Про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році
(1-4 класи, 5, 8 класи): регіональні напрацювання

Про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році
(1-4 класи, 5, 8 класи): регіональні напрацювання

Про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році
(1-4 класи, 5, 8 класи): регіональні напрацювання

Науково-методичний супровід

Зміни у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасної школи

Проектування спільно з учнем індивідуального

освітнього маршруту

Конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на

створення учнями власних освітніх продуктів

Створення умов для прояву творчості, самостійності,

відповідальності учня в освітньому процесі та формування

у нього мотивації безперервної освіти

Формування готовності вчителя до роботи в умовах

запровадження нового Державного стандарту

.

участь у громадському обговоренні законопроекту «Про освіту»

ОНМЦ

Удосконалення освітніх програм

Конференція з обміну досвідом «Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»

Практичні заняття:

 • Освітня галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Зміст, завдання нових програм з історії, правознавства
 • Законодавче та науково-методичне забезпечення викладання зарубіжної літератури та російської мови
 • Нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення викладання української мови та літератури
 • “Програмно-методичне забезпечення викладання шкільних курсів «Географія» та «Природознавство». Обговорення реалізації Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Природознавство»)”
 • Науково-методичне забезпечення викладання шкільного курсу біології. Вимоги до сучасного уроку в умовах компетентнісного навчання. Інноваційні підходи до реалізації змісту шкільного курсу біології. Особливості викладання курсу «Біологія рослин», 6 клас за новими стандартами знань
 • Програмно-методичне забезпечення викладання хімії в умовах модернізації національної системи освіти. Обговорення державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Природознавство»)

Науково-методичне забезпечення підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів у навчальних закладах Ульяновського району

Напрацювання та впровадження педагогічного досвіду щодо забезпечення науково-методичного супроводу за оновленими стандартами

Засідання методичної ради

“ Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації нового Державного стандарту ”

Кіровоградська область

м.Ульяновка

вулиця Героїв України, 41

факс: 05259 2-27-56

сайт: ulosvita.klasna.com

Районний семінар заступників директорів

“Формування та розвиток ключових і предметних компетентностей учнів у ході реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти ”

Творча група вчителів початкових класів

“ Вектор наступності у реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної середньої освіти ”

Семінар вчителів хімії та біології

Викладання предметів освітньої галузі “ Природознавство ” у світлі вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Семінар класних керівників

Виховання національної гідності та патріотизму – основа, на якій ґрунтується суспільство, держава

Науково-методичний

супровід професійного зростання вчителя в умовах впровадження Державного

стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту

базової і повної загальної

середньої освіти

goo.gl/7teuyB goo.gl/qE3YEv

Матеріали заходів щодо випереджувального

навчання педагогів міста Кіровограда

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

goo.gl/svTLqa

Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

goo.gl/0gZxR5

 • Впровадження

науково-

педагогічної

програми «Росток»

на уроках

математики

 • Формування

комунікативних навичок молодших школярів засобами інтерактивних технологій

 • Майстер-клас

“Створення освітнього Інтернет-ресурсу”

“Перевернуте навчання” на уроках словесності”

 • алейдоскоп

методичних знахідок

“Уроки за новою

прКограмою”

 • Методичний

проект вчителів

англійської мови “Використання

інноваційних

засобів навчання”

дидактичних

матеріалів до

варіативних

модулів

 • Інтегрований

курс «Мистецтво»

у початкових класах

 • Методична

скарбничка вчителів фізичної культури “Вчитель - вчителю”

 • Творча група вчителів предмета “Основи здоров’я

навчально-виховного процесу та впровадженння здоров’язберігаючих технологій через привентивні проекти”

“Підвищення якості

та функціональної спрямованості

Науково-методичне

забезпечення впровадження

Державних стандартів у навчальних закладах

Петрівського району

Учителі історії

(Реалізація компетентнісного підходу на уроках історії як шлях розвитку особистості школяра)

СЕМІНАРИ - ПРАКТИКУМИ

Учителі української мови та літератури (підвищення якості мовно-літературної освіти шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій)

Учителів ОЗ

(Використання ІК-технологій для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів)

Плис О.В.

Сайко С.В.

Чорнопольський С.В.

Логачевська С.П.

