Koulutustarpeet luomua jatkojalostaville yrityksille

Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa luomujatkojalostuksen työryhmälle (IFOAM EU-Ryhmä) luomualan kolulutukseen liittyvistä tarpeista, aiheista ja organisoinnista. Ole hyvä ja palauta tämä viimeistään 28.2.2013

Yritys

Täytä:Koulutustunnit:


Mitkä aiheet olisivat mielestänne tärkeimpiä uusissa koulutuksissa?

Vastatkaa seuraavien sivujen kysymyksiin (13) sen perusteella, mikä on kunkin koulutusaiheen tärkeys: