סמינריון בחינוך מיוחד

שלום רב, אני פונה אליכם בזאת מתוקף היותי תלמידת החוג לחינוך במכללה האקדמית תל חי. במסגרת לימודי אני מנסה ללמוד מעט אודות התרומה האפשרית של מסגרות מייעצות להורים לילדים שנזקקים לטיפול הורי מיוחד בשל בעיה רפואית או התפתחותית כלשהיא. באורח ספציפי יותר, אני מבקשת ללמוד מכם אם היעזרות באנשי מקצוע או השתתפות בקבוצות לתמיכה הדדית תורמת למידה בה אתם חשים בטוחים ומסוגלים יותר להתמודד עם האתגרים הכרוכים בטיפול בילדים בעלי התפתחות שונה מן הרגיל ('מסוגלות עצמית'). השאלון עליו אתם מתבקשים לענות הוא שאלון מובנה בו נעשה שימוש במחקרים קודמים. הוא אינו מתייחס לתרומות אפשריות נוספות, לביקורת או לכל משוב אחר שהייתם רוצים לתת לאנשי מקצוע או ליוזמי ומארגני קבוצות התמיכה, וזאת מכיוון שמדובר כאן במחקר ראשוני ומצומצם שכל תכליתו להראות שקיימת הצדקה לחקור תחום זה לעומקו במסגרת מחקר רחב יותר בעתיד. אין למלא פרטים מזהים על גבי השאלון עצמו, מעבר למידע הנדרש. אני מצדי מתחייבת לשמור על חסיון המשיבים לשאלונים ולהשתמש במידע העולה מתוכם באורח אחראי והגון לצרכים של למידה והפקת ידע. בתודה על נכונותך לשתף אותי בניסיונכם וחוויותיכם, צליל ברעם, סטודנטית החוג לחינוך מכללה אקדמית תל חי
* Required
כלל לא מאוד
כלל לא מאוד

אני יכול להשיג את מרבית המטרות שהצבתי לעצמי
כאשר אני ניצב מול משימות קשות, אני בטוח שאוכל לבצען
באופן כללי, אני חושב שאני יכול להשיג את מה שחשוב לי
אני מאמין ביכולתי להצליח בכל משימה , כאשר אני נחוש בדעתי
אוכל לעמוד באתגרים רבים בהצלחה
אני בטוח שאני יכול לבצע היטב את מרבית המשימות השונות
בהשוואה לאנשים אחרים, אני יכול לבצע את רוב המטלות היטב
אף כאשר המצב קשה, אני יכול לבצע טוב למדיי

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

לא מרגיש בטוח ביכולתי להתמודד בטוח לחלוטין ביכולתי להתמודד

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

"מסכים מאוד" "כלל לא מסכים"

Never submit passwords through Google Forms.