Гнатюк Л.Г.

ШКГ вчителів предметників

(кер.Бондарєва Н.П.)

http://znannj.blogspot.ru/

Учителів початкових

класів (кер.Кращенко О.В.)“Розвиток зв’язного мовлення та комунікативних здібностей із використанням елементів диференціації в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти”

Учителів, які викладатимуть

інформатику у 2-4 класах “Викладання інформатики у 2-4 класах за новим Державним стандартом початкової загальної освіти”

(Кер. ОШЕГА З.С.)

Участь у

вебінарах

від авторів підручників

для 8 класу

Експертиза підручника “Українська література,8 кл.” (авт.Пахаренко В.Ф.)

Вєтрова А.С., Петрівський НВК

Апробація підручника “Російська мова, 3 кл” (Семенко І.В., Петрівська І ст., Капінус Т.В., Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст)

учителів географії

учителів фізики http://virtyalnafizika.blogspot.com/

учителів математики http://laboratoriyamatematukiv.blogspot.com/

Науково-методичне забезпечення впровадження Державних стандартів у навчальних закладах Вільшанського району

Шляхи реалізації

Методичні заходи

Науково-методичне забезпечення впровадження Державних стандартів у навчальних закладах Вільшанського району

Постійно-діючий семінар вчителів початкових класів

Науково-методичне забезпечення впровадження Державних стандартів у навчальних закладах Вільшанського району

Вивчаємо досвід колег Добровеличківщини

Ділимось досвідом з колегами Голованівщини

Відвідуємо уроки

Працюємо теоретично і практично

Нові акценти педагогічних особливостей навчання учнів: науково-методичний супровід оновлення змісту навчальних предметів в умовах реалізації Державних стандартів.

Новоархангельський РМК

Методичний супровід розвитку інформаційно-освітнього простору району

Семінари-практикуми:

Виїзний семінар-експедиція вчителів географії - керівників наукових секцій НУТ спільно з Кіровоградською МАН наук

Учителів англійської мови "Підготовка до державної підсумкової атестації з англійської мови 2016. Упровадження ІКТ-технологій в навчально-виховний процес"

Семінар-практикум учителів суспільствознавчих дисциплін "Розвиток історичного мислення учнів в умовах застосування елементів інноваційних педагогічних технологій"

Семінар учителів української мови та літератури «Формування в учнів мовно-літературної компетентності шляхом використання інноваційних технологій»

Проблемний семінар керівників навчальних закладів "Формування іміджу навчального закладу в умовах роботи сільської школи: творча співпраця педагогів, учнів та батьківської громадськості;

Семінар-практикум учителів інформатики "Реалізація компетентнісного підходу на уроках інформатики з використанням ділової гри"

Семінар-практикум учителів хімії та біології "Застосування сучасних методів і форм навчання, які передбачають активну діяльність учнів на уроках хімії та біології"

Семінар-практикум з "Створення єдиного інформаційного освітнього простору. Реалізація потенціалу Інтернет-ресурсу у діяльності організаторів виховного процесу"

Впроваджуємо Державний стандарт початкової загальної освіти в практику роботи педагогів Долинського району

Шляхи реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в Долинському районі:

 • Організація дослідницької діяльності

учнів

 • Створення ситуації вибору і успіху
 • Організація співпраці педагогів та учнів
 • Вивчення та поширення педагогічних досвідів
 • Організація діяльності методичних формувань
 • Індивідуальні консультації, коучинги
 • Використання форм проектної роботи
 • Залучення педагогів та учнів до

проектної діяльності

Науково-методичний супровід впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в Гайворонському районі

Гайворонський РМК

Робота постійнодіючого семінару "Новий стандарт – нова якість освіти"

Проведено засідання РМО вчителів усіх предметів, семінари-практикуми, майстер-класи з питань методики викладання предметів у 1-4 та 8 класах за новими Держстандартами

Гайворонський РМК

Круглий стіл “Впровадження Державного стандарту початкової освіти в навчально-виховний процес”

Майстер-клас з проблеми “Впровадження проектних технологій з метою формування ключових компетентностей молодших школярів”

Семінар-практикум “Формування та розвиток ключових компетентностей учнів початкової ланки через впровадження інноваційних освітніх технологій”

Робота динамічної групи вчителів інформатики "Скретч"

Гайворонський РМК

Робота науково-методичної лабораторії "Інноваційна діяльність педагогічних колективів, учителів району"

Робота творчої педагогічної лабораторії "Професійна підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми"

Касьяненко В.О.

