tydenni_plan_8A
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDFGHIJ
1
/+;Y 015. - 19. říjnaAkcePo
2
VIII.A; žák/žákyně:7. školní týdenÚt
3
„Člověk je velký tím, jak umí jít přes překážky." Sttest fy
4
Služba týdne: Svaťka, LuckaČtPrevence Sládkova
5
Čeho chci dosáhnout?
6
Termín splněníMůj plánSámSpoluSplněno jak, vyjádření pedagoga
7
Osobnostní a sociální výchova
8
Práce s týdenními plányčt
9
Český jazyk a literatura – V moři vět a větných členů
10
Recitujeme: Tomko, Šmerdová, Šarišský, Sova, Posoldová, Nováčekna po
11
Recitujeme na známky a čteme (čten. dílna)po
12
Větný rozbor. U: 86-88, několikanásobné větné členyút
13
Mluv. cv.: Dujková, Fialová, Balážová. Větný rozbor
14
Anglický jazyk – Mgr. Vokrojová: Bylo, je a bude
15
Voc. 3C, D, Culture
16
SB: p. 39/4, 40, 42Mo-Th**
17
WB: 32, 33 (Test)Mo-Th*
19
Anglický jazyk – Mgr. Špičková
20
Presentations; Dialogues: Asking the wayMo-ThTest: something... úterý
21
Revision UNIT 4 SB 48-49; 54; WB 40-43Mo-Th
22
Ruský jazyk – Mgr. Hašková
23
Opakování 4.lekce - pokračujeme v opakování, PL, přečteme úvodní text
24
slovní zásoba, fráze, časování sloves, sloveso учить
25
Německý jazyk – Mgr. Muzikářová
26
Vokabeln E5 TEST; časování sloves LB 51 (žluté) TESTMi, Fr*
27
Laufdiktat + am Morgen/morgens LB 53Fr*
28
HA: LB51/4b do seištuMi*
29
Dějepis – Osvícení osvícenci
30
Baroko v českých zemíchút*
31
Vú: Odívání v době barokaút*
32
Ve čtvrtek výuka odpadá - prevence Sládkovačt
33
Zeměpis – Na dvou světadílech
34
Shrnutí - přírodní podmínky Evropyút**
35
V.Ú. Opakování probraného učivaút*
36
Výchova ke zdraví - Kluci a holky
37
Vzájemné vztahy st*
38
Výchova k občanství – Každý z nás je jedinečná osobnost.
39
Na známky: zadané referáty, pojem osobnost, temperament
40
Temperament – psychická stabilita a labilita, charakter, vůle
41
Výtvarná výchova – sudé týdny
42
Hudební výchova – Návštěva z USA aneb Jak se studuje v zahraničí
43
ZASEDACÍ POŘÁDEK JAKO V DĚJEPISE!!!
44
Matematika –
45
Druhá mocnina PS 53 - 55 dokončit, s tabulkamipo
46
Druhá odmocnina PS 59/1 - 3, 61/11 - 14, 62/17 s tabulkamist
47
Pravoúhlý trojúhelník - vezmi si KRTUPR
48
Fyzika – Atmosféra Země
49
Náhradní test fy, měřiče tlakust
50
přetlak, podtlak, vztlak v atmosféře
51
52
Přírodopis – Lítáme, hrabeme a lovíme
53
Test ptakořitní a vačnatci. st*
54
Prezentace Letouni (Posoldová)*
55
Chemie – Když se všechno pomíchá
56
Směsiút*
57
Třídění směsíčt*
58
DÚ: Sova 5/str.13čt*
59
Globe – Naše životní prostředí
60
Brno. Naše životní prostředí. Pokračujeme v průzkumu okolí.
61
Sportovní hry
62
Fotbal - fotbalisté si nachystají fotbal.rozcvičku a cvičení s míčem
63
Člověk a svět práce – liché týdny
64
H: Příprava žemlovky*
65
D: Kovy a jejich obrábění, řezání závitů - úvod
66
Tělesná výchova –
67
H:Vrh koulí,atletika-dorážky
68
D: vrh koulí + dodělávky dalších atletických disciplínút(V), pá(m)
69
Informatika – Imagine Logo
70
Textové pole, posuvníkpo**
71
Chemicko-biologická praktika – Z čeho jsou rostliny?
72
Procentové složení anorganických a organických látek v rostlinách (donést sušené listí, seno ...po*
73
Celkové hodnocení práce:
74
Co jsem tento týden prožil/a/ pěkného:
75
76
Za co se mohu pochválit?
77

78
79
Paní učitelka:
80
81
82
83
Rodiče:
84
85
86
87
Loading...
Main menu