Gjetja, Zhvillimi dhe Mbajtja e Talenteve

Paul Henry

Gjej

Mbaj

Zhvillo

“…Përpjekjet kanë sukses ose dështojnë për shkak të njerëzve të përfshirë. Vetëm duke tërhequr njerëzit më të mirë do arrish të përmbushësh gjëra të mëdha.

Colin Powell

Mësimi 8 – Rregullat e Lidershipit

Prill, 1999

Historiku i karrierës

3

Auditimi i Brendshëm i Korporatës

1978

1979

Analizimi i Kostos

Analizimi i Biznesit

1983

Menaxhimi Financiar

1985

Auditimi i Brendshëm i Korporatës

Analizimi i Kostos

Analizimi i Biznesit

Menaxhimi Financiar

Historiku i karrierës

4

Produktet e reja

1989

1990

Drejtimi Financiar

Analiza Strategjike

1999

Menaxhimi financiar i talenteve

2112

Produktet e reja

Drejtimi Financiar

Analiza Strategjike

Menaxhimi financiar i talenteve

Eksperienca formuese e karrierës

 • Key Experiences
  • Internal Audit – Great company overview, great people
  • Cost Analysis Supervisor – Leading a team is hard work
  • Financial Manager – Leading an organization is rewarding
  • Finance Director – Challenge produces growth
  • Strategic Analysis Director - Never stop learning
  • Finance Talent Director – Share what you know

Eksperiencat Kyçe

Auditi i brendshëm – Pamje e përgjthshme e një kompanie të mrekullueshme, njerëz të mrekullueshëm.

Mbikqyrja e analizës së kostos – Drejtimi i një skuadre është punë e vështirë.

Menaxher Financiar – Të drejtosh një organizatë është shpërblyese.

Drejtori Financiar – Sfida prodhon rritje

Drejtori i Analizës strategjike – Asnjëherë mos ndalo së mësuari

Drejtori i talenteve financiare – Ndaj me të tjerët çfarë di.

Gjej

Mbaj

Zhvillo

Gjetja – Ku të shikoj?

Lajmërimet online

Punonjësit Aktual

Agjensitë e punësimit

Universitete

Internship

Gjej

Gjetja - Si të përzgjedh?

Gjej

 • Përcakto karakteristikat për të cilat ti po shikon në një kandidat.
  • Funksional/Aftësia teknike, Analizues, Planifikues dhe Organizues, Komunikues, Me iniciativë, Që përshtatet, Më ndërgjegje, Drejtues, Me integritet, Bashkëpunues, Të ndërtojë marrëdhënie efektive, Të përshtatet me kulturën.
 • Zhvillo pyetje që e vlerësojnë kandidatin në çdo aspekt.
  • Bëj Pyetje “të sjelljes” – “A mund të na thuash një situatë kur….? (Shiko shembuj pyetjesh)
 • Intervistimi
  • Vendose kandidatin në një pozitë të rehatshme.
  • Koordinoni pyetjet mes intervistuesve.
  • Mbaj shënime.
 • Determine the characteristics you are looking for in a candidate.
  • Functional/Technical Capability, Analysis, Planning and Organizing, Communication, Initiative, Adaptability, Thoroughness, Leadership, Integrity, Cooperation, Building Effective Relationships, Cultural Fit.
 • Develop questions that help assess the candidate in each area.
  • Ask “behavioral” questions – “Can you think of a time when….? (See Sample Questions)
 • Interviewing
  • Put the candidate at ease
  • Coordinate questions among interviewers
  • Take notes

Zhvillimi - Si mund ta bëj?

Zhvillimi

Edukimi

Ekspozimi

Eksperienca

Zhvillimi - Përkufizime

Zhvillo

Eksperienca – Të mësosh duke bërë

 • Projekte të veçanta, Zgjero detyrat, Sfidimi në punë

Ekspozimi – Të mësosh duke vëzhguar

 • Rrjete me kolegët, të kërkosh feedback, plotësimi i detyrave

Edukimi – Të mësosh përmes udhëzimeve

 • Klasa mësimi, online, vazhdimi i shkollës.

Zhvillo

70 % përmes eksperiencës dhe praktikës

20 % përmes

të tjerëve

10 % përmes

edukimit

Mbajtja – Pse?

