Dotazník přístupu k vedení lidí

Děkujeme Vám za spolupráci při vývoji nového Dotazníku přístupu k vedení lidí. Dotazník bude používán pro výzkum na Ekonomicko-správní fakultě a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a k dispozici jej dostanou také studenti pro své diplomové práce. V závěru dotazníku je uveden kontakt na náš výzkumný tým a odkaz na web, kde budou průběžně zveřejňovány výsledky výzkumu. Za celý tým děkuje Mgr. Jakub Procházka Instrukce pro vyplnění dotazníku: ------------------------------------------ Dotazník obsahuje 99 položek a 11 doplňujících otázek umožňujících správné vyhodnocení Vašich odpovědí. I přes tento rozsah by Vám ale vyplnění nemělo zabrat více než 10-15 minut času. Položky tvoří krátké věty a odpovídáte jedním kliknutím na číselné škále. ------------------------------------------- Pro vyplnění dotazníku si vyberte vedoucího/manažera, kterého znáte a u nějž jste schopni popsat jeho/její chování vůči lidem ve vedené skupině. Ideální je třeba Váš současný nebo bývalý nadřízený z práce (či z delší brigády). Pokud žádného takového nemáte, vyberte si nějakého jiného člověka, kterého dobře znáte, a který vede nebo vedl nějakou skupinu lidí. ------------------------------------------ Dotazník obsahuje tvrzení, která popisují, jak se člověk ve vedoucí pozici může chovat. U každého tvrzení posuďte na sedmibodové škále „nikdy – vždy“, do jaké míry se tak vámi hodnocený vedoucí/manažer ve skupině, kterou vede, chová. Vycházejte ze svých konkrétních zkušeností s posuzovaným vedoucím/manažerem. ------------------------------------------ Dotazník prosim vyplňujte jen jednou.
* Required

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy

nikdy vždy