het stedelijk ideeëncentrum

gebruik de ideeën van de burger

Marijke Krabbenbos

december 2018

Inhoud

 • even voorstellen
 • de situatie
 • de uitdaging
 • mijn idee
 • de voordelen
 • de nadelen
 • het resultaat
 • wat is er nodig?
 • de eerste stappen

www.ideacompany.nl

www.ideacompany.nl

De IdeaCompany levert ideeën

 • Ik ben ondernemer in de wereld van ideeën. Ik verhuur mezelf aan mensen en organisaties die ideeën nodig hebben. Ik leid brainstormsessies en innovatieprocessen en ik geef trainingen.
 • Ik ben ook een betrokken Amsterdammer met een brede belang-
  stelling. En ik zie, lees en hoor veel.
 • Soms komt er voor een vraagstuk als vanzelf een oplossingsidee in me op dat ik dan uitwerk.
 • In deze presentatie heb ik zo’n idee uitgewerkt. Geheel vrijblijvend. Voor wie er wat mee kan!

www.ideacompany.nl

www.ideacompany.nl

Wat is er aan de hand? Wat zie ik?

Ik zie dat Amsterdam

1. veel burgers heeft die betrokken zijn of willen worden bij hun stad en die allerlei initiatieven ontplooien

2. burgers heeft, als je het ze vraagt, ideeën hebben hoe dingen anders en beter kunnen

3. best veel uitdagingen heeft, maar dat er weinig structurele mogelijkheden zijn voor burgers om er over mee te denken. Meestal is het incidenteel, op een vastgestelde tijd en plaats.

4. een grote creatieve sector heeft, maar vrij weinig aandacht voor creatief denken in het onderwijs en bij de ‘gewone’ mensen. Terwijl een beetje creatief denken veel problemen kan helpen oplossen……

www.ideacompany.nl

Wat is er aan de hand? Wat zie ik?

Ik zie dat Amsterdam

5. 22 gebieden heeft waarin de burgers steeds vaker kan meedenken, bijv. over het Gebiedsplan

6. diverse debatcentra heeft (Balie, De Zwijger), waar het publiek toch vooral luisteraar is; Amsterdam heeft geen ideeën-centrum waar het publiek actief deelnemer is

7. nog niet heel goed in het inzetten van de denkkracht van de burger. Andere steden hebben wel ideeënmakelaars. Burgers met een idee kunnen een brief schrijven naar het Parool, inspreken bij de politiek of een inzending doen voor een uitgeschreven prijsvraag (waar vaak een heel uitgewerkt idee verwacht wordt)

www.ideacompany.nl

De uitdaging

Hoe kan de gemeente beter gebruik maken van alle kennis en ideeën die er bij de bewoners aanwezig is?

Hoe kan de gemeente beter faciliteren dat Amsterdammers de stad en elkaar verder helpen?

Er is veel wil en betrokkenheid bij de Amsterdammer, er is voldoende uitdaging bij de gemeente, er is geen goed middel om dit bij elkaar te brengen.

www.ideacompany.nl

Mijn visie op creatief denken

Het is zonde als de denkkracht en ideeën van Amsterdammers niet ingezet worden voor de vraagstukken van de stad.

Het benutten van de denkkracht van de burgers vergt een goed doordacht proces en de juiste (on-line) hulpmiddelen.

Als Amsterdam zich als de creatieve metropolis wil profileren, zal het ook wat moeten doen aan de basis van creativiteit. Dus niet alleen in HBO+, ook in PO en VO (vgl. topsport en breedtesport)

Een idee goed formuleren en het kunnen “verkopen” is belangrijk en best moeilijk, maar goed te leren. De gemeente heeft meer aan goed geformuleerde ideeën dan aan “warrige” insprekers.

