1

Er der årsplaner i alle påkrævede fag?

2

Har du sikret dig, at elevplanerne i MinUddannelse lever op til kravene om digitale, dynamiske elevplaner?

3

Arbejder både lærere og pædagoger med mål/undervisningsforløb i MinUddannelse?

4

Har du tjekket, om der er personalegrupper, der har brug for mere hjælp?

5

Har du skabt gode rammer for superbrugernes vejledning af kolleger?

6

Har I en fælles praksis for løbende evaluering af læringsmål?

7

Er alle forældre blevet introduceret for Minuddannelse?

8

Har du som leder anvendt MinUddannelse som udgangspunkt for læringssamtalerne med medarbejderne?

9

Har du surfet rundt i ledercockpittet?

10

Har du udmeldt klare forventninger for brugen af MinUddannelse til relevante personalegrupper?

MinUddannelse -Tjekliste til ledere

FPU - MinUddannelse - Google Slides