นายพงศ์นภัทร เเพทย์สมาน เลขที่16 กลุ่ม6

นางสาวพศิกา เเสงท้วม เลขที่18 กลุ่ม6

ลักษณะ

รับรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบ user จากการวิเคราะห์ จัดทำเเผนภูมิ ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด เเละถูกต้องตามหลักวิชา

อาชีพ

นักเขียนเกม Game maker

ทำหน้าที่เขียนหรือพัฒนาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนี้การเขียนเกมคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่ได้รับ ความนิยมสูงในประเทศไทย

ประโยชน์ของอาชีพการเขียนเกมเมอร์

1.ความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม

2. ความเป็นผู้นำ

3. พัฒนาสมอง

4. การฝึกภาษา

บทที่ 1 ม.5/7 กลุ่มที่ 6 - Google Slides