«Сучасний урок історії.

Методичні рекомендації щодо вивчення історії

за новим Державним

стандартом»

Пошенко Ю.В.

«Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови засобами ігрових технологій»

Гайворонський РМК

Озеранська В.М.

«Розвиток читацьких інтересів молодших школярів засобами інтерактивних методів навчання»

Інформаційно-

ресурсний методичний центр відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської РДА

Інформаційно-

ресурсний методичний центр відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської РДА

Організаційно-методичний супровід

Тренінг «Портрет учня 4 класу

напередодні його переходу до

навчання у 5 класі»

Методичні рекомендації творчої групи вчителів початкових класів «Мнемотехніка – технологія засвоєння знань і вмінь в початковій освіті

Школа інновацій

панорама творчих уроків

Науково-методичний супровід викладання навчальних предметів

у 5-8 класах у 2016/2017

навчальному році

Теоретичний семінар завучів

Школа молодого управлінця

Управлінський практикум

Семінар-практикум завучів

Університет молодого вчителя

Клуб “Психологічний комфорт”

Районні методичні формування

Консультаційні пункти

Постійно діючий семінар директорів

Науково-методичний супровід викладання навчальних предметів

у 5-8 класах у 2016/2017

навчальному році

Районні методичні формування

Творчі групи

“Артпедагогіка як засіб активізації творчого потенціалу молодших школярів”

“Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами”

“Викладання курсу інформатики у 2-7 класах”

“Формування комунікативних навичок школярів як шлях реалізації вимог нових програм з української мови і літератури”

“Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів”

“Інноваційні підходи у використанні краєзнавчого матеріалу на уроках географії”

“Викладання української літератури у 8 класі за оновленою програмою”

“Методи розв’язання задач ЗНО”

Школа управлінської майстерності

“Формування та реалізація творчості вчителя через систему внутрішкільної методичної роботи”

“Методичні аспекти забезпечення якісної освіти в умовах нового Державного стандарту”

Науково-методичний супровід викладання навчальних предметів

у 5-8 класах у 2016/2017

навчальному році

Методичні діалоги з директорами та їх заступниками “Школа - центр формування освітніх компетентностей”

Психолого-педагогічний практикум для ЗДНВР з проблеми “Навчально-методичне забезпечення інваріантної та варіативної складової навчального плану ЗНЗ для успішної реалізації нових Державних стандартів”

Науково-практичний семінар вчителів гуманітарного циклу “Розвиток професійної компетентності вчителя щодо формування системності знань учнів”

Семінар-практикум педагогів-організаторів “Виховання національно-патріотичних цінностей - пріоритетне завдання сучасної української школи ”

Районний методичний кабінет відділу освіти Маловисківської РДА

26200 Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Центральна, 49/2, тел.5 17 64, 5 20 79 факс 5-11-96 E-mail rmk-mv@ukr.net

Районний методичний кабінет відділу освіти Маловисківської РДА

Н

Районний методичний кабінет відділу освіти Маловисківської РДА

Науково-методичний

супровід викладання

навчальних предметів

Районний методичний кабінет відділу освіти Маловисківської РДА

Науково-методичний

супровід викладання

навчальних предметів

Районний методичний кабінет відділу освіти Маловисківської РДА

Дистанційні форми роботи

реалізації НДС

ВіртуальнІ семінари (1, 2, 3)

Віртуальні майстер-класи

(1, 2)

РМК

Районний методичний кабінет відділу освіти Маловисківської РДА

Дистанційні форми роботи

реалізації НДС

ВіртуальнІ семінари (1, 2, 3)

Віртуальні майстер-класи

(1, 2)

РМК

Районний методичний кабінет відділу освіти

Бобринецької РДА

Безперервна освіта вчителя у міжкурсовий період сприяє запровадженню компетенцій у зміст освіти.

На засіданнях районних методичних об’єднань вчителів початкових класів були визначені вектори професійного зростання педагогів: психологічна підготовка, дидактична, методична підготовка, розвиток загальної культури, впровадження інноваційно-комунікативних технологій.