www.ideacompany.nl

Mijn idee: een stedelijk ideeëncentrum

 • waar burgers met een idee voor de stad terecht kunnen en geholpen worden en
 • wat de thuisplek van het online Amsterdams ideeënplatform
 • wat een educatieprogramma biedt, gericht op creatief denken
 • wat een programmering heeft, gericht op actief meedenken met elkaar

www.ideacompany.nl

 • Een stedelijk ideeëncentrum voor de burger

www.ideacompany.nl

2. Gecombineerd met het online Amsterdams ideeënplatform

 • Amsterdam biedt haar burgers een on-line ideeënplatform. Dit is een goed gestructureerd en gemodereerd on-line systeem voor alle Amsterdamse burgers waarop de gemeente haar vraagstukken kan zetten waar ze burger-denkkracht bij nodig heeft. Permanent, ingedeeld op vraagstuk.
 • Uiteraard kan iedereen ook thuis ideeën indienen op het on-line platform. Elke Amsterdammer kan meedoen.
 • Een klein team moderatoren haalt vraagstukken op bij collega’s en zet ze uit en beheert het platform

www.ideacompany.nl

3. Het educatieprogramma

 • Allerlei aspecten van creatief denken, innovatie en design thinking komen aan de orde in toegankelijke workshops, zowel overdag als ‘s avonds. Laagdrempelig en gericht op de Amsterdammer. “Creatief denken voor het dagelijks leven”
 • Voor Amsterdamse scholen, PO en VO, zijn er lesprogramma’s. Dit programma wordt opgezet i.s.m. met de creatieve industrie
 • De bijdrage van Amsterdam aan één van de 21st century skills, vgl. met schooltuinen, schoolzwemmen en museumbezoek.

www.ideacompany.nl

4. De programmering

 • ‘s Avonds worden er meedenkbrainstorms geprogrammeerd waarbij o.a. burgers een eigen case kunnen inbrengen.
 • Creatieve geesten, beginners en gevorderden kunnen o.l.v. een facilitator hun vaardigheden oefenen en hun horizon verbreden.
 • De case-inbrenger gaat naar huis met een heleboel goede ideeën.
 • Vanuit bijv. sociale wijkteams worden mensen gestimuleerd hun vraagstuk in te brengen.
 • Inspiratie: Amsterdammers voor Amsterdammers (Parool)
 • Een nieuw soort avondje uit, meedenken met een ander en zelf ook nog opsteken!

www.ideacompany.nl

De voordelen

 • de burger wordt beter gefaciliteerd (vgl kantorenloods)
 • de burger wordt actief betrokken bij de problemen van de stad
 • de gemeente kan putten uit een enorm reservoir van denkkracht en ideeën
 • de creatieve industrie krijgt een podium, kan zich aan de gewone burger laten zien
 • de Amsterdamse jeugd krijgt een boost in creatief denken

www.ideacompany.nl

De nadelen

het kost geld en menskracht… ;-)

www.ideacompany.nl

Het resultaat:

Een goed functionerend ideeëncentrum levert de stad het volgende op:

 • Betere dienstverlening: Amsterdam luistert naar haar burgers en helpt ze verder
 • Twee duidelijke plekken waar de Amsterdammer zijn ideeën kwijt kan, het on-line platform en de fysieke locatie
 • Kwalitatief betere input en ideeën van burgers voor de stedelijke en maatschappelijke vraagstukken
 • Kinderen die actief opgeleid worden in creatief denken
 • Bijzondere programmering waarbij Amsterdammers elkaar helpen aan ideeën voor het dagelijks leven
 • Een podium voor de creatieve industrie, toegankelijk voor de gewone Amsterdammer

www.ideacompany.nl

Wat is er voor nodig?

 • draagvlak bij de gemeente
 • een fysieke, goed bereikbare en toegankelijke ruimte (Stopera? Jodenbreestraat 25?)
 • een online platform (er zijn er vele op de markt)
 • een projectleider
 • een team ideeënmakelaars, moderatoren (leden van de Floating office?) en programmering
 • budget

www.ideacompany.nl

De eerste stappen

 • een kopje koffie met een geïnteresseerde ambtenaar!
 • uitzoeken wat er al is in de stad (denk Gebiedsmakelaars, Innovation Office, Floating Office, online ideeënbussen)
 • een plan maken

www.ideacompany.nl

mogelijke campagneposters bij de start

www.ideacompany.nl

Praten we er een keer verder over?

Graag!

Marijke Krabbenbos

marijke@ideacompany.nl

06 - 4115 4946

idee van Ideacompany: ideeëncentrum - Google Slides