.

#International Campaign for Tibet (རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་།)Free Tibet (བོད་རང་བཙན།)Central Tibetan Administration (དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།)Tsering Woeser (ཙེ་རིང་འོད་ཟེར།)Notes

.

1TapeyTabeTapeyZābái

.

2PhuntsogPhuntsogLobsang PhuntsokPéngcuò

.

3Tsewang NorbuTsewang NorbuTsewang NorbuCìwàng Nuòbù

.

4Lobsang KelsangLobsang KalsangLobsang KelsangLuòsāng Gésāng

.

5Lobsang KunchokLobsang KonchokLobsang KonchokLuòsāng Gòngquè

.

6Kelsang WangchukKalsang WangchukKelsang WangchukGésāng Wàngjiŭ

.

7Choepel
ChoepelChoephelQūpéi

.

8KayangKhayangKhayingKăyāng

.

9Norbu DamdrulNorbu DathulNorbu DamdulNuòbù Zhānduī

.

10Tenzin WangmoTenzin WangmoTenzin WangmoDānzēng Wàngmŭ

.

11Dawa TseringDawa TseringDawa TseringDáwă Cìrén

.

12Palden ChoetsoPalden ChoetsoPalden ChoetsoBāndān Qūcuò

.

13Tenzin PhuntsogTenzin PhuntsogTenzin PhuntsokDīngzēng Péngcuò

.

14TennyiPawo Ten-nyiTennyiDání

.

15TsultrimPawo TsultrimTsultrimCìchéng

.

16Sonam WangyalSonam WangyalSonam WangyalSuŏbādá Rénbōqiè

.

17Losang JamyangLobsang JamyangLobsang JamyangLuòsāng Jiāyāng

.

18Rinzin DorjeRigzin DorjeeRigzin DorjeRénzēng Duōjié

.

19Sonam RabyangSonam RapyangSonam RabyangSuŏnán Rèyāng

.

20Tenzin ChoedronTenzin ChoedonTenzin ChoedonDānzhēn Qūzōng

.

21Lobsang GyatsoLobsang GyatsoLobsang GyatsoLuòsāng Jiācuò

.

22Damchoe SangpoTamchoe SangpoDhamchoe SangpoDānqū Sāngbō

.

23NangdrolNangdrolNangdrolLăngzhuó

.

24Tsering KyiTsering KyiTsering KyiCáiràng Jí

.

25RinchenRinchenRinchenRénqīn

.

26DorjeeDorjeeDorjeeDuōjié

.

27GepeyGepeyGepeyGébèi

.

28Jamyang PaldenJamyang PaldenJamyang PaldenJiāyāng Huádàn

.

29Lobsang TsultrimLobsang TsultrimLobsang TsultrimLuòsāng Cìchéng

.

30Sonam DargyeSonam DargyeSonam DhargyeSuŏnán Dájié

.

31Lobsang SherabSherabLobsang SherabLuòsāng Xīrào

.

32Tenpa DarjeyTenpa DargyeTenpa DhargyeDānbā Dájié

.

33Chimey PaldenChoemi PaltenChimey PaldenQímĕi Bāndàn

.

34SonamSonamSonamSuŏnán

.

35Choepak KyapChoephak KyapChoephag KyabQūpà Jiā

.

36Thubten NyandakThubten NyandakZhūgŭ Túdēng NiànzāThere are conflicting reports over whether this was an intentional self-immolation or a house fire. Tsering Woeser includes him in her list and in her count of self-immolations inside Tibet. ICT and CTA have now confirmed this as an intentional self-immolation, and they include it in both their lists and their final counts. Free Tibet does not include him in their list or in their count.

.

37AtseAtseAzéThere are conflicting reports over whether this was an intentional self-immolation or a house fire. Tsering Woeser includes her in her list and in her count of self-immolations inside Tibet. ICT and CTA have now confirmed this as an intentional self-immolation, and they include it in both their lists and their final counts. Free Tibet does not include her in their list or in their count.

.

38Dorje TsetenDorjee TsetenDorjee TsetenTuōjié Cáidàn

.

39DargyeDargyeDhargyeDájí

.

40RikyoRechokRikyoRìjiŭ

.

41Tamdin TharTamdrin TharTamding TharDànzhēng Tă

.