Важливим фактором підвищення фахового рівня вчителів початкових класів є участь в роботі районних методичних формувань, діяльності шкільних методичних об’єднань.

У цьому напрямку продовжив свою плідну роботу районний постійно діючий семінар керівників шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів (керівник Штурко В. М.)

Районний методичний кабінет відділу освіти

Бобринецької РДА

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ІСТОРІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ

Формування предметних

компетентностей на уроках географії.

Особливості викладання за новою програмою

(детальніше за посиланням)

Сучасні аспекти викладання історії в умовах запровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

(детальніше за посиланням)

Районний методичний кабінет відділу освіти

Бобринецької РДА

Психолого-педагогічний семінар для вчителів англійської та німецької мов з метою вивчення потенціалу учнів для ефективного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Готовність вчителів початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової освіти забезпечувалася через різноманітні форми науково – методичної роботи з педагогами та організацію діяльності шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів з метою забезпечення належного рівня якості освіти молодших школярів.

Районний методичний кабінет відділу освіти

Бобринецької РДА

Районний семінар-практикум «Використання ІКТ на уроках біології як засіб формування інформаційної компетентності учнів у світлі вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Районний семінар-практикум вчителів трудового навчання «Навчально-методичні підходи щодо поліпшення якості освіти відповідно до мети й завдань Державного стандарту у галузі «Технології»

Початкова школа -2017

Формування в учнів стійкої мотивації до навчання в умовах реформування початкової освіти

Методичний супровід викладання предметів у початковій школі за новими програмами та підручниками

http://novo_rmk.klasna.com/uk/site/klasnim-kerivnikam.html/News_page/4

Підвищення ІКТ компетентності

педагогів та впровадження сучасних технологій навчання

у практику роботи вчителів

http://osvport.blogspot.com

Введення елементів компетентнісного навчання у початковій школі, створення простору для розвитку творчих здібностей учнів

http://novo_rmk.klasna.com/uk/news-43-11045/

Організація навчального процесу в початковій школі з вербальною системою оцінювання знань

ШКОЛА НОВОГО ЗРАЗКА В СИСТЕМІ

НОВОМИРГОРОДСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

Розвиток професійної компетентності та конкурентноспроможності педагогів

Новий підхід до компетентністного навчання

Створення якісного освітнього середовища

ЗНАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Районні

Інтернет - семінари,

семінари - практикуми

http://osvport.blogspot.com

Засідання творчих груп

http://novo_rmk.klasna.com/uk/site/robota-metodichnikh-formu.html

Обласні, районні

інтернет – конференції

http://osvport.blogspot.com/

Всеукраїнські та міжнародні науково – практичні конференції

http://novo_rmk.klasna.com/uk/site/klasnim-kerivnikam.html

Регіональні науково – практичні семінари, конференції, конкурси

ttp://novo_rmk.klasna.com/uk/site/seminari.html

Засідання районних методичних об'єднань

http://novo_rmk.klasna.com/uk/site/ukrayinskoyi-movi-ta-lite.html

Школа адаптації

молодого вчителя http://novo_rmk.klasna.com/uk/site/klasnim-kerivnikam.html/News_page/3

Районний методичний кабінет відділу оссвіти Устинівської РДА

Науково-методичне забезпечення упровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної освіти

Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти

Семінар-практикум “Готовністьдитини до школи: складові успішного навчання”. Н.Лубенець “...починати вихоання дітей зі школи - означає зводити будівлю на піску і без фундаменту”.

Готовність дітей до шкільного навчання

Консультації, методичний супровід для вчителів 1-4 класів, вчителів іноземних мов з питань впровадження Державного стандарту.

Семінар-тренінг “Забезпечення ситуацій успіху в навчальній діяльності молодшого школяра”.

Педагогічні ради в ЗНЗ “Готовність початкової школи до впровадення Державного стандарту початкової загальної освіти”.

Використання електронних версій підручників, розміщених в електронному репозитарії

Районний методичний кабінет відділу оссвіти Устинівської РДА

Впровадження ІКТ-технологій “Презентація досвіду вчителів. Мультимедійний супровід уроку - шлях розвитку творчого потенціалу вчителя”

Майстер-клас “Використання інноваційних технологій та здоровязберігаючих на уроці з навчання грамоти”, “Використання інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі”.

