.

TimestampUsernameSCORE[A] Angels get First Run [B] Angels get Last Run[A] Angels HR [B] Opponent HR[A] WP, PB, or HBP [B] There is a Save

.

ABOXANSWER--BOO

.

OK19643BOO

.

OKAnt Fan3BOO

.

OKbtown1003BOO

.

OKjoeyz343BOO

.

OKmax peter3BOO

.

OKblast21dave2OOO

.

OKChone's Chonies2BAO

.

OKChristie20022BAO

.

OKEric in Portland2OOO

.

OKfechera2AOO

.

OKglausistheboss2OOO

.

OKhalofan12OOO

.

OKProfessor Baseball2OOO

.

OKRev Halofan2OOO

.

OKAndyman1BBB

.

OKangelsfan71AOB

.

OKangelsncrkrjks1AAO

.

OKDad of vlad1AAO

.

OKedison81OAO

.

OKLanaBanana1AXO

.

OKMiHaloFan1BXB

.

OKscottnak1BAA

.

OKangelslogic0OAB

.

OKIm4kiss0AAX

.

OKlodihalofan0AAA

.

OKtanana400OAX

.

OKtestXX

.

OKRandomnessXX