.

ชื่อเรื่องชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วมชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ฉบับที่ปีหน้าระดับนานาชาติ หรือชาติ (ระบุ)หมายเหตุระดับคุณภาพงานวิจัย (สมศ.) Remakrsระดับคุณภาพผลงานวิชาการจำนวนที่ได้รับการอ้างอิง

.

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างวิธีสกัดดีเอ็นเอจากใบกล้วยไม้รองเท้านารี 3 วิธีณัฐดนัย เอี๋ยวสกุล, ประภัสสร อึ้งวณิชยพันธ์, สันติ วัฒฐานะ, สุรีย์พร นนทชัยภูมิ รายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5-2011P-22ชาติสกอ.0.12500

.

Fluxing Action of Illite and Microcline in a Triaxial Porcelain BodyDarunee Wattanasiriwech and Suthee WattanasiriwechJ. Euro. Ceram. Soc., 3120111371-1376นานาชาติสกอ1Q1search the journal of the european ceramic society 0

.

Fingerprint of volatile flavour constituents and antioxidant activities of teas from ThailandPatcharee Pripdeevech, Theeraphan MachanFood Chemistry1252011797-802นานาชาติสกอ000

.

Chemical constituents from Aegle marmelosLaphookhieo, S.; Phungpunya, C.; Tantapakul, C.; Techa, S.; Tha-in, S.; Narmdokmai, W.Journal of the Brazilian Chemical Society222011176-178นานาชาติสกอ000

.

The first hydroperoxy dihydrochalcone in the Etlingera genus: Etlinglittoralin from the rhizomes of Etlingera littoralisJeerapong, C.; Cheenpracha, S.; Maneerat, W.; Kruahong, T.; Prawat, U.; Laphookhieo, S.Heterocycles832011849-854นานาชาติสกอ00

.

A New Depsidone from the Twigs of Garcinia cowaCheenpracha, S.; Phakhodee, W.; Ritthiwigrom, T.; Prawat, U. Laphookhieo, S.Heterocycles8320111139-1144นานาชาติสกอ00

.

5-Hydroxy-8,8-dimethyl-10-(2-methylbut-3-en-2-yl)-2H,6H-7,8-dihydropyrano[3,2-g]chromene-2,6-dioneHoong-Kun Fun, Tawanun Sripisut, Surat Laphookhieo and Suchada ChantraprommaActa CrystallographicaE672011o422-o423นานาชาติสกอ000

.

Jatropha curcas oil body proteome and oleosins: L-form JcOle3 as a potential phylogenetic marketSiam Popluechai, Marine Froissard, Pascale Jolivet, Diego Breviario, Angharad M.R. Gatehouse, Anthony G. O’Donnell, Thierry Chardot and Ajay KohliPlant Physiology and Biochemistry492011352-356นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q10.5

.

Isolation and identification of Rhizoctonia-like fungi from roots of three orchid genera, Paphiopedilum, Dendrobium and Cymbidium collected in Chiang Rai and Chiang Mai provinces of ThailandNontachaiyapoom, S., Sasirat, S., and Manoch, L. Mycorrhiza202010459-457นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q1 Q20.50

.

Diversity of moulds in fresh longanChang-ngern P, Sardsud U, Pathom-aree W, Chantrasri P and Chukeatirote EAgricultural Science Journal41 (1S) 2010322-324ชาติสมศ.0.50.250

.

thua nao, indigenous Thai fermented soybean: a review. Chukeatirote E, Dajanta K and Apichartsrangkoon AJournal of Biological Sciences 102010581-583นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75Q40.5

.

The new genus Rostrohypoxylon and two new Annulohypoxylon species from Northern ThailandFournier J, Stadler M, Hyde KD, Duong MLFungal Diversity 40201023-36นานาชาติสมศ.1Q1 Q20.51

.

Proposal 117-119: To make the pre-publication deposit of key nomenclatural information in a recognized repository a requirement for valid publication of organisms treated as fungi under the CodeDavid L. Hawksworth, Jerry A. Cooper, Pedro W. Crous, Kevin D. Hyde, Teresa Iturriaga, Paul M. Kirk, H. Thorsten Lumbsch, Tom W. May, David W. Minter, Jitendra K. Misra, Lorelei Norvell, Scott A. Redhead, Amy Y. Rossman, Keith A. Seifert, Joost A. Stalpers, John W. Taylor & Michael J. WingfieldMycotaxon1112010514-519นานาชาติสมศ.0.75Q3 agricultural & biological science0.50

.

Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in ThailandUmpava Pinruan, Nattawut Rungjindamai, Rattaket Choeyklin, Saisamorn Lumyong, Kevin D. Hyde and E. B. Gareth JonesFungal Diversity41(1)201071-88นานาชาติสมศ.1Q2(biological sci)0.54

.

