respostas)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Marca temporalDEPARTAMENTO1º ESO / 2º ESO / 3º ESO / 4º ESO / 1BACH 2BACH CICLO
2
13/03/2020 9:57:59XEOGRAFÍA E HISTORIAFacer un resume do tema 9 de xeografía e historia (a civilización grega). O resume farase día a día, páxina a páxina. Cando cheguemos ao final do tema mandarei facer as actividades do libro de texto. Os alumnos enviaránme o seu resume escaneado e farei as correccións oportunas. Tamén grabarei en audio mp3 a miñas explicacións, páxina a páxina, e as enviarei ao correo de cada alumno. Asímesmo respostarei por correo electrónico a todas as dúbidas que me plantexe cada alumno.Facer un resume do tema 8 de xeografía e historia (a poboación do mundo). O resume farase día a día, páxina a páxina. Cando cheguemos ao final do tema mandarei facer as actividades do libro de texto. Os alumnos enviaránme o seu resume escaneado e farei as correccións oportunas. Tamén grabarei en audio mp3 a miñas explicacións, páxina a páxina, e as enviarei ao correo de cada alumno. Asímesmo respostarei por correo electrónico a todas as dúbidas que me plantexe cada alumno.
3
13/03/2020 19:37:27PMARRepaso e esquemas das leccións de historia ata a unidade 6 incluída. Traballo de grupo en drive e classroom. O profesor dará instrucións diariamente.
4
14/03/2020 11:29:17DebuxoRematar as tarefas previstasRematar os traballos pendentesPezas isométricas -diédricoRepasar diédrico-Intersecciones-giros -cambios de plano-secciones-abatimentos. Correo.
5
15/03/2020 8:25:58Bioloxía e XeoloxiaInicio do tema do sistema nervioso e endocrino. Pasareille os apuntes e traballaremos sobre eles .Exercicios de repaso de xenética. Comezaremos co estudo da molécula do ADN
6
15/03/2020 9:57:41Educación FísicaFicha “Somos o que comemos” durante esta semana. Para a seguinte, lectura e traballo sobre apuntes de “Orienración” coa realización dunha proba online.Traballo en Google Maps sobre identificación e clasificación de instalacións deportivas da súa contorna. A seguinte semana, lectura e estudo de Tema “O voleibol” cunha proba online asociada.
7
15/03/2020 9:59:21Filosofía / Lingua Galega e Literatura (victor@ieson.gal)LgeL / Grupos A e B: realización dun esquema do punto 6 (o xénero lírico) da unidade 7; exercicios 1,2 e 3. Entrega dos traballos sobre "Retrincos" de Castelao por correo electrónicoFilosofía (Valores Éticos) / Grupo A: visionado do video que atoparedes no enlace https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-adolescencia-hizo-humanos/1615249/. Realización dun breve resumen e opinión persoal argumentada.Filosofía (Filosofía) / Grupos A, B e C: rematamos a lectura dos apuntes entregados en clase de "Educación emocional". Realización dun esquema coas competencias e microcompetencias emocionais con exemplos de cada unha delas.

