Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στην Ελλάδα. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε και να απαντήσετε πόσο συμφωνείτε με κάθε μία χρησιμοποιώντας τους αριθμούς της ακόλουθης κλίμακας: 1 = Διαφωνώ απόλυτα 2 = Μάλλον διαφωνώ 3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4 = Μάλλον συμφωνώ 5 = Συμφωνώ απόλυτα Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας
* Required

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα Συμφωνώ απόλυταNever submit passwords through Google Forms.