Inspiration til undervisningsmaterialer til Fundamentalism

Introduktion til materialet udarbejdet af UCL: Beskrivelse

8. - 9. klasse

Materialerne - tryk på understregede for valg af fag

UCL materialet - Historie

Lærer introduktion

Beskrivelse af hvorfor og hvordan

Elevopgaver - indhold:

 • Gennemgang af Muhammedkrisen s. 2 - 4
 • Hvad er en fundamentalist? s. 5
 • Muhammedkrisen - kontrafaktisk historieskrivning s. 6
 • Dilemmaer i krisen s. 7
 • Fundamentalisme og menneskerettigheder s. 8 - 15 (inkl. billeder)

I Muhammedkrisen indgår forskellige former for fundamentalisme, forskellige mennesker foretager nogle valg undervejs i krisen, som kunne have været anderledes, og I kan få mulighed for at beskæftige jer med nogle spændende dilemmaer, som krisen indeholdt.

UCL materialet - Samfundsfag

FUNDAMENTALISME – mellem ideologi og ståsted

Elevopgaver - indhold:

 • Fundament og fundamentalisme s. 1-4
 • Fundamentalisme i samtiden s. 4 - 5
 • Samfundstyper og fundamentalisme s. 6 - 9
 • Roller og religion s. 9 - 10
 • Menneskerettigheder – frihed og grænser s. 11 - 13

Undervisningen knytter fundamentalisme knyttes an til spørgsmålet om menneskets identitet via rollebegrebet, som eleverne først behandler alment. Derefter knytter de roller og identitet sammen med religion med afsæt i Sana, den muslimske pigekarakter i serien Skam.

UCL materialet - Kristendomskundskab

Elevopgaver - indhold:

 • Hvem var Abraham? s 1
 • Hvem er hans børn? s. 2
 • Tekster og tro i tre verdensreligioner s. 7
 • Tekster og tro hos Martin Luther s. 11
 • Luthers tekster mod jøder og de vantro s. 15

Man bliver nødt til at gribe til grundteksten og religionshistorien for at forstå, hvem Abrahams børn er, og hvad Galschiøts kunstværk betyder.

..at fundamentalisme ikke udspringer af religion – hverken en bestemt religion eller religion som sådan – men derimod af et bestemt syn på religion og verden.

UCL materialet - Engelsk

Lektionsoversigt til læreren

Elevopgaver - indhold:

 • Eleverne besøger kunstværket
 • Sprog og kultur. Tematisk ordforråd
  • Begreber
 • Sproglig bevidsthed. Diskussion og tolkning
 • Sprog skaber virkelighed. Lytte- og læsetekster
  • Billedsamling
 • Holdninger i sprog. Citatdebat
 • Sprog til forsoning. Rollespil
 • Tilbage til kunstværket

Forløbet i engelsk koncentrerer sig om det æstetiske møde mellem eleven og kunstværket og mødet mellem ’dem’ og ’os’ – og om sproglig bevidsthed. Hvordan lærer vi at kommunikere hensigtsmæssigt med andre, så vi får vores budskab frem, og så den, vi taler med, føler sig mødt med respekt og forståelse?

UCL - materiale “rundt om” fagene

 • Oplevelsestur til “Abrahams børn” - Materialet

 • Bearbejdning af det første møde med “Abrahams børn” - materialet

 • Afslutning af fundamentalismeforløb - materialet

Til læreren - materiale

Ark til film

4. - 9. klasse

Oversigt over materialerne

Link til denne præsentation: cfulink.dk/76

Opslag på fagsiderne CFU, UCL:

Abrahams sammenbragte børn - undervisningsmaterialer - Google Slides