Filosofía (Valores Éticos) / Grupos B e C: visionado do video de Álex Rovira Celma- "Amor"; https://youtu.be/Z2ReOZ8FpVI. Realización dun resumen do video e dunha pequena disertación sobre o tema
Filosofía (Filosofía) / Grupos A e B: rematamos a lectura da última tanda de apuntes entregados na aula (Aristóteles). Realizamos un esquema.
8
15/03/2020 10:07:19InglésEnvíolles exercicios para facer de cara ao terceiro trimestre, e logo doulles as solucións.Envíolles exercicios para facer de cara ao terceiro trimestre, e doulles as solucións. Correo e classroom.
9
15/03/2020 10:45:00FÍSICA E QUÍMICACINEMÁTICA. Realización de exercicios propostos pola profesora sobre velocidade e aceleración dos corposDINÁMICA. Realización del boletín 8 de ejercicios
10
15/03/2020 11:12:22TecnoloxíaNon hai TecnoloxíaComo o meu alumnado xa estaba casi a avaliado, os próximos días organizareilles novo material, contando coa dificultade de que tiña pautadas prácticas no tallerComo o meu alumnado xa estaba casi a avaliado, os próximos días organizareilles novo material, contando coa dificultade de que estaban facendo prácticas no taller, neste momento un punto de Luz conmutado,polo que organizareilles actividades prácticas.Como o meu alumnado xa estaba casi a avaliado, os próximos días organizareilles novo material. Neste momento estaban facendo a práctica de conexión do relé no taller, polo que organizarei actividades de carácter práctico.Neste momento estamos con contidos de electrónica dixital, prepararei material para rematar o Tema, despois de esto faríamos prácticas no taller, polo que é posible que basee as prácticas en realización das mesmas usando programas de simulación.
Para electrotecnia prepararei material para seguir cos contidos de corrente alterna ( videos explicativos, boletins...)
11
15/03/2020 13:24:54Lengua castellana y literaturaA. Lectura de la novela Las aventuras de Mowgli.
Editorial vicens vives,serie cucaña . ISBN/EAN: 9788431659448
Si no hay manera de conseguir la novela, ya sabéis que lo importante es leer y en casa tenéis muchos libros. Leed otro libro ,como si fuera la hora de leer que hacemos en el instituto.

B. Convierte la noticia (que ya tenéis guardada) en una escena teatral. Página 209, nº 3.
Realiza la actividad en un folio. Cuida la presentación , la caligrafía y la ortografía.
C. Tema 10, libro 1-3
1.Del texto a la representación.
2.El espacio escénico.
3.Personajes y actores.
4.El director de la obra y el público espectador
12
15/03/2020 13:43:38Departamento de EconomíaIAEE

tema 4 :Seguridad Social y riesgos laborales
Estudiar el tema y hacer los ejercicios del 1 al 12 (pg 57-63)

ECONOMÍA

Repasar el tema 5 y realizar los ejercicios del 1-2-3-4-5-6-7-9-10(pg 92-93)
ECONOMÍA

Repasar el Tema 7 y hacer los ejercicios 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12(pg 148-149)
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Estudiar tema 11 y hacer los ejercicios que ya están marcados del día 13 de marzo en clase.Hacer las preguntas test del libro de la página 268.
13
15/03/2020 13:57:17Lengua y Literatura castellanasEstudiar para el examen de Literatura y hacer ejercicios de ortografíaEstudiar para el examen de Literatura y hacer ejercicios de léxico y ortografía
14
15/03/2020 17:03:48BIOLOXÍA e XEOLOXÍA / XULIO-CÉSAR [ xulio@ieson.gal ]Rematar de preparar o tema 6 (Plantas e Fungos). Especialmente o apartado dos Fungos que nos quedou pendente.
Deben ler con calma todo o tema e presentar un resume do mesmo usando para elo o seu correo electrónico e enviar o traballo ó seguinte enderezo : xulio@ieson.gal.
Os resumes poden ser escaneados ou fotografados e enviados desta forma.
En breve se lle indicarán os exercicios que deben realizar e que presentarán tamén telematicamente.
Rematar de ler (resumir) o tema 03_Organización_Celular_Eucariota_1BCH.pdf
En breve se mandarán as preguntas correspondentes aos correos dos alumnos
Hai que prepara (resumir) o tema seguinte 04_Ciclo_Celular_1BCH.pdf do cal tamén se porán os exercicios pertinentes.
Os temas de Metabolismo (05_Metabolismo_Catabolismo_1BCH.pdf e 06_Metabolismo_Anabolismo_1BCH.pdf) esperemos comezalos xa na clase, mais se non pode ser así xa vos irei orientando ao respecto.
BIOLOXÍA : Unha vez rematado (ás carreiras) o tema 15_Virus.pdf [que casualidade !!] debedes facer un resume sobre todo da última parte dos ANEXOS
Hai que preparar (repasar) o tema 16_Xenética_Mendeliana.pdf (que basicamente é o mesmo que vimos o ano pasado).
Asemade hai preparar o tema 17_Xenética_e_Evolución.pdf.
Xa vos irei enviando os exercicios correspondentes

