ใบสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ( ระดับสูง ) Google Sketchup

ลงชื่อสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ( ระดับสูง ) Google Sketchup (เฉพาะผู้ที่มั่นใจว่าจะสามารถเข้ารับการอบรมได้ จริงๆ เท่านั้นนะครับ ท่านที่ไม่มั่นใจ กรุณาอย่าสมัครครับเพราะถ้าท่านมีชื่อแล้วไม่ได้เข้าอบรม เป็นการกัน คนที่พร้อมเข้าอบรมจริงๆ ครับ) รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้นครับ ค่าลงะเบียน บุคลากรภาครัฐ ท่านละ 3,000 บาท (รวม vat แล้ว)(รวม vat แล้ว) บุคลากรภาคเอกชน ท่านละ 3,500 บาท ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการเรียนมาเองครับ A
* Required

Never submit passwords through Google Forms.