.

TimestampForum NameFolding NameEOC IDPPDDo you need a passkey to fold on EVGApes?

.

4/26/2012 13:56:51BarbarossaBarbarossa17432610700000no

.

4/26/2012 13:58:15texingatexinga52506080000no

.

4/26/2012 13:59:03pcmaster00pcmaster00544702100000yesdone

.

4/26/2012 14:19:00planetclownplanetclown50323930000yesdone

.

4/26/2012 14:33:24devdog51devdog5156160724000yesdone

.

.

4/26/2012 15:17:35derekfinlinsonderekfinlinson46744518000yesdone

.

4/26/2012 15:59:21kerrydkerryd60178430000yesdone

.

4/26/2012 16:11:13OpolisOpolis54984835000yesdone

.

4/26/2012 18:16:52tanner2tanner2511901600000yesdone

.

4/26/2012 19:45:49427jmf427jmf53662875000yesdone

.

4/26/2012 20:49:01AfterburnerAfterburners45610040000yesdone

.

4/26/2012 20:51:37Capple01Capple40092127500yesdone

.

4/26/2012 21:43:06gregnrosegregnrose49894140000yesdone

.

4/26/2012 22:17:28willyraywillyray56692550000yesdone

.

4/26/2012 23:21:021800Allen1800Allen43926925000no

.

4/26/2012 23:59:58XtremXtrem54232915000no

.

4/27/2012 0:47:30joeomertajoeomerta46462020000no

.

4/27/2012 2:22:49asmodyusasmodyus55133736000no

.

4/27/2012 6:59:58desktopgeekdesktopgeek559096300000yesdone

.

4/27/2012 7:43:07DrerexDrerex48599220000yesdone

.

4/27/2012 10:39:11derrenrderrenr44733275000yesdone

.

4/27/2012 11:15:33raftusraftus_NCIX54065935000no

.

4/27/2012 12:45:12voodoo do-er 3dfxvoodoo56787525000yesdone

.

4/27/2012 15:51:26_Nite__Nite_44856035000yesdone

.

4/27/2012 17:18:13nutz1228nutz122850834825000yesdone

.

4/27/2012 19:46:32drougnordrougnor46537530000yesdone

.

4/27/2012 20:42:53jakeace1jakeace154418255000yesdone

.

4/28/2012 0:38:24Bruno747bruno747510392I have no idea...yesdone

.

4/28/2012 0:56:21cadredcadreddon't have onenot sure what this isyesdone

.

4/28/2012 3:30:19bowlinrabowlinra600930100000yesdone

.

4/28/2012 8:39:51mikericmikeric50058430000yesdone

.

4/28/2012 10:30:23AcesofDeath7AcesofDeath739876711000yesdone

.

4/28/2012 13:55:49wrinvertwrinvert55665650000yesdone

.

4/28/2012 17:59:56kody7839kody783955314060000yesdone

.

4/28/2012 19:04:22zopharzophar541380unkownno

.

4/28/2012 19:22:22mflanagamflanaga455287100000yesdone

.

4/28/2012 22:04:54asus939asus93954983175000no

.

4/28/2012 22:37:18notfordmannotfordman55567635000no

.

4/29/2012 4:48:32Chrome-M-Dragoncdragonm43610550000no

.

4/29/2012 12:22:46djcake123djcake12352538336000yes

.

4/29/2012 13:43:19HockymanHockyman503838100000yes

.

4/29/2012 14:51:32kscott190kscott190367507100000no

.

4/30/2012 6:50:48DutchForceDutchForce465129180000no

.

4/30/2012 7:19:49neocassesneocasses54385620000yes

.

4/30/2012 12:32:42firebirdjimbofirebirdjimbo61266020000no

.

4/30/2012 12:40:42quadlattequadlatte37301120000no

.

4/30/2012 19:56:47bobc36bobc3652099135000yes

.

5/1/2012 9:32:53shdbcampingshdbcamping52111520000no

.

5/1/2012 10:02:09TheClassicTheClassic44346015000yes

.

5/1/2012 11:06:55ATGSteakHouseATGSteakHouse550464500no

.

5/1/2012 16:49:15BombdigBombdig50639625000yes

.

5/1/2012 21:01:41PunchyPunchy0250000no

.

5/1/2012 22:12:08AvengingAngelAvengingAngel45484914000yes, no

.

5/2/2012 10:19:32iDreadnaughtiDreadnaught61181930000yes

.

5/2/2012 11:29:13nightfire79nightfire7944162610000no

.

5/2/2012 16:39:16MrAshMr_Ash533958250kyes

.

5/2/2012 23:52:27RothweilRothweil55273322000yes

.

5/3/2012 0:30:58rEtSaMfFrEtSaMfF49839111111yes

.

5/3/2012 6:06:51AlexisROAlexisRO435511~40kyes

.

5/3/2012 12:43:27slugbugslugbug34688030000yes

.

5/4/2012 2:45:37codebluetoocodebluetoo34928735000yes

.

5/4/2012 9:27:18yodapyodap56929950-75kyes

.

5/4/2012 16:16:46spersallspersall50885830000yes

.

5/5/2012 6:20:31NecessaryEvil426NecessaryEvil42652099910000no

.

5/5/2012 12:25:02dezseedezsee473389140kyes

.

5/5/2012 14:14:24Scott_JScott_J45427010000no

.

5/5/2012 15:54:44werty316werty31634687410000yes

.

5/5/2012 16:44:11Xavier ZepheriousXavier Zepherious54164160kno

.

5/5/2012 23:47:41tank1023tank102345207260000yes

.

5/6/2012 20:39:05Lu523Lu52352803820000yes

.

5/7/2012 8:10:01CHiLL72CHiLL7246474990000yes

.

5/7/2012 10:30:56krillind8zkrillind8z51656618000yes

.

5/8/2012 0:24:26GratuitousGratuitous55414150000yes

.

5/8/2012 3:09:00NorthernBeserkerNorthernBeserker53662930000yes

.

5/8/2012 3:50:18ana3micana3mic54445430000no

.

5/8/2012 8:34:16geos52geos5249833585000no

.

5/8/2012 11:39:13anime-niacanime-niac61267214000yes

.

5/8/2012 13:27:08staypuftstaypuft45185840000yes

.

5/8/2012 13:31:15TripplesixtyTripplesixty46749280000yes

.

5/8/2012 13:56:30EalhdunEalhdun60964220000yes

.

5/8/2012 16:01:13destandestandestan400+yes

.

5/9/2012 1:59:09rbh5081rbh508153104550000no

.

5/9/2012 2:16:02flexbowlingflexbowling60665335000no

.

5/9/2012 9:41:40rcranfieldrcranfield34721515000no

.

5/9/2012 14:12:33415krunch415krunch55270530000no

.

5/9/2012 18:57:41BipeBipe4645477000no

.

5/10/2012 20:53:33gbaker3gbaker361125714000yes

.

5/11/2012 17:10:22AzN-SoLjAAzN-SoLjA_70756767816000no

.

5/12/2012 12:34:47Sim7447Sim7447491832~1000 avg ppd (ps3 slim)no

.

5/12/2012 18:34:07tc7donktc7donk60869740000yes

.

5/13/2012 6:27:29HorvatHorvat468592240000yes

.

5/13/2012 16:32:45kawika57kawika5754741115000yes

.

5/13/2012 17:11:40patchesanookpatchesanook52572940000no

.

5/13/2012 23:09:49widssswidsss55181860000yes

.

5/14/2012 0:09:05hinebaudhinebaud53516825000no

.

5/14/2012 1:23:20inder372inder3725246481100000yes

.

5/14/2012 8:35:04solonwsolonw43907470000no

.

5/14/2012 13:10:39jpeck2009jpeck200950981145000yes

.

5/14/2012 13:37:59GemjunkieGemjunkie52002225000no

.

5/14/2012 19:20:55Remtore1.1Remtore1.148166330000yes

.

5/15/2012 6:16:20OmegaThreeOmegaThree55393138000yes

.

5/15/2012 17:16:55Jose L.Jose-TM08000no

.

5/15/2012 17:45:08redcloudredcloud54130750000no

.

