ตรวจเยี่ยมผอ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
การนิเทศติดตามโรงเรียนปีงบประมาณ 2557 (ปีการศึกษา 2556)
2
ลำดับโรงเรียนอำเภอผอเขต,รองผอ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัน/เดือน/ปีศน.นิเทศโรงเรียนวัน/เดือน/ปี
3
1บ้านนาทวีนาทวี
4
2บ้านเคลียงนาทวี
5
3บ้านทุ่งน้ำขาวนาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช27 พย 56
6
4บ้านวังใหญ่ปลายรำนาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช14 พย 56
7
5บ้านลำลองนาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช26 พย 56
8
6บ้านวังบวบนาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช/**น.ส.ปรีดา/นางคำพรทิพย์28 พย 56/*23 ธค 56
9
7ชุมชนวัดปลักชะเมานาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช27 พย 56
10
8วัดท่าประดู่นาทวีนายสมศักดิ์  นิตย์คำพร29 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด28 พย 56
11
9วัดทุ่งข่านาทวีนายสมศักดิ์  นิตย์คำพร26 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด28 พย 56
12
10บ้านพอปิดนาทวีนายสมศักดิ์  นิตย์คำพร27 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด/นางสุรีย์27 พย 56/22 พค 57
13
11บ้านสะพานเคียนนาทวีนายสมศักดิ์  นิตย์คำพร27 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด27 พย 56
14
12ชุมชนบ้านสะท้อนนาทวีนายสมศักดิ์  นิตย์คำพร26 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด26 พย 56
15
13ประสิทธิ์ทวีสิน 2นาทวีนายสมศักดิ์  นิตย์คำพร26 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด26 พย 56
16
14บ้านลำชิงนาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร21 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด21 พย 56
17
15วัดลำพดจินดารามนาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร20 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด20 พย 56
18
16บ้านโต้นนท์นาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร20 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด20 พย 56
19
17อายุรกิจโกศลนาทวีรองสมศักดิ์ นิตย์คำพร21 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด21 พย 56
20
18วัดนาหมอศรีนาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร19 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด19 พย 56
21
19บ้านโมยนาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร19 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด19 พย 56
22
20บ้านป่าเร็ดนาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร25 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด25 พย 56
23
21บ้านสม็องนาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร25 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด/นายธัญญา บินโหรน25 พย 56/20 พค 57
24
22บ้านนาปรังนาทวีนายสมศักดิ์ นิตย์คำพร25 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด / นายธัญญา บินโหรน*25 พย 56 / 9,16 พย 56*
25
23บ้านคลองกวางเขาวังนาทวีรองสมศักดิ์ นิตย์คำพร22 พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด / นายธัญญา บินโหรน*22 พย 56 /11,16 พย 56*
26
24บ้านเก่านาทวีรองสมศักดิ์ นิตย์คำพร22  พย 56น.ส.อภิรดี เกลี้ยงเกิด22 พย 56
27
25บ้านกะทิงนาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช26 พย 56
28
26วัดวังไทรนาทวี
29
27วัดบ้านลุ่มนาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช14 พย 56
30
28บ้านพรุหวานาทวี
31
29ทองอยู่นุตกูลนาทวีนายธัญญา บินโหรน20 พค 57
32
30บ้านประกอบนาทวีนายสุธิเชษฐ์ พฤหษวานิช/*น.ส.ปรีดา/นางคำพรทิพย์14 พย 56 /*23 ธค 56
33
ราชประชานุเคราะห์ที่ 43นาทวีนายธัญญา, นางพัชรนันท์/นายธํญญา14 พย 56/3 มิย 57
34
ตชด.เชิญพิศลยบุตรนาทวีนายธัญญา บินโหรน2 มิย 57
35
ตชด.บ้านประกอบออกนาทวีนายธัญญา บินโหรน2 มิย 57
36
31บ้านนาจะนะนายสุวรรณ ขวัญแก้ว8 พย 56น.ส.ปรีดา ชูมณี15 พย 56
37
32บ้านโคกม้าจะนะน.ส.ปรีดา ชูมณี/นางพัชรนันท์,นางกันต์กนิษฐ์28 พย56/26 พค 57
38
33บ้านลางาจะนะน.ส.ปรีดา ชูมณี/นางพัชรนันท์,นางกันต์กนิษฐ์28 พย 56/26 พค 57
39
34บ้านน้ำเค็มจะนะน.ส.ปรีดา ชูมณี/28 พย 56
40
35ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นจะนะนางปราณี สุวรรณะ29 พย 56
41
36บ้านทรายขาวจะนะนางปราณี สุวรรณะ29 พย 56
42
37วัดเกษมรัตน์จะนะนางปราณี สุวรรณะ29 พย 56
43
38ชุมชนวัดควนมีดจะนะ
44
39วัดช่องเขาจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี/นางสโรชา,นางคำพรทิพย์26 พย 56/27 พค 57
45
40บ้านควนหัวช้างจะนะ
46
41วัดทุ่งพระจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี4 ธค 56
47
42บ้านป่าชิงจะนะ
48
43วัดบ้านไร่จะนะน.ส ปรีดา ชูมณี2 ธค 56
49
44ชุมชนบ้านนาทับจะนะนางปราณี สุวรรณะ27 พย 56
50
45บ้านท่าคลองจะนะนางปราณี สุวรรณะ27 พย 56นางสโรชา ประพฤติ22 พค 57
51
46บ้านม้างอนจะนะนางปราณี สุวรรณะ27 พย 56
52
47บ้านปากบางนาทับจะนะนางปราณี สุวรรณะ27 พย 56นางสโรชา ประพฤติ22 พค 57
53
48ชุมชนบ้านจะโหนงจะนะนางปราณี สุวรรณะ27 พย 56นางสโรชา ประพฤติ21 พค 57
54
49ชุมชนบ้านทางควายจะนะนางปราณี สุวรรณะ27 พย 56
55
50บ้านปากช่องจะนะนางปราณี สุวรรณะ27 พย 56นางสโรชา ประพฤติ21 พค 57
56
51บ้านเขาจันทร์จะนะนางปราณี  สุวรรณะ27 พย 56
57
52บ้านช้างคลอดจะนะนางปราณี สุวรรณะ3 ธค 56/21 พค 57นางพัชรนันท์,นางกันต์กนิษฐ์21 พค 57
58
53บ้านท่าหมากจะนะนางปราณี สุวรรณะ29 พย 56
59
54บ้านสะพานหักจะนะนางปราณี สุวรรณะ29 พย 56
60
55กระจายสุทธิธรรมโมฯจะนะนางปราณี สุวรรณะ3 ธค 56
61
56เหมืองควนกรดจะนะนางปราณี สุวรรณะ3 ธค 56/21 พค 57นางพัชรนันท์,นางกันต์กนิษฐ์21 พค 57
62
57บ้านแพร้วจะนะนางปราณี สุวรรณะ29 พย 56
63
58บ้านควนไม้ไผ่จะนะน.ส ปรีดา ชูมณี
64
59วัดประจ่าจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี
65
60บ้านเกาะทากจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี29 พย 56
66
61บ้านควนขี้แรดจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี26 พย  56
67
62บ้านหว้าหลังจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี26 พย 56
68
63บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ)จะนะ
69
64บ้านสะกอมจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี/นางสโรชา,นางคำพรทิพย์27 พย 56 27 พค 57
70
65บ้านปากบางจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี/*น.ส.ปรีดา/นางกันต์กนิษฐ์/นางคำพรทิพย์27  พย 56 / *20 ธค.56
71
66บ้านเลียบจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี27 พย 56
72
67บ้านบ่อโชนจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี/นางสโรชา,นางคำพรทิพย์27 พย 56/27 พค 57
73
68บ้านตลิ่งชันจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี/นางสโรชา,นางคำพรทิพย์8 พย 56,25 พย 56/29 พค 57
74
69บ้านนนท์จะนะน.ส ปรีดา ชูมณี/นางสโรชา,นางคำพรทิพย์27 พย 56/29 พค 57
75
70บ้านสุเหร่าจะนะนายสุวรรณ ขวัญแก้ว 8 พย 56น.ส.ปรีดา ชูมณี/**น.ส.ปรีดา/นางกันต์กนิษฐ์/นางคำพรทิพย์8 พย 56/* 20 ธค 56
76
71บ้านป่างามจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี23 พย 56
77
72วัดขุนตัดหวายจะนะ
78
73บ้านทุ่งนาเคียนจะนะ
79
74บ้านแคจะนะนางปราณี สุวรรณะ4 ธค 56/22 พค 57นางกันต์กนิษฐ์,นางพัขรนันท์22 พค 57
80
75บ้านคูนายสังข์จะนะนางปราณี สุวรรณะ4 ธค 56
81
76บ้านทุ่งครกจะนะนางปราณี สุวรรณะ4 ธค 56/29 พค 57นางกันต์กนิษฐ์,นางพัชรนันท์29 พค 57
82
77บ้านคูศักดิ์สิทธิ์จะนะนางปราณี สุวรรณะ22 พค 57น.ส ปรีดา ชูมณี/นางกันต์กนิษฐ์,นางพัชรนันท์2 ธค 56/22 พค 57
83
78วัดนาปรือจะนะน.ส ปรีดา ชูมณี/*น.ส.ปรีดา/นางกันต์กนิษฐ์/นางคำพรทิพย์2 ธค 56/*25 ธค 56
84
79บ้านโหนดจะนะนางปราณี สุวรรณะ28 พค 57น.ส ปรีดา ชูมณี/นางกันต์กนิษฐ์,นางพัชรนันท์2 ธค 56/28 พค 57
85
80ชุมชนวัดน้ำขาวจะนะนางปราณี สุวรรณะ28 พค 57นางกันต์กนิษฐ์,นางพัชรนันท์28 พค 57
86
81บ้านคลองแงะจะนะนางปราณี สุวรรณะ
87
82บ้านลำไพลเทพานายอุทัย  กาญจนะ2 ธค 56
88
83บ้านแม่ทีเทพานายอุทัย  กาญจนะ2 ธค 56
89
84ลำไพลราษฎร์อุทิศเทพานายอุทัย  กาญจนะ2 ธค 56น.ส.ปรีดา,นายสุธิเชษฐ์/น.ส.ปรีดา,นางรัชนี8 มค 57/29 พค 57
90
85บ้านทุ่งโพธิ์เทพานายอุทัย  กาญจนะ27 พย 56นางรัชนี,นส.ปรีดา29 พต 57
91
86บ้านควนเจดีย์เทพานายอุทัย  กาญจนะ27 พย 56
92
87บ้านท่าไทรเทพานายอุทัย  กาญจนะ27 พย 56
93
88วัดปริกเทพานายอุทัย  กาญจนะ27 พย 56น.ส.ปรีดา,นายสุธิเชษฐ์/นางรัชนี,นส.ปรีดา8 มค 57/29 พค 57 
94
89บ้านลำเปาเทพานายอุทัย  กาญจนะ29 พย 56นางรัชนี,น.ส.ปรีดา29 พค 57
95
90บ้านปากบางสะกอมเทพานายธัญญา บินโหรนน.ส.ปรีดา,นายสุธิเชษฐ์,นางรัชนี26 พย 56/*6 มค 57
96
91บ้านเขาน้อยเทพานายธัญญา บินโหรน/*น.ส.ปรีดา,นายสุธิเชษฐ์/นางรัชนี -น.ส.ปรีดา25 พย 56/*10 มค 56/21 พค 57
97
92บ้านพรุหลุมพลีเทพานายธัญญา บินโหรน/นางรัชนี - น.ส.ปรีดา25 พย 56/21 พค 57
98
93บ้านสวรรค์เทพานายธัญญา บินโหรน/*น.ส.ปรีดา,นายสุธิเชษฐ์,นางรัชนี15 พย 56/*6 มค 57
99
94บ้านม่วงถ้ำเทพานายธัญญา บินโหรน/*นายสุธิเชษฐ์,นางรัชนี15 พย 56/*9 มค 57
100
95วัดคงคาสวัสดิ์เทพานายธัญญา บินโหรน/นางรัชนี - นายสุธิเชษฐ์3 ธค 56/26 พค 57
Loading...
 
 
 
ผอ.เขต รองผอ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นิเทศติดตามโรงเรียนปีงบประมาณ 2557(ปีการศึกษา 2556
Sheet1
Sheet2
 
 
Main menu