.

TimestampUsernameSCORE[A] Angel Hit in 1st [B] Opponent Hit in 1st[A] Angels Scores Run in Odd Inning [B] Opponent Scores Run in Even Inning[A] Angels Error [B] Opponent Error

.

ABOXANSWER--AOA

.

OKAndyman3AOA

.

OKbtown1003AOA

.

OKedison83AOA

.

OKMiHaloFan3AOA

.

OKangelsfan72AOX

.

OKangelslogic2AOX

.

OKAngelsncrkrjks2AOX

.

OKChone's Chonies2AOO

.

OKDad of vlad2AAA

.

OKEric in Portland2AOO

.

OKfechera2AAA

.

OKfranchiz2XOA

.

OKIm4kiss2AOO

.

OKladybug2BOA

.

OKsteelgolf2OOA

.

OK19641OOO

.

OKAngelsfan0151OOB

.

OKAnt Fan1XOX

.

OKbc562741OOX

.

OKblast21dave1OOX

.

OKbrownlunchsack1OOO

.

OKdrtrix1XOX

.

OKhalofan11BBA

.

OKjoeyz341XOO

.

OKk3yerout1OOX

.

OKLanaBanana1XOX

.

OKlodihalofan1OOX

.

OKmatthiasstephan1AAO

.

OKmax peter1OOO

.

OKmonkeys541OOO

.

OKRev Halofan1OOX

.

OKscottnak1OOO

.

OKseraphan1AAX

.

OKsunshine thermometer1OOB

.

OKangels4adam0XXX

.

OKatlantangel0XBO

.

OKBig Easy Halofan0XXX

.

OKtanana400BBX

.

OKbillhuneXX

.

OKJustJDawgXX

.

OKProfessor BaseballXX