CHƯƠNG TRÌNH THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập trong tỉnh Tây Ninh, Trung Tâm GDTX tỉnh Tây Ninh lập chương trình thăm dò ý kiến về nhu cầu học tập của học viên trong tỉnh, mời Anh (Chị) tham gia nêu ý kiến của mình với bảng câu hỏi phía dưới.
* Required

Never submit passwords through Google Forms.