ABCDE
1
Detta statistikdokument följer ett förenklat system för att avgöra blodsrenhet
2
3
4
2 föräldrar med magisk bakgrund = renblod
5
1 förälder med magisk bakgrund + 1 mugglare = halvblod
6
2 föräldrar som är mugglare = mugglarfödd
7
8
Ynkar räknas i detta fall som personer med magisk bakgrund.
9
10
11
12
Varje elevhem har en egen flik där information kan fyllas i
13
Blodsrenhet markeras med R, H eller M
14
(Renblod, Halvblod eller Mugglarfödd, respektive)
15
16
Statistikfliken är låst från input och är endast till för att utläsa den samlade statistiken från de andra flikarna.
17
18
Utrensade karaktärer läggs i angiven flik och markeras med elevhem. Detta för att underlätta om de tas tillbaka vid senare tillfälle.
19
20
Senast uppdaterad 14/5 2021
21
22