- Евалуација електронских књижица - (одговори) : Копија табеле 1. одговори из упитника 3