.

DATEOPPPLAYEREWPMINS

.

1/1/2012CHAMIA1.393240

.

1/4/2012INDMIA1.305240

.

1/21/2012PHIMIA1.058240

.

1/17/2012SASMIA0.915240

.

12/27/2011BOSMIA0.883240

.

12/25/2011DALMIA0.843240

.

1/7/2012NJNMIA0.771240

.

1/19/2012LALMIA0.683240

.

12/30/2011MINMIA0.644240

.

1/5/2012ATLMIA0.524315

.

12/28/2011CHAMIA0.452240

.

1/11/2012LACMIA0.406265

.

1/10/2012GSWMIA0.356265

.

1/2/2012ATLMIA0.332240

.

1/22/2012MILMIA0.301240

.

1/13/2012DENMIA0.213240

.

11.1