42Ngawang NorphelNyawang NorpalNgawang NorphelNāwàng Nuòpéi

.

43Tenzin KhedupTenzin KaldrupTenzin KhedupDānzēng Kèzhū

.

44Dickyi ChoezomDekyi ChoezomDekyi ChozomDéjí Qūzōng

.

45Tsewang DorjeeTsewang DorjeeTsewang DorjeeCìwàng Duōjié

.

46Losang LozinLobsang LobzinLobsang LozinLuòsāng Luòzēng

.

47Lobsang TsultrimLobsang TsultrimLobsang TsultrimLuòsāng Cìchéng

.

48Dolkar TsoDolkar KyiDolkar TsoZhuógă Cuò

.

49ChopaJopaChoepaJiăobā

.

50TashiTashiTashiZāxī

.

51LungtokLungtokLungtokLōngduō

.

52Lobsang KelsangLobsang KalsangLobsang KelsangLuòsāng Gésāng

.

53Lobsang DamchoeDamchoekDhamchoeDànmùqū

.

54Passang LhamoPassang LhamoPassang LhamoBāsāng LāmáoSelf-immolated in Beijing, China, outside disputed Tibetan teritories. Free Tibet and Tsering Woeser both include her in their list but not in their count of self-immolations inside Tibet. ICT and CTA both include her in their lists and in their counts of self-immolations inside Tibet.

.

55YangdangYungdrungYungdrungYŏng Zhòng

.

56GudrubGudrubGudrupGŭzhū

.

57Sangay GyatsoSangye GyatsoSangye GyatsoSāngjí Jiāncuò

.

58Tamdin DorjeTamdrin DorjeeTamding DorjeeDānzēng Duōjié

.

59Lhamo KyabLhamo KyabLhamo KyabLāmò Jiā

.

60DhondupDhondupDhondupDùnzhū

.

61Dorje RinchenDorjee RinchenDorjee RinchenDuōjié Rénqīn

.

62TsepoTsepoTsepoCáibó

.

63TenzinTenzinTenzinDānzēng

.

64Lhamo TsetenLhamo TsetenLhamo TsetenLāmáo Cáidàn

.

65Tsewang KyabThubwang KyabThubwang KyabTúwàngjiā

.

66Sangay Tashi[Update 2/25/13: This name has now been removed from Free Tibet's list.]

.

67Dorjee LhundrupDorje LungdupDorjee LhundupDuōjí Léngzhū

.

68Tamding TsoTamdin TsoTamding TsoDānzhēn Cuò

.

69Dorjee KyabDorjee KyabDorjee Kyabduōjí jiā

.

70DorjeeDorjeeDorjeeDuōjí

.

71SamdrupSamdupSamdubSāngzhū

.

72TsegyalTsegyeTsegyalCáijiā

.

73Jinpa GyatsoJinpaKelsang Jinpa GyatsoGésāng Jīnb

.

74Gonpo TseringGonpo TseringGonpo TseringGòngbăo Cáiràng

.

75Nyangkar TashiNyingkar TashiNyingkar TashiZhùgă Zāxī

.

76Nyangchag BumNyingchak BoomNyingchak BhumZhùjí Bĕn

.

77Tenzin DolmaTingzin DolmTenzin DolmaDāngzēng Zhuómă

.

78Khabum Gyal18-year-old Tibetan in RebkongKhabhum GyalKăbĕn Jiā

.

79Chagmo KyiChakmokyiChagmo KyiJiŭmáo Jí

.

80Wangchen NorbuWangchen NorbuWangchen NorbuWàngqīng Nuòbù[Update 2/25/13: This name has now been added to Free Tibet's list.]

.

81Sangdag TseringSangdakSangdhag TseringSāngdé Cáiràng

.

82Tsering DundrupDhondupTsering DhondupCáiràng Dōngzhōu

.

83Lubhum GyalLubum GyalLubum TseringLŭbù Jiā

.

84Tamdrin KyabTamdin KyabTamding KyabDānzhī Jié

.

85Tamdrin DorjeeTamding DorjeeTamding DorjeeDázhèng

.

86Sangay Dolma Sangye DolmaSangay DolmaSāngjié Zhuómă

.

87Wangyal WangyalWangyalWàngjiā

.

88Kunchok TseringKunchok TseringKonchok TseringGuānqū Cáiràng

.

