Глобалізація як явище кінця XXст., об’єктивні причини та наслідки

- стійкий розвиток міжнародної економіки;

- посилення інтенсивності фінансових потоків та розширення руху капіталів;

- вузькість національного ринку;

- посилення ідеології інтернаціоналізації;

- розширення кількості країн і народів, що втягуються в процес глобалізації;

- посилення впливу восьми нових основних суб'єктів на світові господарські процеси;

-вплив нових форм конкуренції на глобалізаційні процеси.

Для визначення реалій глобалізації в умовах України розглянемо наступні аспекти:
- що для українців значить світова культура;
- ким Україна є для світової спільноти.

Глобалістика -

методологія наддержавного планетарного всесвітнього підходу до вирішення земних проблем.
Поява її необхідності диктується умовами і вирішенням:

Глобалістика - це методологія наддержавного планетарного всесвітнього підходу до вирішення земних проблем.
Характеризуючи глобалістику як науку, можна приблизно визначити предмети її досліджень:
1. Перш за все, це - вивчення життєвої сили Землі.
2. Ефективне вивчення та передбачення у таких галузях, як економіка, енергетика, космологія, політологія та інше.
3. Вивчення навантаження на біосферу.
4. Вивчення і активне використання навколишнього космічного простору.
5. Вивчення проблем світового океану.
6. Вивчення наслідків ненавмисних змін в альбедо землі.
7. Проблеми, що стосуються використання невичерпних ресурсів землі.

Поява її необхідності диктується умовами і вирішенням:
- негативних наслідків науково-технічного прогресу;
- розширенням сфери міжнародного поділу праці;
- моральними наслідками;
- катастрофічним погіршенням рівня життя у найменш розвинутих країнах;
- загостренням міжнародних, релігійних та етнічних конфліктів.

- негативні наслідки науково-технічного прогресу

Кіотський протокол — міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Протокол зобов'язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках до рівня 1990 року.

Україна є Стороною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату з 11 серпня 1997 року. 15 березня 1999 року Україна підписала Кіотський протокол до Конвенції, а 4 лютого 2004 року Верховна Рада України ратифікувала його й ці міжнародні угоди стали складовими національного законодавства України.

- моральні наслідки

У листопаді 1994 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про приєднання України до "Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1 липня 1968р .
Таким чином Україна відмовилась від статусу атомної держави, хоча і мала досить високі ядерні потужності.

  • розширення сфери міжнародного поділу праці

Україна являється активним учасником міжнародного ринку і вносить вагому частку в процес міжнародного поділу праці.

Обсяги імпорту-експорту щорічно зростають (див. діаграму).

- катастрофічним погіршенням рівня життя у найменш розвинутих країнах

Україна стала благодійним донором Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН і передала Ефіопії 1000 тонн пшениці загальною вартістю 580 тис. доларів США, повідомляє центр новин ООН.

Українське зерно піде на забезпечення харчуванням 5 мільйонів голодуючих в Ефіопії. Ефіопія є другою країною в Африці (після Нігерії) та 15-ою у світі за населенням - на початок 2008 року в країні мешкало більш ніж 79 млн. людей. У той же час, за оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації (FAO) ООН, у 2003-05 роках біля 46% населення Ефіопії недоїдали.

- загостренням міжнародних, релігійних та етнічних конфліктів

Україна вже 15 років бере активну участь у міжнародному миротворчому процесі. Упродовж цього часу через горнило місій миру у всьому світі пройшло понад дві тисячі працівників міліції і внутрішніх військ МВС України.

Держави,в які Україна відряджала миротворчий контингент:

-Ірак;

-Афганістан;

-республіка Кот д'Івуар;

-Косово та Ліберія.

Глобалізація як процес культурного обміну і економічної співпраці взаємовигідні, коли обидві сторони мають що запропонувати один одному

Коли світ об’єднується

Україна виясняє, хто головний

Україна являється невід’ємною частиною світової спільноти нас знає весь світ:

завдяки Чорнобилю

помаранчевій революції

ЄВРО-2012

Українці – сильна нація і їй є чим поділитися:

героїчна історія

велична культура

Динаміка змін обсягів імпорту-експорту за 2001-2009 роки (млн.дол.США).

Економічна криза дещо послабила позиції економіки незалежної України на світовому ринку, але майбутнє в нашої держави тільки світле, бо Україна – географічний центр Європи, наш чорнозем найкращий в світі, наші люди талановиті і роботящі.

Наше майбутнє тільки у взаємовигідній всеохоплюючій співпраці зі світом.

Висновок:

Глобалізація - Google Slides