CTMA: Tendes que rematar o tema 05_Xeosfera_e_Riscos_Xeolóxicos.pdf.
Antes de comezar co seguinte tema (07_Contaminación_das_masas_fluídas.pdf) que xa volo enviarei por correo faremos algúns exercicios pendentes do tema 04_Organización_e_Diversidade_da_Biosfera.pdf e do tema 05_Xeosfera_e_Riscos_Xeolóxicos.pdf.
15
15/03/2020 19:10:52LINGUA GALEGA2º ESO ITI
2 sesións (A e C)
Tarefas de Investigación e Tratamento da Infomación a partir do tema interdisciplinario da emigración.


Traballaranse os seguintes contidos (15 días / 6 sesións)
Lírica profana :
- Práctica guiada sobre a lírica profana galego-portuguesa.
- Cuestionario sobre os xéneros menores. Práctica guiada.
- Cantigas relixiosas na e a prosa medieval: cuestionario e práctica guiada.


Traballaranse os seguintes contidos (15 días / 6 sesións)
- Os determinantes e outros pronomes.
- Historia da lingua e a literatura nos Séculos Escuros (cuestionario).
-Tipoloxía textual. Texto narrativo e texto dialogado (inicio do tema).


16
15/03/2020 20:03:51MATEMÁTICASMATEMÁTICAS ACADÉMICAS:
TAREFAS A REALIZAR NA SEMANA DO 16/03/2020 AO 22/03/2020:
Libro de texto : TEMA 6 - ECUACIÓNS.
1º) Ler, entender e fixarse nos exemplos das Páx. 108 e 109: Repaso das ec. 2º Grao.
2º) Facer os seguintes exercicios:
Páxina 108 – Nº 1.
Páxina 109 – Nº 2.
Páxina 110 – Nº 3.
Páxina 111 – Nº 4.
Páxina 116 – Nº 11 ao 18 (ambos inclusive).
MATEMÁTICAS I:
TAREFAS A REALIZAR NA SEMANA DO 16/03/2020 AO 22/03/2020:
Apuntes : TEMA 5 – VECTORES. XEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA.
1º) Repasar as Páxinas 1, 2, 3 e 4 do Tema 5 (Parte relativa a Vectores): Repasar as definicións e os conceptos do tema e fixarse nos exemplos resoltos da Páx. 4.
2º) Facer os exercicios do Boletín do Tema 5: Exercicios 1 ao 38 (ambos inclusive).
17
15/03/2020 20:21:06FRANCÉSTarefas e exercicios do Classroom, código: xfvucbyTarefas e exercicios do Classroom, código: p4bhbakTarefas e exercicios do Classroom, código: lnzuxdpTarefas e exercicios do Classroom, código: 4rhsolg (alumnado Sandra) uis7zzy (alumnado Corinne)Tarefas e exercicios do Classroom, código: ghqqog2
18
15/03/2020 20:37:47InglésFacer os exercicios online de Macmillan,máis información no classroom.Facer os exercicios das páxinas 106, 107,108,109 e 110 do students book.
19
15/03/2020 21:26:28MATEMATICAS1º ESO C-D - REPASO PARA AFIANZAR EL TEMA 3 (DIBISIBILIDAD). Ejercicios propuestos ya a los alumnos.2º A - REPASO PARA AFIANZAR EL TEMA VI (ÁLGEBRA). Ejercicios propuestos ya a los alumnos.
20
15/03/2020 21:34:38GREGO LATÍN CULTURA CLÁSICACultura clásica.Repasar tema 4, pendente de exame. Empezar coa lectura do tema 5. Repasar tema 5. Enviarase vocabulario para facer a analise e tradución das oracións. GREGO: Repasar tema 5, pendente de exame. Despois iranse dando instrucións para preparar o tema 6.
LATIN: Rematar traballo sobre Arquitectura e enviar por correo. Repasar gramática.
LATÍN: Continuar traducindo e enviar para corrección.
21
15/03/2020 22:01:57CCSSHistoria. Actividades en classroom (Ud 10 e 11)Arte. Actividades en classroom (impresionismo e vangardas)
22
15/03/2020 22:08:39Bioloxía e Xeoloxía (Gloria)Indicacións no classroomIndicacións no classroomCultura Científica: Indicacións no classroom
Anatomía Aplicada: indicacións no classroom
23
15/03/2020 22:09:14Física e QuímicaExercicios en Classroom sobre os contidos vistos na clase. Incorpórase material de apoio.Exercicios en Classroom sobre os contidos vistos na clase. Incorpórase material de apoio.Exercicios en Classroom sobre os contidos vistos na clase. Incorpórase material de apoio e apuntes da parte final do tema.
24
