Amalie Skram
Foreldremøte
VG1 – Stusp. og medie.

Agenda

 • Felles presentasjon i Hans Tank
 • Klassemøte med kontaktlærer
 • Møte med faglærere i kantineområdet
 • Kaffe og twist

Fag Vg1

STUSP

MEDIE

Norsk

Norsk

Fremmedspråk

Fremmedspråk

Engelsk

Engelsk

Kroppsøving

Kroppsøving

Naturfag

Naturfag

Matematikk

Matematikk

Geografi

Mediesamfunnet

Samfunnsfag

Medieuttrykk

Ekstra programfag

Karakterutvikling vg1

På Amalie Skram er det vanskeligere å få gode karakterer?

Grunnskulepoeng og karakterutvikling 2018/19, alle trinn

Grunnskulepoeng og karakterutvikling 2018/19, alle trinn

Fraværsgrense – 10%

Skal fraværet unntas, må det dokumenteres

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3-47 femte ledd a til f)

Ledelse

Hilde Marie Vaage

Vg3

Tove Heradstveit

Vg1

Helge Bohne

Vg2

Torrey Hummelsund

SS

Maria Sanchez Olsen

Assisterende rektor

Lars Berntsen

Rektor

Elevtjeneste – 4. etg

Rådgiver Vg1
Inge Turøy

Rådgiver Vg2
Grete Karin Rye

Rådgiver Vg3
Geir Sandøy

Helsesykepleier
Irene Grov

Helsesykepleier

Psykolog
Jenny Kayser

Psykolog
Birgit Franzen

Forske i egen framtid?

Studieforberedende Vg1

VET ELEVENE HVA DE SKAL BLI NÅR DE BLIR VOKSNE

?

Skaff deg KUNNSKAP om alternativene!

KARTLEGG:


INTERESSER OG EGENSKAPER?

HVILKEN(HVILKE) UTDANNING(ER) FØRER TIL AKTUELLE YRKER?

HVA KREVES AV FAG FRA VGS. FOR Å KOMME INN PÅ AKTUELLE UTDANNINGER?

HVA ER INNHOLDET I PROGRAMFAGENE I VGS?

HJELPEMIDLER:

Info om yrker/høyere utdanning/fagkrav fra vgs./poengberegning/mm:

SAMORDNAOPPTAK.NO

UTDANNING.NO

Innhold i fag vgs:

VILBLI.NO

Blir utdanningen

tilfeldig

eller

planlagt

?

VET ELEVENE HVA DE SKAL BLI NÅR DE BLIR VOKSNE

?

«Forskning har vist at foresatte, via sin oppmuntring og sine forventninger, har stor innvirkning på barnas/ ungdommenes læring»

Professor Thomas Nordahl

Programfag til VG2

Programområder

    • Realfag
    • Språk, samfunnsfag og økonomi.

3 programfag
Minst to av programfagene du velger i VG2 må være
under det programområdet som du har valgt.

Matematikk 2P/S1/R1

Programfag VG2

Biologi 1

Fysikk 1

Geofag 1

Informasjonsteknologi 1

Kjemi 1

Matematikk X

Matematikk R1

Matematikk S1

Teknologi og forskningslære 1

Internasjonal engelsk

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Historie og filosofi 1

Kommunikasjon og kultur 1

Markedsføring og ledelse 1

Medie- og informasjonskunnskap 1

Økonomistyring

Samfunnsgeografi

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Rettslære 1

Samfunnsøkonomi 1

Tysk I

Japansk I

Kinesisk I

Russisk

Breddeidrett

Programfag VG3

Biologi 2

Fysikk 2

Informasjonsteknologi 2

Kjemi 2

Matematikk R2

Matematikk S2

Teknologi og forskningslære 2

Samfunnsfaglig engelsk

Engelskspråklig litteratur og kultur

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Historie og filosofi 2

Markedsføring og ledelse 2

Medie- og informasjonskunnskap 2

Økonomi og ledelse

Sosialkunnskap

Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 2

Rettslære 2

Samfunnsøkonomi 2

Spansk III (programfag)

Fransk III (programfag)

Japansk II (programfag)

Spansk I+II

Tysk I+II

Kinesisk I+II

Fremdriftsplan

 • Individuell karrieremappe med veiledning fra rådgiver
 • Fagorientering / fagtorg – Mandag 27.01.20
 • Informasjon om regler for fagvalg – Uke 3-4
 • Foreldremøte Vg1 – Onsdag 29.01.20
 • Prøvevalg – 31.01.20
 • Endelig valg av programfag - 14.02.20
 • Frist for å søke skoleplass - 01.03.20

Internasjonalisering

Vg2 i utlandet

 • Private organisasjoner
 • HFK klasser
 • Amalie Skram sine partnerskoler

HFK klasser

 • Cardiff, Wales - 20 elever
  Knarvik vgs
 • Normandie, Frankrike - 15 elever
  Voss vgs
 • Missouri, USA – 25 elever
  Øystese vgs
 • Erfurt, Tyskland – 8 elever
  Askøy vgs
 • Dalkeith v/Edinburgh, Skottland – 15 elever
  Amalie Skram vgs

Søker på Vigo 1. mars + intervju

Amalie Skram sine partnerskoler

 • Fukuyama – Japan (2 elever)
 • Beijing - Kina (2 elever)
 • Sevilla – Spania (2 elever)
 • Martinique – Frankrike/ Karibien (2 elever)
 • Leibnitz – Østerrike (2 elever)
 • Hersbruck – Tyskland (2 elever)

Søker skoleplass i Vigo (Amalie Skram)

+ partnerskole direkte til Amalie Skram

Inntak VG3

Inntaksrekkefølge

 • Elever fra egen skole - Vg2
 • Elever fra HFK sine program i utlandet - Vg2
 • Elever som tar Vg2 i utlandet via private aktører
 • Elever fra andre skoler - Vg2

Utenlandselevene er ikke garantert

skoleplass på Amalie Skram i VG3!


Inntaksreglar

«Elevar i Vg1 eller VG2 ved utdanningsprogramma; Studiespesialiserande, Idrettsfag, Medium og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur har prioritet til å få plass ved same skule i Vg2 eller VG3

Føresetnaden er at denne skule blir søkt som skuleynskje 1»

Russ

PREMIERE 6. MARS 2020

18. Desember 2019

Foreldremøte vg1-21.11.19 - Google Slides