Rinascimento (Polish)

Prosimy o wypeienie niniejszego kwestionariusza, dotyczacego kluczowych kompetencji. Kwestionariusz powstaw ramach projektu RINASCIMENTO II, realizowanego ze srodkow Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie sie przez cale zycie. Cele projektu: 1. Stworzenie mapy kompetencji w krajach zaangazowanych w projekt: Hiszpania, Austria, Czechy, Wlochy, Polska, Litwa. 2. Rozwoj europejskiej sieci organizacji zajmujacej sie problematyka kluczowych kompetencji Kompetencje kluczowe stanowia wielofunkcyjny pakiet wiedzy, umiejetnosci i postaw, ktorych potrzebuja wszystkie osoby zamieszkujace Unie Europejska do samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji spolecznej i zatrudnienia. Kompetencje te powinny byc nabyte do konca obowiazkowej nauki szkolnej lub studiow, oraz powinny byc podstawa do dalszej nauki w ramach ksztalcenia ustawicznego
Never submit passwords through Google Forms.