T822-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาคณิต
จิตพิสัย
ห้อง 822
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153868น.ส.กชกรวีระชุนย์815131055201053
6
253878น.ส.กมลฉัตรทวีชัยการ7171055201054
7
353942น.ส.คัทลียาดัสกรจิรากุล5201055201055
8
453945น.ส.จอมขวัญประทีบทอง5231055201058
9
553952น.ส.จิดาภาโตเจริญวาณิช8251055201063
10
653972น.ส.จีรนันท์ดาวพิพัฒน์ชัย515121055201050
11
753973น.ส.จิรัชญ์ณาหงษาครประเสริฐ7261055201063
12
853977น.ส.ฉัตต์ณิชาคงคาสวรรค์61510501536
13
953981น.ส.ชญานุตม์มณีนุษย์5251055201060
14
1053989น.ส.ชนัญชิดาพัตตานิชานนท์5211055201056
15
1154054น.ส.ฐิตาภาทาเงิน8221055201060
16
1254077น.ส.ณหทัยทองเจริญสุขชัย8161055201054
17
1354104น.ส.ณัฐณิชารงคะศิริพันธ์7241055201061
18
1454134น.ส.ณิชมนสุขศิริ7211055201058
19
1554147น.ส.ณีรนุชชัยสาร7201055201057
20
1654156น.ส.ทยาภาสาสุขวัฒน์315111055201048
21
1754159น.ส.ทองพุทธาวาณิชยชาติ6221055201058
22
1854192น.ส.ธรรมพรผิวพลอยงงาม6201055201056
23
1954272น.ส.นุตาลิมปิทีป5201055201055
24
2054281น.ส.เบญญาภาเพิ่มศิลป์6211055201057
25
2154335น.ส.ปารณีย์เนื่องจากนิล8241055201062
26
2254399น.ส.พิชญาภามี้เจริญ8201055201058
27
2353058น.ส.ภูริพรขันตี6251055201061
28
2454485น.ส.มณิภามหัทธนากร000ลพ
29
2554597น.ส.ศพิชฌาย์ภารพบ6221055201058
30
2654697น.ส.อภิษฎาณ สงขลา615131055201051
31
2754714น.ส.อริสาสายตา61541055201051
32
2854731น.ส.อานันท์ญาพึ่งจิตติสานติ์6161055201052;
33
2954749น.ส.อุรัสยาจิรวรภาคย์5191055201054
34
3054814นายจิรชาติสุขเจริญ61571055201051
35
3154861นายเชษฐพันธุ์ใจเปี่ยม8241055201062
36
3254863นายโชคชัยมะลิลา5201055201055
37
3354869นายฐานทัพพ์ลีลาสวัสดิ์515101055201050
38
3454904นายณัฐสรัลสินธุรัตเวช5161055201051
39
3554941นายธนกฤตพ่วงอำไพ51410552025
40
3654943นายธนชาติลุสวัสดิ์815131055201053
41
3754988นายธีรพลหวังรุ่งเจริญ515101055201050
42
3855010นายนรังค์พรสิริภร5201055201055
43
3955150นายภูดิศกุลอำพันแสง515121055201050
44
4055227นายวีรภัทรหลิน8251055201063
45
4155237นายศรีวุฒิ
พิพัฒน์สิริทรัพย์
314105015018
ตัดคะแนนตามคำสั่งโรงเรียน
46
4255243นายศักดิ์เกษมเต็งพิพัฒน์7191055201056
47
4355284นายสารสินวงศิริทรัพย์61591055201051
48
4455336นายเอษาสาครพันธ์8241055201062
49
50
1030151055201030100
51
52
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
53
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
54
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
55
paek2551@gmail.com or LineID=0917091253
56
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
สอบวันที่ 9-10 สค พุธ-พฤหัส ห้องโสตตึก ๙
คาบ 8-9
57
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
58
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
59
paek2551@gmail.com
ID Line
60
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
61
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
62
63
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
64
65
ข้อละ 1 คะแนน
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ท่องเที่ยว
 
 
Main menu