 • Punësimi dhe trajnimi i personelit të ri kushton shumë.
 • Njohuria dhe eksperienca janë të vlefshme
 • Njerëzit janë fytyra të organizatës tënde

Mbaj

Mbajtja – Mënyra më e mirë për të mbajtur njërëzit?

 • Vlerëso dhe kujdesu për njerëzit
 • Siguro mundësi zhvillimi
 • Ji një shef i mirë.
  • Duhet të japësh udhëzime të qarta
  • Vendos pritje të larta
  • Duhet të japësh feedback në kohë
  • Ji fleksibël nëse është e mundur
 • Siguro detyra sfiduese në punë
 • Kompenso në mënyrën e duhur
 • Lejo që njerëzit të lëvizin në detyra të tjera brenda organizatës.

Mbaj

Përmbledhje

 • Nevojiten njerëz të shkëlqyer për të bërë një organizatë të shkëlqyer
  • Punëso njerëz të shkëlqyer me potencial.
  • Bëj që njerëzit të arrijnë më të mirën që munden
  • Gjej mënyra për të mbajtur individët e vlefshëm

Gjej

Mbaj

Zhvillo

Zhvillimi i një karriere të suksesshme

“Si të kem sukses pa më pushuar nga puna”

Ndërtimi i karrierës

“Karrierat janë më shumë si një maratonë se sa si një vrapim i shpejtë.”

Si të filloj?

 • Kupto vlerat, qëllimet dhe synimet e tua.
 • Mendo për aftësitë/eksperiencat që ti do të kesh nevojë dhe si mund t’i zhvillosh këto aftësi.

19

Blloqet e ndërtimit të karrierës së potencialeve

Aftësitë teknike C

Aftësitë teknike B

Aftësitë teknike A

Përvoja funksionale C

Përvoja funksionale B

Përvoja funksionale A

Drejto Projektin

Drejto Skuadrën

Drejto Drejtuesit

Përkushtimi

1 mbi 1

Përkushtimi

1 mbi 10

Përkushtimi

1 mbi 30+

Drejtimi Organizativ

Tjetër

Tjetër

Tjetër

20

Ndërtimi i karrierës tënde

Aftësia teknike C

Aftësia teknike B

Drejtimi i projektit

Drejtimi i Skuadrës

Drejtimi i Drejtuesve

Përkush.

1 mbi 1

Përkush.

1 mbi 10

Përkush.

1 mbi 30+

Tjetër

Tjetër

Aftësia teknike A

Tjetër

Përvoja funksionale B

Përvoja funksionale A

Drejtimi Organizativ

Përvoja funksionale C

Puna 1

Puna 2

Puna 3

Puna 4

Këshilla për karrierën

 • Bëje punën tënde sa më mirë të mundesh.
 • Asgjë nuk shkon sipas planit
 • Ka zhgjedhje të vështira gjatë rrugës
 • Ki pritje realiste; Kupto pikat e tua të forta/ duhet të dish limitet e tua.
 • Tendose veten tënde
 • Bota rreth nesh po ndryshon:
  • Ji i hapur për mundësi të reja
  • Merr disa rreziqe
  • Asnjëherë mos ndalo së mësuari

Hapa që të ndihmojnë të mbash punën

 • Bëhu personi tek e cili shkojnë të gjithë, personi i domosdoshëm për të cilin kishte nevojë Njohuria e Organizatës.
 • Bëje kontributin tënd të matshëm dhe të dukshëm nga Personat e Duhur.
 • Kërko për më shumë punë dhe Më shumë Detyra Sfiduese.
 • Bëj që shefi yt të duket mirë.
 • Ji një punonjës që mund të mbahet me kosto të ulët: Mos u anko ose mos Monopolizo
 • Bëj që aftësitë e tua personale dhe profesionale të rriten dhe të zhvillohen.
 • Ndërto skuadër me bashkëpunëtorë: Bashkëpuno për të arritur qëllimet dhe Suksesin e të gjithëve.
 • Çoji aftësitë dhe talentet e tua tek një Kompani ose një Punë që ka më shumë stabilitet.

Susan M. Heathfield

PSH Talent ALB.pptx - Google Slides