Can leaf degrading enzymes provide evidence that endophytic fungi becoming saprobes?Itthayakorn Promputtha, Kevin D. Hyde, Eric H. C. McKenzie, John F. Peberdy and Saisamorn LumyongFungal Diversity41(1)201089-99นานาชาติสมศ.1Q1(Plant Sci)0.52

.

Wood-inhabiting filamentous fungi in 12 high-altitude streams of the Western Ghats by damp incubation and bubble chamber incubationSridhar KR, Karamchand KS, Hyde KDMycoscience51 (2)2010104-115นานาชาติสมศ.1Q2(Plant Sci)0.52

.

Mushroom diversity in sustainable shade tea forest and the effect of fire damagePhongeun Sysouphanthong, Sutheera Thongkantha, Ruilin Zhao, Kasem Soytong and Kevin D. HydeBIODIVERSITY AND CONSERVATION19(5)2010 1401-1415นานาชาติสมศ.1Q1all categories0.50

.

Phylogenetic relationships of Astrocystis eleiodoxae sp. nov. (Xylariaceae)Pinnoi A, Phongpaichit P, Jeewon R, Tang AMC, Hyde KD, Jones EBGMycosphere1(2)20109/1/2012นานาชาติสมศ.0.75journal ไม่อยู่ในฐานข้อมูล scimago0.5

.

Two new species and a new record of cercosporoids from Thailand.Phengsintham P, Chukeatirote E , McKenzie EHC, Moslem MA, Hyde KD, Braun U.Mycosphere1(3)2010205-212นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75journal ไม่อยู่ในฐานข้อมูล scimago0.5

.

Guignardia morindae frog eye leaf spotting disease of Morinda citrifolia (Rubiaceae).Wulandari NF, To-Anun C, Hyde KD.Mycosphere1(4)2010325-331นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75journal ไม่อยู่ในฐานข้อมูล scimago0.5

.

Fungi an unusal sorce for cosmeticsK. D. Hyde, A. H. Bahkali and M. A. MoslemFungal Diversity43 (1)20109/11/2012นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q2(biological sci)0.5

.

Response of endophytic fungi of Stipa gandis to experimental plant function group removal in Inner Mongolia steppe, ChinaYuan-Ying Su, Liang-Dong Guo and Kevin D. HydeFungal Diversity43 (1)201093-101นานาชาติ สมศ.1Q1(Plant Sci)0.5

.

Studies on Microthyriaceae: some excluded generaHaixia Wu, Yanmei Li , Hang Chen and Kevin D. HydeMycotaxon1132010147-156นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75Q3 (biological sci)0.5

.

Cercospora and allied genera from Lao 2Phengsintham P, Chukeatirote E, Abdelsalam KA, Hyde KD & Braun UCryptogamie, Mycologie31(2)2010161-181นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75Q3 all categories0.5

.

Microcyclospora and Microcyclosporella: novel genera accommodating epiphytic fungi causing sooty blotch on appleFrank J, Crous, PW, Groeneval, JZ, Oetel B, Hyde KD, Phengsintham P & Shroers HJPersoonia24201093-105นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q2(biological sci)0.5

.

Actinomycetes and fungi isolated from plant-parasitic nematode infested soil: screening of the effective biocontrol potential, indole-3 acetic acid and siderophore productionPornthip Ruanpanun, Nuchanart Tangchitsomkid, Kevin D. Hyde, Saisamorn LumyongWorld Journal of Microbiology & Biotechnology26(9)20101569-1578นานาชาติสมศ.1Q2all categories0.5

.

Diversity and ecological distribution of macrofungi in the Laojun Mountain region, Southwestern ChinaZhang Y, Zhou DQ, Zhao Q, Zhou TX, Hyde KDBiodiversity and Conservation19(12)20103545-3563นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q1all categories0.5

.

Re-evaluation of Cryptosporiopsis eucalyphi and cryptosporiopsis-like species occurring on Eucalyptus leaves.Kevin D. Hyde, Cheewangkoon R, Groenwald JZ, Verkley GJM, Wingfield MJ, Gryzenhout M, Summerell BA, Denman S, Toanun C & Crous PWFungal Diversity44(1)201089-105นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q2Argiculture0.5

.

Mycotoxin-producing fungi occurring in sorghum grains from Saudi Arabia.Yassin MA, El-Samawaty AR, Bahkali A, Moslem M & Abd-Elsalam KA and Kevin D. HydeFungal Diversity44(1)201045-52นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q2Biological Sci0.5

.

