Påmelding til Språkteknologikonferansen 15. oktober 2012 - og "Åpen Dag" 16.10

Ved avbestilling før 4. oktober refunderes 50% av innbetalt beløp.
* RequiredMulig bruker av
Leverandør av kommersielle produkter og tjenester innen
Leverandør av kunnskaps- og forskningstjenester innen