.

.

พิเศษสุด เฉพาะหมวด เดรสออกงาน ไม่มีปิดรอบ สามารถออเดอร์ได้ทุกวันค่ะ

รอสินค้าประมาน 15-20 วันหลังจากชำระเงินค่ะ เพิ่มเติมคลิ๊กได้เลยค่ะ

.

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทางนี้ได้เลยนะคะ โดยการกด Ctrl + F ตามด้วยชื่อค่ะ

.

.

รบกวนลูกค้า "จำรอบ" การสั่งซื้อด้วยนะคะ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบค่ะ

.

.

<< สินค้าทุกชิ้นฟรีจัดส่งแบบลงทะเบียนค่ะ >>

.

ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่นะคะ หากไม่มีชื่อรบกวนติดต่อทางอีเมลล์ ได้เลยนะคะ info@immpreorder.com

.

.

.

LOT 139 (ปิดรอบ+โอนวันที่ 9 มี.ค. 58 ก่อน 6 โมงเย็น )

.

.

ลำดับที่เลขที่ใบสั่งซื้อชื่อจำนวนสินค้าที่หมดคืนเงินหมายเหตุ

.

19627Phaksitar Mongkolsub360

.

29657คุณพรรัตน์ เผือกหนู642

.

31,000

.

49549

.

52,080Pre-เดรสออกงาน

.

.

.

.

.

LOT 139 (ปิดรอบ+โอนวันที่ 2 มี.ค. 58 ก่อน 6 โมงเย็น )

.

.

ลำดับที่เลขที่ใบสั่งซื้อชื่อจำนวนสินค้าที่หมดคืนเงินหมายเหตุ

.

1คุณพรทิพย์ แก้วมงคล 4,750

.

29578คุุณนฤมล นามงาม495

.

39577คุณวิภาณี จารุมณีโรจน์747

.

49580คุณปาณิสรา มะลิงาม350

.

5คุณข้าวฟ่าง1,395

.

6SP1074832คุณมุจลินทร์ อุปพงศ์1,033

.

79584/9586คุุณยุพาวัลย์765

.

89588คุณปาริชาติ เทพแก้ว455

.

9คุณจันทนา. ตันตะยาภิรมย์กุล1,056

.

109592คุณดุษฎี ตั้งสืบวัฒนา320

.

119582คุณไพริน วันโมลา245

.

129593คุณกานต์พิชชา397

.

13SP1075439คุณรัตติยากร คำยอด520

.

149595คุณสายทอง สรรเจริญ1,397

.

159589คุณสุประวีณ์ สุวรรณมณี519

.

16คุณชนนิกานต์ ศิริมงคลมิตร2,938Pre-เดรสออกงาน

.

17คุณณภัทร โรจนวิจิตร366

.

18คุณเกศรา ชาวน้ำวน345

.

199606คุุณกุลลิกา อังศุวัฒกกุล350

.

209607คุณตวงพร พรหมขุนทอง620

.

21คุณอรนิสา พุ่มเกิด2,556Pre-เดรสออกงาน

.

22คุณเมธิณี วนภูมิรัตน์1,538Pre-เดรสออกงาน

.

239599คุณกฤษณา พรหมมิ359

.

24คุณขนิษฐา เป็นเครือ490

.

259609คุณอมรรัตน์ รักเครือ419

.

269612คุณพันธ์ยศ พีระยศวริศ570

.

27คุณรุ่งทิวา วิจิตรเตมีย์2,952

.

28คุณเบญจาภา กาญจนพิบูลย์2,088Pre-เดรสออกงาน

.

29คุณสายรุ้ง พุ่มโพธ์ทอง1,198

.

309614คุณสิทธิพล นุชโพธิ์544

.

319617คุุณยุพาวัลย์408

.

329604คุณดุจเดือน ตั้งเสถียร2,088Pre-เดรสออกงาน

.

339619คุณอาทิตยา นิตย์โชติ972

.

349618คุณบุษบา สมณา600

.

35คุณสวรีย ์เขม้นจันทร์630

.

369621คุณกฤตชญา จงเพิ่มวัฒนผล548

.

37คุณศุภรดา ธีรภาพพงษ์ 316

.

389620คุณอารีรัตน์ นักฟ้อน647

.

399628คุุณวรรณรัช ตันติภูษานนท์444

.

409615คุณวรรณา วิศิษฎ์วัฒนกุล1,068

.

41คุณเมทยา สุวัฒนวนิช594

.

42คุณสอิ้งทิพย์ บรรเทิงจิตร 355

.

439579คุณปัณพร สีดาวัด1,571

.

449636คุณมนชนก จาบหนองปลิง704

.

45คุณพัชราภรณ์ สาระกูล474

.

46คุณพสันต์ภนธ์ พิมมะทอง445

.

47SP1086598คุณวรรณวิศา นอใหม่548

.

48SP1087078คุณธนิษฐา เอกติรสุนทร590

.

49คุณหนึ่งฤทัย อยู่กิจเจริญ1,118

.

509638คุณกาญจนา อภิมติรัตน์385

.

519624คุุณกมลทิพย์ จำปาเทศ906

.

529631คุณรัชดาภรณ์ ตลับทอง1,208

.

539633คุณสุภัค เป้พินิจ276

.

549643คุณสมบัติ1,538Pre-เดรสออกงาน

.

559629คุณฉันทธนัญญ์ ภัทรวรวิสิฐ516

.

56คุณวิรุบล นนทะลี770

.

579645คุณดวงนภา สินทรัพย์374

.

58คุุณปุญญิศา สุขจันดี384

.

59คุณชาลินี เฮงฮะสุน1,408Pre-เดรสออกงาน

.

60คุณอรวรรณ ชาญณรงค์544

.

61คุณรัตใจ6,145

.

629650คุณดวงเดือน นพคุณ446

.

639641คุณลักขณา หมื่นพรม643

.

64คุณบุ๋ม5,419Pre-เดรสออกงาน

.

659652คุณพิมพ์ลภัส สุขวัฑฒโก498

.

669602/9630คุุณสิรินทรา วิริวงษ์769

.

67คุณพิมพร ไทยถนอม 480

.

689654คุณยุพาวัลย์4,076

.

699651คุณดาราทิพย์ ศรีวิตตวชิระ2,174

.

709656คุณวนัธภร แก้วกัลยา2,550Pre-เดรสออกงาน

.

71คุณซูไลลา ปิยะปิ420

.

72คุณศรัญยา ผลมะเฟือง538

.

73คุณจิดาภา ทองสุริวงษ์1,124

.

74คุณพัชริน สำรวมจิตร1,980Pre-เดรสออกงาน

.

75SP1090138คุณเอื้ออริษา เกียรติวนิชกุล2,258Pre-เดรสออกงาน

.

76

.

77

.

78

.

79

.

80

.

.

78,976

.