จำนวนนักเรียน นักศึกษา ในระบบ จำแนกรายสถานศึกษา รายจังหวัด ปีการศึกษา 2559 (Update20 ก.ย. 60).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
SUM รายการราคา รวม ปวส.
SUM รายการราคา รวมอนุปริญญา
SUM รายการราคา รวมปริญาตรี
SUM รายการราคา รวมสูงกว่าปริญาตรี
4
รัฐการศึกษาพิเศษ0000
5
ประถมศึกษา0000
6
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
0087710
7
มัธยมศึกษา0000
8
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
0000
9
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0000
10
วิทยาลัยการอาชีพ
17840230
11
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
345000
12
วิทยาลัยเทคนิค22700670
13
วิทยาลัยนาฏศิลป
003650
14
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
8970870
15
ศึกษาสงเคราะห์0000
16
รัฐ รวม5296093130
17
เอกชน0000
18
สามัญศึกษา_การศึกษาสงเคราะห์
0000
19
สามัญศึกษา_ทั่วไป
0000
20
อาชีวศึกษา432010
21
เอกชน รวม432010
22
ผลรวม5728093140
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu