Váš názor na Slovake.eu

Tvorcovia webovej stránky Slovake.eu by radi poznali Váš názor na stránku, jej obsah, kurzy atď. Vaše odpovede nám pomôžu nájsť chyby a stránku vylepšiť! Odpovedzte prosím na všetky otázky tak, že vyberiete a označíte jednu, najrelevantnejšiu možnosť (ak nie je uvedené inak). Ak máte poznámky k jednotlivým častiam stránky, napíšte ich na vyznačené miesto za príslušnou otázkou. Dotazník je dôverný a všetky zozbierané údaje sa budú spracovávať a prezentovať len súborne.
* Required


Štúdium


Pokrytie tém
Štruktúra lekcií
Užitočnosť (prínos)
Zaujímavosť
Audio materiály
Dizajn lekciíHlavné témy lekcií
Štruktúra lekcií
Nové slovíčka
Cvičenia
Pokrytie gramatiky
Užitočnosť (prínos)
Zaujímavosť
Video a audio materiály
Dizajn lekcií
Hlavné témy lekcií
Štruktúra lekcií
Nové slovíčka
Cvičenia
Pokrytie gramatiky
Užitočnosť (prínos)
Zaujímavosť
Video a audio materiály
Dizajn lekcií
Témy
Užitočnosť (prínos)
Jednoduchosť používania (štruktúra)
Zrozumiteľnosť
Dizajn
Úvod: O jazyku a O Slovensku


Obsah (zaujímavosť)
Zrozumiteľnosť
Užitočnosť (prínos)
Témy
DizajnObsah (zaujímavosť)
Zrozumiteľnosť
Užitočnosť (prínos)
Témy
DizajnDoplnkové nástroje


Počet slov
Predstavenie slova
Jednoduchosť vyhľadávania
Dizajn
Fórum
Profil používateľa
Systém správ
Všeobecne


Dizajn stránky
Štruktúra
Jednoduchosť používania
Nástroje na hornom paneli
Užitočnosť (prínos)
Ďakujeme za Vaše odpovede!


Never submit passwords through Google Forms.