Dropouts in Solar Energetic Particles: Associated with Local Trapping Boundaries or Current Sheets? A. Seripienlert, D. ruffolo, W. H. Matthaeus, and P.ChuychaiAstrophysical Journal7112010980-989นานาชาติสมศ1Q10.5

.

Statistical properties of solar wind discontinuities, intermittent turbulence, and rapid emergence of non-Gaussian distributionsA. Greco, W. H. Matthaeus, S. Servidio, P. Dmitruk, M. Wan, S. Oughton, and Chuychai, P. TWELFTH INTERNATIONAL SOLAR WIND CONFERENCE, AIP Conference Proceedings12162010202-205นานาชาติสมศ0.250.5

.

Impedance study of giant dielectric permittivity in BaFe0.5Nb0.5O3 perovskite ceramicIntatha U, Eitssayeam S, Wang J, Tunkasiri TCurrent Applied Physics10201021-25นานาชาติสมศ1Q1 (material science) Q2 Q3

.

Influence of B2O3 on electrical properties and phase transition of lead-free Ba(Ti0.9Sn0.1)O-3 ceramicsTawichai N, Intatha Untatha, Eitssayeam S, Pengpat K,Rujijanagul G, Tunkasiri TPhase Transitions83201055-63นานาชาติสมศ1Q2all categories0.51

.

All-Aramid Composites by Partial Fiber DissolutionZhang JM, Mousavi Z, Soykeabkaew N, Smith P, Nishino T, Peijs T.ACS Applied Materials & Interfaces2(3)2010919-926นานาชาติสมศ1Q10.51

.

Bacterial cellulose–poly(vinyl alcohol) nanocomposites prepared by an in-situ processGea S, Bilotti E, Reynolds CT, Soykeabkeaw N, Peijs T. Materials Letters642010901-904นานาชาติสมศ1Q1all categories0.5

.

All-Cellulose Composites by Partial Dissolution of Cotton FibresArévalo, Raquel; Picot, Olivier T.; Wilson, Rory M.; Soykeabkaew, Nattakan; Peijs TJournal of Biobased Materials and Bioenergy4(2)2010129-138นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75Q2 Q3 Biomaterial0.5

.

Biodegradable Composites Based on Poly(ε-Caprolactone) and Bacterial Cellulose as a Reinforcing AgentGea, Saharman; Reynolds, Christopher T.; Roohpur, Nima; Soykeabkaew, Nattakan; Wirjosentono, Basuki; Bilotti, Emiliano; Peijs, TonJournal of Biobased Materials and Bioenergy4(4)2010384-390นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75Q2Biomaterial0.5

.

Chemical compositions, antifungal and antioxidant activities of essential
oil and various extracts of Melodorum fruticosum L. flowers
Patcharee Pripdeevech, Ekachai ChukeatiroteFood and Chemical Toxicology4820102754-2758นานาชาติสกอ และ สมศ.1Q1 Q20.50

.

The chemical compostion and antioxidant activities of basil from Thailand using retention and comprehensive two-dimensional gas chromatrographyPatcharee Pripdeevech, Watcharapong Chumpolsri, Panawan Suttiarporn, Sugunya WongpornchaiJournal of The Serbian Chemical Society75(11)20101503-1513นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75Q3 0.50

.

Electrospun zein fibrous membranes using gloxal as cross-linking agent: preparation, characterization and potential for use in biomedical applicationsOrawan Suwantong, Prasit Pavasan, and Pitt SupapholChiang Mai Journal of Science38201057-70นานาชาติสกอ000

.

Carbazole alkaloids from Clausena excavataSripisut, T. and Laphookhieo, SJournal of Asian Natural Products Research122010214-617นานาชาติสมศ1Q20.50

.

2-Hydroxy-7-methoxy-9H-carbazole-3-carbaldehydeFun, H. K.; Maneerat, W.; Laphookhieo, S.; Chantrapromma, S.Acta CrystallographicaE662010O2418-U1222นานาชาติสกอ และ สมศ.0.75Q3 Q40.50

.

New coumarins from Clausena lansium tawigsManeerat, W.; Prawat, U.; Seawan, N.; Laphookhieo, SJournal of the Brazilian Chemical Society212010665-668นานาชาติสมศ1Q20.53

.

1-(2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)-3-phenylpropan-1-oneChantrapromma, S.; Jeerapong, J.; Kruahong, T.; Laphookhieo, S.; Fun, H.K.Acta CrystallographicaE662010o1120–o1121นานาชาติสมศ0.75Q3 Q40.50

.

Antitumoral alkaloids from Clausena lansiumManeerat, W. and Laphookhieo, S.Heterocycles8120101261-1269นานาชาติสมศ0.75Q30.51