Семінар “Сучасна модель освіти. Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя початкових класів як соціальна вимога до впровадження сучасних освітніх стандартів”

Психологічний супровід діяльності вчителів, учнів та батьків в умовах упровадження Державного стандарту

Діагностика готовності дітей до школи, дослідження рівня адаптації першокласників та пятикласників до школи.

Консультування педагогів.

Тематичні батьківські збори.

Групове консультування класних керівників щодо формування класних колективів.

Районний методичний кабінет відділу оссвіти Устинівської РДА

Анкетування вчителів “Результати впровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти”

Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації

З метою обміну досвідом налагоджено співпрацю з іншими регіонами України

Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації

Важливе завдання методичних служб - допомогти педагогам зорієнтуватися в змінах Державного стандарту

Велика серпнева

нарада освітян

Новоукраїнського району

http://serpneva.blogspot.com

Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації

Поширення педагогічного досвіду щодо забезпечення науково-методичного супроводу за оновленими стандартами

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Науково-методичне забезпечення підвищення ефективності навчально-виховного процесу

в умовах впровадження нових

Державних стандартів

у навчальних закладах Маловисківської міської ради

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Методична рада районного методичного кабінету

  • Організаційно-методичний супровід викладання навчальних предметів в контексті реалізації Державного стандарту загальної освіти»

Навчання методистів районного методичного кабінету

  • Методичний супровід викладання навчальних предметів 1-4 класи; 5, 8 класи

Науково-методичне забезпечення підвищення ефективності навчально-виховного процесу

в умовах впровадження нових

Державних стандартів

у навчальних закладах

Знам'янського району

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • блоги керівників міських методичних об’єднань
 • Психолого-педагогічний супровід упровадження Державних стандартів у 1-4 класах
 • Програма впровадження Державного стандарту початкової та базової загальної освіти у навчальних закладах міста Знам’янка
 • Постійно діючий семінар директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи
 • Методична рада методичного кабінету відділу освіти

Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради

 • Школа молодого вчителя

На допомогу вчителям іноземних мов. засідання ММО з проблеми: “Опрацювання науково-методичного забезпечення розвитку шкільної іншомовної освіти”

Засідання творчої групи вчителів початкових класів: “Організація компетентнісного навчання молодших школярів та організація навчально-виховного процесу в початковій школі в світлі реалізації Держстандарту початкової загальної освіти”

Велика серпнева конференція.

Секційні засідання вчителів

Засідання ММО вчителів суспільствознавчих дисциплін: “Викладання предметів освітньої галузі “Суспільствознавство” у світлі вимог Держстандарту базової загальної середньої освіти”

Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради

Творча група вчителів української мови та літератури . “Компаративний аналіз художнього твору”

Школа молодоговчителя

“Удосконалення навчально-виховного процесу за принципом: від обдарованого вчителя до обдарованого учня"

Науково-методичне

забезпечення впровадження

Державних стандартів у навчальних закладах

Новгородківського району

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

Публікації в пресі

Семінари-практикуми

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

Семінар-практикум «Особливості впровадження Державного стандарту в початковій школі»

Розвиток творчих здібностей молодших

школярів на основі проектних технологій

Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Науково-методичне

забезпечення впровадження

Державних стандартів у навчальних закладах

Компаніївського району

Участь в експертизі електронних версій проектів підручника “Українська мова, 8 клас”

Недлінська Валентина Антонівна

Участь в обласному конкурсі методичних розробок з української мови і літератури, зарубіжної літератури, музичного мистецтва “Ідемо на урок:

8 клас”

Ахмедова Ю.Н., Панасюк Н.В., Пінчук Т.М., Чорненко Н.М., Скочко О.В.

Учителів трудового навчання з проблеми “Супровід уроку трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій, популяризація народних ремесел”

Учителів географії й економіки з проблеми “Методично-технологічні засади використання ІКТ у роботі вчителя”

Учителів історії з проблеми “Сучасний урок історії: компетентнісний аспект”

Заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблеми “Формування інноваційного освітнього простору навчального закладу як умова професійного розвитку педаггів”

Науково-методичний супровід впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в м. Олександрії

НМЦ управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

НМЦ управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

Виховна робота та психологічний супровід навчально-виховного процесу

НМЦ управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Відділ освіти, молоді та спорту Добровеличківської районної державної адміністрації

Науково-методичний супровід впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Педагогічний міст Вільшанка – Добровеличківка.

