.

PC-GamerCD-GamerUtgåvaAnmärking

.

.

1996 december12

.

1997 april16

.

1997 maj17

.

1997 juni18

.

1997 juli19

.

1997 september110

.

1997 oktober111

.

1997 november112

.

1997 december113

.

1998 februari115

.

1998 mars116

.

1998 april117dubblett cd-gamer

.

1998 maj118

.

1998 juni119

.

1998 juli120

.

1998 september121

.

1998 oktober122dubblett cd-gamer

.

1998 november123

.

1998 decemberAB24

.

1999 januari125

.

1999 april128

.

1999 maj129

.

1999 juni130

.

1999 juliAB31

.

1999 augusti132dubblett cd-gamer

.

1999 september133dubblett cd-gamer

.

1999 oktober134

.

1999 novemberAB35

.

1999 decemberAB36

.

2000 januariAB37

.

2000 februari138

.

2000 mars039

.

2000 aprilAB40

.

2000 maj141

.

2000 juni142Illa vedertagen

.

2000 juliAB43

.

2000 augustiAB44

.

2000 septemberAB45

.

2000 oktoberAB46

.

2000 novemberAB47

.

2000 decemberAB48

.

2001 januari049

.

2001 februari050

.

2001 marsAB51

.

2001 aprilAB52

.

2001 majAB53

.

2001 juniAB54

.

2001 juliA55

.

2001 augustiAB56

.

2001 septemberAB57

.

2001 oktoberAB58

.

2001 novemberA59

.

2001 december160

.

2002 januariAB61

.

2002 februari162

.

2002 marsAB63

.

2002 april064

.

2002 majAB65

.

.

AB betyder två cd:s