5/15/2012 18:44:16MadriasMadrias51963234000no

.

5/15/2012 20:06:44bookwormsybookwormsy60925227401yes

.

5/15/2012 21:16:55Cappy Team Musketeersnoneno???????no

.

5/16/2012 10:52:44ki11joy92ki11joy9255977535000yes

.

5/16/2012 11:53:46DarKSeeDDarKSeeD4381767000yes

.

5/16/2012 12:49:20OT6889OT688954962045000no

.

5/16/2012 14:32:53robhall86robhall8644802725000yes

.

5/16/2012 15:34:55GuinnesspounderGuinnesspounder5450172000no

.

5/16/2012 17:31:14LordShinroLordShinro60471321000yes

.

5/16/2012 21:37:25SlinkxSlinkx54970545000no

.

5/16/2012 23:06:12JeepnJeepn4312474000yes

.

5/17/2012 0:33:36fabbasifabbasifabbasi70000no

.

5/17/2012 1:29:57z3r0t0l0rEnCeZ3r0t0l0rEnCe47950030000no

.

5/17/2012 3:50:00NerdGZEVGA_NerdGZ53965120kno

.

5/17/2012 17:46:56e-moneye-money43396525000no

.

5/17/2012 21:13:53CardnylCardnyl43832820000yes

.

5/18/2012 1:10:48daemaukdaemauk53135723000no

.

5/18/2012 9:04:10mbraun777mbraun77761430217613no

.

5/18/2012 21:55:50Drey070Drey07055392270000yes

.

5/18/2012 22:27:45fvineyardfvineyard46744810000yes

.

5/18/2012 23:42:08JboudwinJboudwin50626530-40,000no

.

5/19/2012 3:51:15DevilSunDevilSun? New? Newyes

.

5/19/2012 9:58:06severedsevered54710390000yes

.

5/19/2012 10:40:24jlee2448jlee244849090820000yes

.

5/19/2012 13:18:59hellmelhellmel568195100000no

.

5/19/2012 17:43:52marmmarmmarm20000yes

.

5/19/2012 18:07:21marmmarm55242220000yes

.

5/19/2012 20:09:44speciesspecies44984720000yes

.

5/19/2012 21:16:54nine3onine3o46995920000yes

.

5/19/2012 21:30:22ejj5013ejj501353354020000no

.

5/19/2012 22:05:48awalleyeguyawalleyeguy36038725000no

.

5/19/2012 22:56:42joaks87joaks8752737228500no

.

5/20/2012 5:44:30kickasskevkickasskev4437231000yes

.

5/20/2012 7:51:09DeepPurple23DeepPurple2352632750000yes

.

5/20/2012 10:14:08MarthianMarthian547811~5500no

.

5/20/2012 13:37:02smscott80smscott8053288515000no

.

5/20/2012 14:36:09AFretiredAFretired?20000no

.

5/20/2012 17:17:56ShadowSplicerShadowSplicer54858428000yes

.

5/20/2012 18:31:13Johny24Johny2460325935000yes

.

5/20/2012 20:04:11CheeseGamerCheeseGamer52220540156no

.

5/20/2012 21:59:22MoneyHypeMikeMoneyHypeMike47241045000no

.

5/20/2012 22:16:49cowboy2199cowboy219955186825000yes

.

5/20/2012 23:31:05scaccimascaccimascaccimaallno

.

5/21/2012 2:35:12madcatttmadcattt55463260000no

.

5/21/2012 10:18:16knightriderknightrider34848765000no

.

5/21/2012 15:13:01Scotty1564Scotty156455226738Kno

.

5/21/2012 15:52:42whitleycawhitleyca48541912000no

.

5/22/2012 2:34:24TrkkrTrkkrTrkkr24000no

.

5/22/2012 10:30:45ksmolandksmoland54984630000no

.

5/22/2012 15:00:30Ta1k0nTa1k0nTa1k0n35000no

.

5/22/2012 18:57:50RazzereignRazzereignRazzereign40000yes

.

5/23/2012 17:11:01Shift.EvolveShiftEvolve47706662Kyes

.

9/14/2012 15:45:35jeff741258Random3ocjeff741258124yes