89Gonpo Tsering Gonpo TseringGonpo TseringGòngbăo Cáiràng

.

90Kelsang KyabKalsang KyabKalsang KyabGésāng Jié

.

91Wande Khar Wande KharBendey KharWàndài Kē

.

92Sanggye TashiSangay TashiSangye TashiSāngjié Zāxī

.

93Tsering NamgyalTsering NamgyalTsering NamgyalCáiràng Nánjiā

.

94Kunchok KyabKunchoek KyabKunchok KyabGòngquè Jié

.

95Sungdue KyabSangdak KyabSungdue KyabSōngde Jiā

.

96Lobsang GelegLobsang GedunLobsang GendunLuòsāng Gédēng

.

97Pema DorjeePema DorjeePema DorjeeBáimă Duōjié

.

98Kunchok PelgyeKunchoek PhelgayKunchok PhelgyeGòngquè Pèijié

.

99Wangchen KyiWanchen KyiBenchen KyBānqīn Jí

.

100Tsering TashiTsering TashiTsering TashiCáiràng Zāxī

.

101TseringDupchoekTsering PhuntsokZhūquè Gòng

.

102Jigji KyabJiŭxiè JiéDied from intentionally consuming fox poison while attempting to self-immolate. Free Tibet includes him in their list and in their count of self-immolations inside Tibet. Tsering Woeser includes him in her list but does not include him in the total number of self-immolations inside Tibet. Neither ICT or CTA include him in their lists or their counts.

.

103ChénglièFainted from gasoline exposure while attempting to self-immolate. Tsering Woeser includes him in her list but not in her count of self-immolations inside Tibet. ICT, Free Tibet, and CTA do not list him or include him in their counts.

.

104Duōjí RèdānArrested while attempting to self-immolate; died in police custody. Tsering Woeser includes him in her list but not in her count of self-immolations inside Tibet. ICT, Free Tibet, and CTA do not list him or include him in their counts.

.

105Zhuómă JiéDissuaded from self-immolating by his cousing after buying gasoline and other supplies. Tsering Woeser includes him in her list but not in her count of self-immolations inside Tibet. ICT, Free Tibet, and CTA do not list him or include him in their counts.

.

106Konchok KyabKunchok KyabKunchok KyabGòngqù Jiébù

.

107Lobsang NamgyalLobsang NamgyalLobsang NamgyalLuòsāng Lăngjié

.

108Drugpa KharDhukpa KyarDrukpa KharZhūgăng Kă

.

109Namlha TseringNamlha TseringNamlha Tsering Nánlā Cái

.

110Sonam DhargyeSonam DhargyeSonam DhargyalSuŏnán Dájié

.

111RinchenRinchenRinchenRénqīng

.

112Phagmo DundrupPhakmo DhondupPhagmo DhondupPéngmáo Dùnzhū

.

113Tsering KyabTsesung KyabTsesung Kyab Cáisōng Jié

.

114SangdakSandhagSangdakSāngdá

.

115Kunchok WangmoKunchoek WangmoKunchok WangmoGòngjué WàngmŭChinese officials and media claim Kunchok Wangmo was strangled and burned by her husband, who has been arrested and charged; however, all major Western media and human rights outlets agree this was an intentional, and political, self-immolation.

.

116Lobsang ThogmeLobsang ThokmeyLobsang ThogmeyLuòsāng Tuŏmĕi

.

117KalkyiKalkyiKalkyiGéjíKalsang Kyid, according to Dossier Tibet (http://www.dossiertibet.it/news/tibet-self-immolation-golok-dzamthang)

.

118Lhamo KyabLhamo KyabLhamo KyabLāmáo Jié

.

119unknown (female)This self-immolation was also reported by Radio Free Asia; no details are known at this time.

.

120Kunchok TenzinKunchoek TenzinKunchok TenzinGòngquè Dānzēng

.

121 ChugtsoJugtsoJugtsoQiūcuò

.

122Losang DawaLobsang DawaLobsang Dawa Luòsāng Dáwă

.

123Konchok WoeserKonchok WoserKunchok Woeser Qòngquè Wéisè

.

124Tenzin SherabTenzin ShirabTenzin Sherab Dānzēng Xīrè

.

125Wangchen DolmaWangchen DolmaWangchen DolmaWàngqīn Zhuómă