รายงานผลการส่ง ทว.1 สายชั้น ป.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
Timestampชื่อครูผู้ส่ง : วิชา/กิจกรรม : ชั้น-ห้อง :
ส่งเมื่อ-วันเดือนปี
หมายเหตุ
2
3
รับผิดชอบกรอกข้อมูล :นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
เจ้าหน้าที่ทะเบียน กรุณาตรวจสอบ mail file ในถังขยะด้วย file บางส่วนอาจอยู่ที่นั่น
4
-
5
-
6
20/09/2019 11:00:04คุณครูนฤมล เเสงทองภาษาไทย, คณิตศาสตร์,ประวัติศาสตร์ , การงานอาชีพ , แนะแนว2/419 กันยายน 2562-
7
20/09/2019 11:02:19คุณครูนฤมล เเสงทอง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ , ชุมนุม , ลูกเสือ สาธารณประโยชน์
2/419 กันยายน2562-
8
23/09/2019 18:29:39นางสันทวดี พางาม
ชุมนุมรักษ์ภาษา , เเนะเเนว , ลูกเสือ , สาธารณประโยชน์ , คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2/323 กันยายน 2562-
9
23/09/2019 18:33:59
นางสันทวดี พางาม ,นางสาวเสาวภา โคมชัย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2/1 , 2/2 , 2/523 กันยายน 2562-
10
24/09/2019 11:57:31คุณครูกัลยา สุวรรค์จุดติภาษาไทย2/324 กันยายน 2562-
11
24/09/2019 13:20:54Ms. Fridah MumbiEnglish Communication 2/1 ,2/2, 2/4 ,2/524 กันยายน 2562-
12
24/09/2019 13:23:12คุณครูสันทวดี พางามภาษาอังกฤษพื้นฐาน , คณิตศาสตร์ 2/324 กันยายน 2562-
13
24/09/2019 13:26:43คุณครูสันทวดี พางามคณิตศาสตร์ 2/324 กันยายน 2562-
14
24/09/2019 13:28:34คุณครูสันทวดี พางามภาษาอังกฤษพื้นฐาน2/424 กันยายน 2562-
15
26/09/2019 13:18:52ครูอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์หน้าที่พลเมือง2/1, 2/2 , 2/3 , 2/4 , 2/524 กันยายน 2562-
16
26/09/2019 13:21:22Ms Jessa Mae Mira SurmacoEnglish Science2/324 กันยายน 2562-
17
26/09/2019 13:25:52Mr. Lolibert Ondagas EndamEnglish Communication2/324กันยายน 2562-
18
26/09/2019 13:33:38
Mr.Ian John Masanegra Dayondon
English Communication2/324 กันยายน 2562-
19
26/09/2019 13:43:12นางพิมพ์วรา ศิริไสย
คณิตศาสตร์, ภาษาไทย , ประวัติศาสตร์ , สังคมศึกษา , วิชาการงานอาชีพ
2/525 กันยายน 2562-
20
26/09/2019 13:52:23นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ชุมนุม , เเนะเเนว , ลูกเสือ , สาธารณประโยชน์ , คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2/525กันยายน 2562-
21
26/09/2019 13:57:27นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
ภาษาไทย, เเนะเเนว ,การงานอาชีพ , ประวัติศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา
2/225 กันยายน 2562-
22
26/09/2019 14:02:34นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ , ชุมนุม ,ลูกเสือ , สาธารณประโยชน์
2/225 กันยายน 2562-
23
26/09/2019 14:06:41นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ประวัติศาสตร์ , การงานอาชีพ
2/125 กันยายน 2562-
24
26/09/2019 14:10:43นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
เเนะแนว ,ลูกเสือสำรอง , ชุมนุมรักษ์ภาษา , สาธารณประโยชน์ , คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2/125 กันยายน 2562-
25
26/09/2019 14:13:49นายอนุชา อรโมนสุขศึกษา2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4, 2/525 กันยายน 2562-
26
26/09/2019 14:24:24นางสาวสาวิกา จ่าพุลีวิทยาศาสตร์2/1, 2/2, 2/3 , 2/4 ,2/525 กันยายน 2562-
27
26/09/2019 14:27:08นางสาวสาวิกา จ่าพุลีสังคมศึกษา2/3, 2/425 กันยายน 2562-
28
26/09/2019 14:29:36นางสาวสาวิกา จ่าพุลีการงานอาชีพ ,ประวัติศาสตร์2/325กันยายน 2562-
29
29/09/2019 10:58:41นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาดทัศนศิลป์2/1 , 2/2 , 2/3, 2/4 , 2/526 กันยายน 2562-
30
29/09/2019 11:01:12นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข ดนตรี - นาฎศิลป์2/1, 2/2 , 2/3 , 2/4, 2/527 กันยายน 2562-
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...