16/03/2020 1:53:55TecnologíaRealizar as actividades de repaso das unidades de Plásticos e Expresión Gráfica que se adxuntan no Classroom. Rematar as pezas obrigatorias que teñen que facer empregando a aplicación en liña Google Sketchup. De rematalas, unha vez enviadas, deseñar unha maqueta coa mesma aplicación. GRUPO BC 2 : Realizar as actividades propostas de pneumática e circuitos oleohidráulicos, utilizando como referencia os apuntes proporcionados.
25
16/03/2020 1:59:22TecnologíaTIC A: Unidade: Folla de cálculo. Rematar o que lles falta das prácticas guiadas. Unha vez que me envíen as actividades, iniciarase a unidade de Tratamento de Imaxes co Gimp, a través do Classroom.TIC AB: Continúen coas actividades de Desenvolvemento Web: Follas de Estilos con CSS. Seguir por classroom.
26
16/03/2020 4:32:57Física e químicaCAAP. Teñen que acabar de ler o tema que estamos vendo (contaminación atmosférica) e mandarme cada un ao classroom catro preguntas tipo test. Con elas elaborarei un cuestionario, a ser posible na aula virtual, para que as contesten todos como tarefa.
Por outra banda, teñen que completar no drive un traballo colectivo que estamos facendo preguntando aos avós sobre a horta e as condicións de cultivo en Porto do Son. Eu seguireino e correxireino diariamente.
Química. Estou grabándolles uns vídeos coas clases que nos tocan do tema 6 (electroquímica) . Van ver cada día o q corresponda á clase de ese día e logo por wasap faremos un foro de dudas. Terán q facer exercicios para practicar, q me enviarán ao correo e logo os correxiremos, tamén por YouTube e con chat para dúbidas en directo.
27
16/03/2020 9:28:39InglésSemana 1: 2 readings, 2 listenings e 2 vídeos con actividades.
Semana 2: Elaboración dun "fundraising poster" con texto e imáxenes.
Texto con exercicios.
Corrección de exercicios e webquest.
Semana 1: 2 readings, 2 listenings e 2 vídeos con actividades.
Semana 2: Texto 1 con exercicios.
Texto 2 con exercicios.
Corrección de exercicios e webquest.
28
16/03/2020 9:42:22InglésExercicios online Unit 3 + 4. Ler "Ghost teacher" facer actividades. Seguemento na Aula Virtual e Classcraft.Unit 3-Exercicios Online: Macmillan + Listenings en Classcraft. Ler libro "Jekyll and Hyde". Quest en Classcraft cara o final da semana.
29
16/03/2020 9:43:17Lingua Galega e LiteraturaLingua e sociedade (páx. 89 e 108) e Literatura (páx. 90-93 e 109-111)Práctica de gramática e textos. Seguir por Classroom
30
16/03/2020 10:02:06Tecnología-PlásticaE.P.V. 1 ESO A y B : Información y trabajo a través de classroomTecnología 2 ESO C: Repasar los temas de estructuras y mecanismos. Ejercicios y más información a través de Classroom.Tecnología 4 ESO A/B/C-Erkuden: Repasar los temas de electrónica digital e instalaciones en viviendas. Ejercicios y más información a través de Classroom.
TIC 4 ESO A-Erkuden: Terminar ejercicios de Gimp y enviarlos a través de Classroom.
TIC 1 BACH B-Erkuden: Terminar ejercicios de Gimp y enviarlos a través de Classroom.
31
16/03/2020 11:13:55MatemáticasBoletín de exercicios ecuacións e problemas de 2º grao.
Teoría ecuacións incompletas de grado 2.
Están colgadas en Classroom Matemáticas 2º B e Matemáticas 2º C. Facer os exercicios e problemas durante esta semá.
Representación de gráficas de proporcionalidade inversa, repaso funcións a cachos e función valor absoluto. A man e usando Xeoxebra.
No classroom matemáticas estará o enlace para descargar xeoxebra, unha ficha con explicacións e exercicios.
Repaso integrais por partes. Integrais racionais con raíces reais simples e dobres.
Fichas con varios exercicios resoltos totalmente e propostos no classroom.
32
16/03/2020 11:24:46Lingua castelá e literatura3º ESO C: Estudiar y hacer los ejercicios de la pág. 76. Estudiar sintaxis de la frase y cláusula. SEGUIR EL CLASSROOM. Estudiar Realismo y Naturalismo. Realizar ejercicios pág. 81, 82 y 83.
