Tom som en kaffekopp efter morgonfikat

är exempel på en…

liknelse

Vågorna leker runt benen

är exempel på…

besjälning

Jag är handen som gungar vaggan

är exempel på…

metafor

Gångjärnen kvider

är exempel på…

besjälning

Vilken stilfigur?

Nu känner jag hans tunga hand på min lätta arm...

Antites

Nu känner jag hans tunga hand på min lätta arm…

Nu löser solen sitt blonda hår

är ett exempel på…

.

besjälning

Två olika stilfigurer finns här. Vilka?

Allt är nära, allt är långt ifrån.

Allt är givet

människan som lån

Antites:

Allt är nära, allt är långt ifrån.

Allt är givet

människan som lån

Anafor:

Allt är nära, allt är långt ifrån.

Allt är givet

människan som lån

Ge exempel på en symbol för döden

Stilfigurer - Google Slides