Pööratud klassiruum

Meeri Sild,Tallinna Lilleküla Gümnaasium, inglise keele õpetaja, haridustehnoloog, HITSA koolitaja

Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA haridustehnoloog

http://melanietheteacher.pbworks.com/f/1207068064/Classroom.jpg

Kooli väljakutsed

 • muutunud õpilane, muutunud maailm
 • personaliseeritud õpe
 • kõik õpilased ei ole valmis õppima
 • 21. sajandi oskused

Traditsiooniline pööratud klass

 • klassitöö kodus ja kodutöö klassis
 • kõik õpilased vaatavad sama videot / materjali kodus
 • klassis kõigil samad ülesanded

Traditsiooniline tund

sissejuhatus

uue teema esitlemine

kinnistavad ülesanded

Pööratud tund

sissejuhatus

vestlus video põhjal

kinnistavad ülesanded

Õpetaja

 • esitlejast tuutoriks
 • näitlejast koostööpartneriks

Pööratud klassis vajalikud oskused?

 • kuidas vaadata videot
 • paus/keri tagasi

Cornell märkmete tegemise meetoodika:

 • tee märkmeid
 • kirjuta üles küsimused
 • tee kokkuvõte, mida õppisid

Miks pöörata?

 • omane tänastele õppijatele (multitasking, digiõppimine, VOSK keelamise asemel)
 • üleprogrammeeritud õpilased
 • passiivsed, nõrgad õpilased
 • individuaalsed eripärad
 • õpilase- õpetaja suhtlemise aeg

Miks pöörata?

 • õpetajad õpivad õpilasi paremini tundma
 • õpilaste omavahelise suhtluse aeg
 • õppimise diferentseerimine
 • klassi töökeskkonna muutumine
 • lapsevanemate harimine
 • klass on läbipaistvam

Aja kasutamine klassis

rohkem aega arutlustele

rohkem aega tekstide analüüsiks

rohkem aega koostööle

Õpilased loovad ise materjale.

Kuidas pöörata?

Kvaliteetne video sobiva sisuga- enda oma või video veebist

Ülesanded

Testid

Õpilugu “Pööratud klassiruum”

Etapid

 • Valmista ette: õppevideo loomine või leidmine, ülesanne selgitus
 • Uuri ja otsi: õppijad vaatavad kodus videot, märkmete tegemine
 • Kaardista ja analüüsi: arutelu ja harjutamine klassis
 • Refleksioon

Video valmistamine

Milline on hea video?

 • Piisava pikkusega
 • Emotsionaalne kõne
 • Huumor
 • Ei raiska õpilaste aega
 • Selgitavad märkused
 • Sisse-välja zoomimine
 • Vastab autoriõigustele

Videonot.es

http://www.videonot.es/

 • vaata videot
 • tee märkmeid, sünkroonis videoga
 • jaga GoogleDrive kaudu

EDPuzzle

Vaata

Mõtle

Uuri

Arutle

video, tekst, veebileht, dokument

püstita ülesanne

kommentaarid

õpilased sisenevad võtmega

Arutelu

Harjuta

Tagasiside

Quizlet- sõnade ja mõistete õppimiseks

Exit Tickets / Väljapääsupilet

 • Kontrollida uuest materjalist arusaamist
 • Välja tuua tunni tähtsamad ideed
 • Anda õpilastele võimalus esitada uue teema kohta küsimusi

3 - 2 - 1

 • kolm asja, mis ma täna õppisin
 • kaks asja, millega ma täna panustasin klassi töösse
 • üks küsimus, mis mul on tänase teema kohta

Pööratud meistriklass

Benjamin Bloom, 1960ndad

Peaaegu kõik õpilased saavad selgeks iga teema, kui talle on antud piisavalt aega ja toetust.

Bloomi põhimõtted koos kaasaegse tehnoloogiaga

 • Õpilased õpivad enda tempos.
 • Iga õpilane õpib järgides enda eesmärke.

 • Õpilased õpivad individuaalselt või väikestes rühmades.
 • Õpetaja toetab õpilasi ja annab jooksvat tagasisidet.
 • Õpilased teevad kokkuvõtva testi.
 • Kui aine pole selge antakse täiendavaid ülesandeid.

Pööratud meistriklassi eelised

 • õpetab õpilastele vastutama enda õppimise eest
 • võimaldab õppimist personaliseerida ja diferentseerida
 • õppimine on keskpunktis
 • õpilased saavad kohese tagasisideme
 • võimalus parandada õpitulemusi
 • muutunud õpetaja roll
 • suureneb õpetajaga suhtlemise aeg
 • hõlmab kõiki õpilasi

Näide pööratud meistriklassist

Edukat pööramist :)

Pööratud klassiruum 2 - Google Slides