Praksis i udvikling af formidling

De følgende 15 spørgsmål drejer sig om dit arbejde med at udvikle formidling med dine kolleger. Det er for eksempel når I udvikler udstillinger eller opstillinger, der formidler oplevelser til besøgende; når I udvikler skoletjenesteforløb til skoleklasser på besøg; eller når I udvikler andre typer af mundtlig formidling med eller uden genstande til besøgende.
* Required


I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad I ringe grad
Mange tak for dine svar - jeg værdsætter den tid, du har brugt på dem.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig på mm@ind.ku.dk

Never submit passwords through Google Forms.