ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
2
Stimuleringsfonds
3
Staat van baten en lasten
bedragen in EURO's
4
Totaal*2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
5
Baten
6
Donatie formules/trainers205.000,0010.000,005.000,0010.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
7
Incidentele donaties2.995,00------500,00750,00295,001.190,00260,00----
8
Totale baten207.995,0010.000,005.000,0010.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.500,0015.750,0015.295,0016.190,0015.260,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
9
10
Lasten
11
Verkoop
12
WBB Bibliotheek**22.656,00-198,00259,00239,00186,001.357,00892,00569,00123,00196,00257,00643,00523,008.755,008.459,00
13
Sales Kenniscentrum4.753,00--175,00925,00300,00-300,00460,00510,00425,00398,00571,00689,00--
14
De KUNST van het verkopen**28.554,00--580,00-700,00850,00432,007.654,001.143,001.565,003.050,003.700,002.850,002.875,003.155,00
15
Website Jan L. Wage3.400,00182,00182,00182,00182,00182,00182,00182,00182,00165,00390,00267,00267,00855,00--
16
Jan Wage Klassiekers**2.018,00-------238,00----150,00280,001.350,00
17
Sales Skills Monitor7.281,00-182,00182,00182,00182,00182,001.432,00182,001.132,002.876,00749,00----
18
Sales Performance Monitor1.800,00---600,001.200,00----------
19
100 Classic Sales Books2.560,00----490,00125,00287,00468,001.190,00------
20
SEF (beroepsvereniging)3.000,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00---------
21
SMA (beroepsvereniging)1.750,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00
22
SMEI (beroepsvereniging)1.750,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00--------
23
Totaal Verkoop79.522,00
24
25
Vrijheid
26
Tentoonstelling 'Die Suche'**14.401,00-----(13.601,00)--195,00495,009.104,009.104,009.104,00--
27
Collectie Getijdenboeken4.266,00-298,00-175,00375,00---870,00259,002.289,00----
28
Bibliotheca Mysticorum**23.641,00-458,001.095,00595,00830,0013.677,00429,00138,00290,002.586,002.674,00869,00---
29
Heimatstube Mollseifen**3.735,00--------248,00-356,001.263,001.868,00--
30
ReliCanon1.638,00182,00182,00182,00182,00182,00182,00182,00182,00182,00------
31
BBDLP 20173.035,00----435,00-650,00650,00650,00650,00-----
32
Remake1.500,00----1.500,00----------
33
Totaal Vrijheid52.216,00
34
35
Vorming
36
Stichting Jeugdsport9.306,00632,00632,00632,00632,00632,00632,00632,00629,001.813,00550,001.890,00----
37
TOOLSzone3.971,00182,00182,00182,00182,00432,00182,00182,00182,001.890,00375,00-----
38
Project Bijstand**26.220,00450,001.875,004.250,003.875,002.650,003.950,005.680,003.490,00-------
39
Posters jeugd1.550,00----650,00450,00-450,00-------
40
Digitale kunst in de klas375,00---125,00250,00----------
41
KiKa (fonds)3.763,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00260,00495,00375,00345,00395,00993,00
42
Kinderhulp (fonds)4.450,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00300,00250,00
43
Room to Read (fonds)1.500,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00
44
World Wildlife Fund4.000,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00-------
45
Digital Detox380,00--380,00------------
46
Kunstmuur Winterberg4.265,00-2.839,001.426,00------------
47
Incidentele uitgaven**2.945,00-----368,00281,00876,00143,00210,00195,00460,00249,00163,00-
48
Totaal Vorming62.725,00
49
50
Totale lasten194.463,003.628,009.028,0011.525,009.894,0013.176,0010.536,0013.061,0017.350,0011.044,0011.237,0022.124,0017.652,0017.033,0012.868,0014.307,00
51
Resultaat6.372,00(4.028,00)(1.525,00)5.106,001.824,004.464,002.439,00(1.600,00)4.251,004.953,00(6.864,00)(2.652,00)(2.033,00)2.132,00693,00
52
Saldo resultaat13.532,007.160,0011.188,0012.713,007.607,005.783,001.319,00(1.120,00)480,00(3.771,00)(8.724,00)(1.860,00)792,002.825,00693,00
53
* Voorlopige bedragen YTD
54
** Zie toelichting