Repaso de la sintaxis de la cláusula simple. SEGUIR EL CLASSROOM.
Estudiar pág. 196-197. Realizar los ejercicios referentes a las Coplas (5, 6, 7, 8 y 9 de las pág. 190-1994).
Repaso de la sintaxis de la cláusula simple (Tema 3).
SEGUIR EL CLASSROOM.
33
16/03/2020 11:30:25LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAEstudio del tema 4 de literatura.El Modernismo y la generación del 98.Ejercicios del libro de texto, páginas 106,107,108,109,110,111, 112, 113.Repaso de los tres temas de la novela dados ya en clase.Lectura y estudio de la novela El lector de Julio Verne de Almudena Grandes
34
16/03/2020 11:33:50LITERATURA UNIVERSALEstudio del tema 4 de literatura.El Modernismo y la generación del 98.Ejercicios del libro de texto, páginas 106,107,108,109,110,111, 112, 113.Trabajo de DANTE, PETRARCA Y BOCCACCIO .Lectura del libro de Mary SheleyRepaso de los tres temas de la novela dados ya en clase.Lectura y estudio de la novela El lector de Julio Verne de Almudena Grandes
35
16/03/2020 11:56:15MatemáticasMatemáticas Aplicadas 3ºC . Instrucións na Aula virtual, Matemáticas, Santi, 3ºC no Foro de Novas4ºA e B Mat Académicas. Instruccións da Clase e na Aula Virtual, Matemáticas, Santi, 4ºA e B no Foro de NovasMatemáticas Aplicadas II. Instruccións da Clase e na Aula Virtual, Matemáticas, Santi, Mat Apli II no Foro de Novas
36
16/03/2020 12:19:08 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAEstudio del tema 4.El Modernismo y la generación del 98.Ejercicios páginas,106,107,108,109,110,111,112,113.Estudio de los tres temas de la novela, ya vistos en clase.Lectura de la novela de Almudena Grandes El lector de Julio Verne y estudio del tema.
37
16/03/2020 12:22:14Literatura UniversalTrabajo de Dante ,Petrarca y Boccaccio. Lectura de la novela de Mary Shelley.
38
16/03/2020 12:22:18RelixiónVer a película "El Príncipe de Egipto" e facer un resumo.Ver a película "El Príncipe de Egipto" e facer un resumo.Ver a película "La ciudad de la Alegría" e facer un resumoVer a película "Hermano Sol, Hermana Luna" e facer un resumoVer a película "Las Sandalias del Pescador" e facer un resumo
39
16/03/2020 12:41:36Bioloxía e XeoloxíaReino Plantas: Realizar esquemas dos distintos contidos e mandarei exercicios e un cuestionario sobre cada parte do tema.PMAR: Realización de exerciciós de matemáticas e algún cuestionario.
Interpretación de esquemas e búsqueda de información sobre o tema da estrutura da materia.
Realizar exercicios e completar debuxos sobre o Sistema nervioso, realización dun pequeño cuestionario
Comezar Sistema endócrino realizando esquemas sobre o libro e resolvendo cuestións
40
16/03/2020 12:55:28Xeografia e HistoriaO alumnado recibe tarefas por classroomO alumnado ten actividades na aula virtual de profesoraAs actividades están dispoñibles na aula virtual de profesora.Ó alumnado déronselle instrucións o último día de clase e recibirán información a través de documentos compartidos. Classroom.
41
16/03/2020 13:45:21Lingua e Literatura galega1º ESO C e D:
Traballaremos por Classroom con exercicios sobre material xa explicado en clase e outros que poidamos ir abordando.
É un bo momento tamén para entregar os traballos de lectura atrasados, aqueles que aínda non o fixeron
Traballaremos en Classroom con exercicios sobre material xa explicado en clase e outros que poidamos ir abordando.
Intentaremos solucionar o calendario de Recuperacións que tiñamos previsto nestes días de dúas maneiras:
1º) O alumnado que ten Pendente a Lectura recibirá un cuestionario sobre o libro que me pode mandar resolto ao meu correo dores@ieson.gal