«Інноваційні технології організації навчально-виховного процесу шляхом реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»

Відділ освіти, молоді та спорту Добровеличківської районної державної адміністрації

Модель запровадження Державних стандартів у навчальних закладах освіти Світловодського району

 • Інформаційно-методична складова:
 • діяльність районних методичних формувань;
 • масові методичні заходи;
 • наповнення сайтів, блогів методичного активу та вчителів;
 • участь у педагогічних спільнотах;
 • створення бази даних нормативних документів.
 • Соціально-психологічна складова:
 • семінари: постійнодіючі для керівників шкілта їх заступників, бібліотекарів;
 • психолого-педагогічні семінари;
 • тренінги;
 • анкетування
 • Ресурсний потенціал:
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • швидкісний інтернет-зв’язок;
 • педагогічні кадри: курси підвищення кваліфікації, організація дистанційного навчання, індивідуальні консультації;
 • самоосвіта

Форми роботи з педагогічними кадрами в умовах запровадження Державних стандартів

 • Районні , шкільні методичні об’єднання з предметів;
 • постійнодіючі семінари для кервників шкіл та їх заступників, для відповідальних за проведення ЗНО та моніторингових досліджень;
 • школа підвищення педагогічного досвіду та творча лабораторія “Майстер-клас”;
 • районні творчі групи вчителів іноземної мови, біології, інформатики, української мови та літератури,географії, трудового навчання, історії та правознавства.
 • взаємовідвідування методичних заходів з обміну досвідом роботи;
 • заняття школи молодого вчителя;
 • впровадження на уроках методичних знахідок вчителів “Робота вчителя над формуванням образного мислення”, “Розвивальне навчання на уроках математики”, “Використання здоров*язбережувальнних технологій на уроках фізичного виховання” та ін.;
 • створення “Методичної скарбнички” на допомогу вчителю.

Науково-методичне
забезпечення впровадження
Державних стандартів у навчальних закладах
Голованівського району

РМК відділу освіти, молоді та спорту Голованівської райдержадміністрації

LOGO

Засідання творчої групи “Пошук” з проблеми”Формування предметних компетентностей учнів початкових класів відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

Семінар-практикум

”Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти”

Міжрайонний семінар-практикум творчих груп учителів початкових класів“Інноваційні підходи до формування здоров’язбережувальних компетентностей молодших школярів шляхом використання освітніх технологій”

В рамках районного методичного об’днання вчителів зарубіжної літератури працює творча група (керівник Бак С.К., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Троянської ЗШ І-ІІІ ступенів). Робота творчої групи спрямована на вивчення і застосування проблеми:“Формування творчого читача. Використання інноваційних технологій.” Тематика засідань спрямована відповідно до завдань модернізації освіти за новими Державними стандартами”

Кравченко М.С., учитель української мови та літератури Крутеньківської ЗШ І-ІІІ ступенів, учитель-методист, презентує досвід своєї роботи під час засідання обласної творчої групи вчителів-словесників.

Засідання щкільного методичного об’єднання вчителів суспільствознавчих дисциплін Побузької ЗШ І-ІІІ ступенів, яке працює над проблемою “Розвиток креативної особистості через впровадження інноваційних технологій навчання”.

Творча лабораторія вчителів математики “Інтелект Голованівщини” працює над проблемою: “Сучасний урок математики. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності”, завданням якої є створення освітнього середовища, культурно-пізнавального простору для формування, розвитку та самореалізації дитячої особистості.

Обласний семінар методистів методичних кабінетів, відділів освіти райдержадміністрацій, які відповідають за викладання математики. Учасники семінару ознайомилися із системою роботи районного методичного кабінету з питання  «Впровадження комунікаційних технологій навчання: проблеми та досвід»

Районне методичне об’єднання вчителів хімії та біології працює над проблемою “Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей школярів в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Супровід Держстандарту червень 2016 - Google Slides