Potrzeby Szkoleniowe Przedsiębiorstw Przetwarzających Żywność Ekologiczną

Celem niniejszego kwestionariusza jest przekazanie Grupie Sektorowej Przetwórstwa Ekologicznego (IFOAM EU-Group) informacji o potrzebach, tematach i strukturach szkoleniowych. Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza do dnia 28 lutego 2013.

Przedsiębiorstwo

Prosimy wypełnićGODZINY SZKOLEŃ


Które tematy są najważniejsze jeśli chodzi o nowe inicjatywy edukacyjne?

Prosimy odpowiedzień na pytania na następnych stronach (13), podając ważność każdego tematu.