2º) Se o Pendente é o exame de Literatura/Gramática recibirá unha serie de cuestións que terá que responder e enviar. Algunha delas, non todas, estarán no exame de Recuperación que fagamos de maneira presencial en canto poidamos
42
16/03/2020 17:02:59Orientación ( ALUMNADO CON APOIO)O alumnado que asiste as clases de apoio de Matemáticas, Lingua castelá e literatura, Lingua galega e literatura e Xeografía e Hª, fóra da súa aula, nesas materias seguirán as instrucións dos profesores que lle dan clase a todo o grupo. Tamén teñen que repasar os contidos dados durante esta avaliación (última quincena) e realizar as actividades adaptadas que ten cada alumno. Repasarán os contidos dos exames pendentes.O alumnado que asiste as clases de apoio de Matemáticas, Lingua castelá e literatura, Lingua galega fóra da súa aula, nesas materias seguirán as instrucións dos profesores que lle dan clase a todo o grupo. Tamén teñen que repasar os contidos dados durante esta avaliación (última quincena) e realizar as actividades adaptadas que ten cada alumno. Repasarán os contidos dos exames pendentes.O alumnado que asiste as clases de apoio de Lingua castelá e literatura e Lingua galega fóra da súa aula, nesas materias seguirán as instrucións dos profesores que lle dan clase a todo o grupo. Tamén teñen que repasar os contidos dados durante esta avaliación (última quincena) e realizar as actividades adaptadas que ten cada alumno. Repasarán os contidos dos exames pendentes.O alumnado que asiste as clases de apoio fóra da súa aula, seguirán as instrucións dos profesores que lle dan clase a todo o grupo. Tamén teñen que repasar os contidos dados durante esta avaliación (última quincena) e realizar as actividades adaptadas que ten cada alumno. Repasar os contidos dos exames pendentes.
43
16/03/2020 21:28:51Educación FísicaLectura de artigos relacionados coa saúde e responder cuestionarios correspondentes (relaxación, respiración, alimentación).Finalizar traballo vídeos.
Lectura de artigos relacionados coa saúde e responder cuestionarios correspondentes (relaxación, respiración, alimentación).
Finalizar traballo vídeos.
Lectura de artigos relacionados coa saúde e responder cuestionarios correspondentes.(condición física, alimentación).
44
17/03/2020 10:01:06MATEMÁTICAS1º C-D- Exercicios propostos do tema 3.2º A- Exercicios propostos do tema 6.
45
18/03/2020 11:00:16MATEMATICAS1º C-D- TEMA IV- NÚMEROS ENTEROS- Repasar y afianzar. Empezar a hacer los ejercicios propuestos que repartiremos a lo largo de la semana.2º A- TEMA VII- ECUACIONES DE PRIMER GRADO. Hacer los ejercios propuestos en la página 151
46
47
19/03/2020 14:25:45Xeografía e historia. Dolores Aldrey Torres.Todos os exercicios de repaso do exame están postos día a día na miña páxina web de lolatoupa.es que está enlazada á páxina do centro.
A próxima semana empezaremos cos temas de historia, concretamente co tema 9 "O nacemento do mundo moderno".
Os traballos e exercicios irán día a dia como ata agora.
Todos os exercicios de repaso do exame están postos día a día na miña páxina web de lolatoupa.es que está enlazada á páxina do centro.
A próxima semana empezaremos co tema 6 "A época do imperialismo".
Os traballos e exercicios irán día a dia como ata agora.
48
20/03/2020 12:32:08MÚSICATeoría: estudar páxinas 93,98,99,100,101,106,107 Son o que demos na clase Práctica musical: por agora son as páxinas 80, a 2ª peza, de Mozart e a 82, A saia da CarolinaTeoría. Estudar as páxinas 101, 102, 103 e 104.Práctica musical: páxina 108, a de Mozart
49
23/03/2020 8:35:00MATEMÁTICAS1º C-D- TEMAS V-VI- Decimales y Sistema Métrico. Hacer los ejercicios propuestos entre hoy y mañana.2ºA- TEMA VII- Ecuaciones segundo grago. Hacer los ejercicios propuestos entre hoy y los dos próximos días.
50
24/03/2020 12:45:01MATEMÁTICASLibro de texto : TEMA 6 - ECUACIÓNS.
1º) Ler, entender e fixarse nos exemplos das Páx. 112, 113 e 114:
Utilizar as ecuacións para resolver problemas.
2º) Facer os seguintes exercicios:
Páxina 116 – Nº 19 ao 24 (ambos inclusive).
Páxina 117 – Nº 25 ao 28 (ambos inclusive), 33 e 34.
51
25/03/2020 11:07:13Matemáticas1º C-D - TEMA VIII- Operaciones con fracciones (no te olvides de dar un repaso al Tema VII)
Hacer los ejercicios propuestos a lo largo de la semana.
52
26/03/2020 9:45:03Matemáticas2º A- Tema VIII- SISTEMAS DE ECUACIONES- Repaso de los métodos de resolución. Hacer los ejercicios propuestos en lo que queda de semana.
53
AFID /DESPRAZAMENTOReflexión do artigo que entreguei en clase (Capaces de todo) sobre DISCAPACIDADE FÍSICA
DATA MÁXIMA DE ENTREGA: Xoves 19 de Marzo.

