De sociale woningmarkt

opnieuw uitgedacht

- - - just some ideas - - -

Marijke Krabbenbos

december 2018

Inhoud

 • even voorstellen
 • de situatie
 • de uitdaging
 • mijn idee
 • de voordelen
 • de nadelen
 • wat is er nodig?

www.ideacompany.nl

www.ideacompany.nl

De IdeaCompany levert ideeën

 • Ik ben ondernemer in de wereld van ideeën. Ik verhuur mezelf aan mensen en organisaties die ideeën nodig hebben. Ik leid brainstormsessies en innovatieprocessen en ik geef trainingen.
 • Ik ben ook een betrokken Amsterdammer met een brede belang-
  stelling. En ik zie, lees en hoor veel.
 • Soms komt er voor een vraagstuk als vanzelf een oplossingsidee in me op dat ik dan uitwerk.
 • In deze presentatie heb ik zo’n idee uitgewerkt. Geheel vrijblijvend. Voor wie er wat mee kan!

www.ideacompany.nl

www.ideacompany.nl

Wat is er aan de hand? Wat zie ik?

De sociale woningmarkt in Amsterdam:

1. Te veel mensen verhuizen niet uit te grote of te goedkope woningen omdat ze dan sterk in huur stijgen

2. Ouderen waarbij de kinderen het huis uit zijn, wonen vaak (te) groot)

3. Veel mensen verdienen te veel voor een sociale woning maar kunnen nergens heen

4. Veel Amsterdammers wonen te duur voor hun inkomen, maar maken nog geen kans op de lange wachtlijst

5. Veel woningen worden opgekocht door huisjesmelkers en duur verhuurd

Kortom, de sociale woningvoorraad wordt deels niet bewoond door de lagere inkomens. Of, zoals in het Manifest Passend Wonen staat: te krap, te ruim, te duur, te goedkoop.

www.ideacompany.nl

De uitdaging

De uitdaging van de gemeente, de woningcorporaties en het Rijk is, mijns inziens:

Hoe kunnen we de sociale woningvoorraad beter verdelen onder de mensen die er het “meest” recht op hebben?

www.ideacompany.nl

Het idee (1/3)

Mijn idee: richt de sociale woningmarkt helemaal opnieuw in met 4 eenvoudige regels:

1. Gooi alle sociale en vrijesectorwoningen van corporaties op één hoop, dan zijn er geen 166.000 maar 180.000 woningen te verdelen in Amsterdam.

2. Laat iedereen die jaarlijks minder dan een bepaald bedrag verdient, een vast percentage van zijn inkomen aan huur betalen met een minimum van X euro. De BD-aangifte is het bewijs en loopt dus een jaar achter en dat is OK. De huur fluctueert dus over de jaren heen en dat is OK. Voorbeeld: Bij minder dan €40.000 per jaar, betaal je 30% van je inkomen aan huur, met een minimum van €450 per woning of met een minimum van €10 per m2.

www.ideacompany.nl

Het idee (2/3)

3. Verdien je drie jaar achtereen meer dan de sociale huurgrens, dan word je huur opgezegd aan het eind van het jaar. Dat weet je dus al van te voren en kun je zien aan komen. Vgl met studentenhuisvesting, SSH.

Om dure verhuur door huisjesmelkers aan te pakken:

4. Ben je woningbezitter in Amsterdam en heb je meer dan 3 woningen? Dan moet 25% van je bezit een sociale huurwoning zijn. Deze woning wordt beheerd door een corporatie.

Uiteraard alles met een overgangsregeling.

www.ideacompany.nl

Het idee (3/3)

Dan blijft het probleem van te grote en te kleine woningen voor het aantal personen. Idealiter woont iedereen zo veel mogelijk passend qua m2 / slaapkamers. Twee extra spelregels:

5. Eén- en tweepersoonshuishoudens met meer dan 2 slaapkamers worden actief verleid en geholpen om op te ruimen, in te pakken en kleiner te gaan wonen.

6. En heb je een kamer meer dan nodig, en verhuur je die niet aan een student, dan betaal je een toeslag van X.

www.ideacompany.nl

De voordelen

 • Er komen meer woningen beschikbaar
 • De huurlasten bewegen mee met het inkomen
 • Mensen die te veel verdienen stromen door
 • Mensen die nu te duur wonen, gaan passender wonen
 • Mensen die nu te groot wonen, gaan passender wonen of toeslag betalen of kamer verhuren

www.ideacompany.nl

De nadelen

 • Er is vast veel weerstand
 • Er zijn wetswijzigingen voor nodig

www.ideacompany.nl

Wat is er voor nodig?

 • onderzoek
 • doorrekeningen
 • draagvlak
 • wetswijziging
 • lef!

www.ideacompany.nl

Tot zover mijn creatieve bijdrage aan het debat..

Marijke Krabbenbos

marijke@ideacompany.nl

06 - 4115 4946

idee van Ideacompany: de sociale woningmarkt heringericht - Google Slides