BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (LUARAN) BIL. 1/2012, PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM. TEMPOH RUJUKAN: JAN-JUN 2012


BAHAGIAN A

Sila tandakan jawapan yang bersesuaian.

BAHAGIAN B: PENILAIAN PERKHIDMATAN PPSPPA

Sila pilih jawapan mengikut skala yang telah ditetapkan. 0. Tidak Berkaitan 1. Tidak Memuaskan 2. Kurang Memuaskan 3. Memuaskan 4. Baik 5. Sangat Baik

PENILAIAN TERHADAP PERKHIDMATAN WARGA KERJA PPSPPA
PENILAIAN TERHADAP INFRASTRUKTUR WARGA DAN KEMUDAHAN PPSPPA
PENILAIAN TERHADAP PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PPSPPA
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PERKHIDMATAN PPSPPANever submit passwords through Google Forms.