A explicación do perigo que che tocou, é dicir, tes que enviar este traballo escrito cos apartados seguintes (e con fotos):
a) por que é un perigo?
b) que tipo de perigo é, subxetivo ou obxetivo?
c) prevención ante este perigo
d) actuación ante este perigo.

DATA MÁXIMA DE ENTREGA: Luns 23 de Marzo.

Presentación en Power Point ou formato similar, da ÁRBORE que vos tocou. Lembrade que ten que ir con pouco texto, cas vosas palabras, e moitas imaxes.
DATA MÁXIMA DE ENTREGA: Xoves 25 de Marzo

Inicio da elaboración do HERBARIO cas 17 árbores que vos tocou a cada un de vos. Tendes que entregar un formato de ficha que ides a seguir para todas as árbores.
DATA MÁXIMA DE ENTREGA: Venres 26 de Marzo

Os exercicios dos temas 22-23 que vos entreguei, é o único traballo que tendes que entregar a man. Polo que se queredes facedelle fotos ó traballo e mo mandades por aquí, ou senon entregadesmo o 1º día que teñamos clase xuntos.
DATA MÁXIMA DE ENTREGA: 1º día que teñamos clase xuntos con normalidade no instituto.

Se alguen remata isto, deberia ler os apuntes que nos toca para esta seguinte avaliación, tanto en AFID: Discapacidade física, como en DESPRAZAMENTO: Meteoroloxía, Acampada, Seguridade, Autoprotección, Animación e Lexislación.
Repasar os nudos vistos: Llano, pescador, oito, oito doble cosido, oito doble por seno.
E tamén é un tempo estupendo para aqueles que non tendes todolos traballos entregados tanto de AFID como de DESPRAZAMENTO, aproveitar e facelos. Animo é unha oportunidade única!!

Esto foi o que lles enviei para estas duas semanas. Para as duas seguintes, estou creando classroom e pensando nas seguintes tarefas, que chas mandarei mais adiante.

Animo e a aproveitar o tempiño para facer o que por haches ou por bes non faciamos.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...