โนนสัง 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงานได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาการเรียนรู้
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760264103976026439010092โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2บ้านโคกใหญ่100600010100นายประภาส ลิโป้ปกติิบ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสััง2131091198121200084
096-3076004
นายสำราญ หีบแก้ว
5
2760267103976026739010095โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2บ้านหนองตานา100310110
ครูอัตราจ้างด้วยเงินบริจาค
นายสุริยา นาใจรีบบ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสัง1.511139149610800080
083-3296853
นายสุริยา นาใจรีบ
6
3760268103976026839010096โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2บ้านหนองสะแบง1003101010ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรมปกติบ้้านหนองตานาโคกใหญ่่โนนสัง1.5746411105600053
089-2743088
ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรม
7
4760269103976026939010097โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2บ้านโนนปอแดง1003001100นายสมคริต เตชะปกติิบ้านหนองสะแบงโคกใหญ่2.57665353700042
092-4458928
นายสมคริต เตชะ
8
5760253103976025339010137หนองเรือโนนสังโนนสัง 2บ้านหนองลุมพุก1005001110นายกานต์ โง่นทองปกติบ้้านหนองกุงคำไฮหนองเรือโนนสัง1.5868871019700073
093-4786882
นายกานต์ โง่นทอง
9
6760249103976024939010138หนองเรือโนนสังโนนสัง 2บ้านหนองกุงคำไฮ1006001111นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงบ้านหนองลุมพุก1.5151118132091311000110
096-1064463
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
10
7โนนสังโนนสัง 2บ้านหนองเหมือดแอ่
11
8โนนสังโนนสัง 2บ้านท่าลาด
12
9โนนสังโนนสัง 2หนองกุงจารย์ผางวิทยา
13
10โนนสังโนนสัง 2บ้านโคกป่ากุง
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu