ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Salacgrīvas novada Mūzikas sklola
2
Mācību darba plāns 2020./2021.mācību gada II semestrim
3
JANVĀRIS
4
5
PIRMDIENA 28.OTRDIENA 29.TREŠDIENA 30.CETURTDIENA 31.PIEKTDIENA 01.SESTDIENA 02.SVĒTDIENA 03.Brīvdienas, Svētku dienas
6
Vecgada vakarsJaungada dienaPūšaminstr./Sitaminstr.nodaļa
7
Klavierspēles nodaļa
8
Vijoles spēle
9
PIRMDIENA 04.OTRDIENA 05.TREŠDIENA 06.CETURTDIENA 07.PIEKTDIENA 08.SESTDIENA 09.SVĒTDIENA 10.Akordeona spēle
10
BRĪVLAIKSBRĪVLAIKSBRĪVLAIKSBRĪVLAIKSBRĪVLAIKSMūzikas teorija
11
Metodiskā/nodaļas san. PŪT/SIT.Vispārējās klavieres
12
Pasākumi, kuros iesaistītas visas nodaļas
13
PIRMDIENA 11.OTRDIENA 12.TREŠDIENA 13.CETURTDIENA 14.PIEKTDIENA 15.SESTDIENA 16.SVĒTDIENA 17.
14
15
16
17
PIRMDIENA 18.OTRDIENA 19.TREŠDIENA 20.CETURTDIENA 21.PIEKTDIENA 22.SESTDIENA 23.SVĒTDIENA 24.
18
Metodiskā/nodaļas san. KLAV.
19
Mācību koncerts akordeona klasei
20
Pedagogu sanāksme ar direktori 18:00
21
PIRMDIENA 25.OTRDIENA 26.TREŠDIENA 27.CETURTDIENA 28.PIEKTDIENA 29.SESTDIENA 30.SVĒTDIENA 31.
22
Tehn.prasmju pārbaud. KLAV.Tehn.prasmju pārbaud. KLAV.Tehn.prasmju pārbaud. KLAV.
23
24
Pedagogu sanāksme ar direktori 18:00
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100