.

TimestampUsernameSCORE[A] First run scored by Angels
[B] Last run scored by Opponent
[A] Angels HR
[B] Opponent HR
[A] There is a Save
[B] There is an Error

.

--ANSWER--OAO

.

08-25-12 1:45:52Andyman2AAO1

.

08-25-12 2:37:43bc562742OOO1

.

08-25-12 0:05:08blast21dave2OOO1

.

08-25-12 12:10:28Btown1002OOO1

.

08-25-12 7:34:06Chone's Chonies2OOO1

.

08-25-12 11:33:20Dad of vlad2BAO1

.

08-25-12 9:26:25Downing Rules2OOO1

.

08-25-12 2:43:52IE Angel2OOO1

.

08-25-12 12:35:40ladybug2BAO1

.

08-25-12 0:59:29Oxygen482OOO1

.

08-25-12 11:16:59rq2OOO1

.

08-25-12 0:38:13scottnak2AAO1

.

08-25-12 12:21:36Tizzidy192OOO1

.

08-25-12 9:40:1719641AOO1

.

08-25-12 15:50:18Angelsfan0151XOO1

.

08-25-12 9:48:46angelsfan71XOO1

.

08-25-12 8:33:38angelslogic1AOO1

.

08-25-12 8:33:01angelsncrkrjks1BXO1

.

08-25-12 8:01:35Ant Fan1BOO1

.

08-25-12 11:37:31atlantangel1BOO1

.

08-25-12 0:33:27Bacalao1OOB1

.

08-25-12 8:26:46Big Game Hunter1XBO1

.

08-25-12 15:23:34Dda1AOO1

.

08-25-12 7:09:37Fred Fredrix1XOO1

.

08-25-12 9:20:25glausistheboss1AOO1

.

08-25-12 9:01:58halofan11AOO1

.

08-25-12 12:40:09hayakutrouthayaku1AAX1

.

08-25-12 10:05:43hbhalofan1AOO1

.

08-25-12 9:10:30k3yerout 1XOO1

.

08-25-12 8:08:41LanaBanana1XOO1

.

08-25-12 0:19:39lifegrind1AAB1

.

08-25-12 8:27:24matthiasstephan1AOO1

.

08-25-12 14:11:15max peter1BOO1

.

08-25-12 3:39:25mustard_man1XOO1

.

08-25-12 2:45:37opiejeanne1XOO1

.

08-25-12 7:00:01Pierrelmn1OOB1

.

08-25-12 1:43:57Saves_The_J1ABO1

.

08-25-12 7:06:07stuck in Romania1XOO1

.

08-25-12 7:36:39tanana401AOO1

.

08-25-12 1:04:41TheKingfish1XOO1

.

08-25-12 8:27:53Turks Teeth1XOO1

.

08-25-12 8:03:55Big Easy Halofan0XOA1

.

08-25-12 9:01:24Dono Romantico0XOA1

.

08-25-12 13:49:24drtrix0BOX1

.

08-25-12 8:10:58Im4kiss0AOB1

.

08-25-12 1:39:19joeyz340XOB1

.

08-25-12 3:08:26MiHaloFan0XOB1

.

08-25-12 11:51:58Of Maicer and Men0AOB1

.

08-25-12 15:10:11Rev Halofan0XXB1

.

08-25-12 10:24:47sunshine thermometer0AOA1

.

08-25-12 11:32:43WasianCU0BOB1

.

08-25-12 5:25:15edison80ABB0

.

08-25-12 9:16:21Hockey Duckie0AOO0

.

08-25-12 11:16:23Parker de Francisco0AOO0

.

08-25-12 8:43:31pereubu770XOO0